Mosolygósabb Régióért Kulturális Közhasznú Egyesület

Egyesületünk tizenöt alapítótaggal 2001. október 24-én alakult.

Székhelye:6600 Szentes, Nagyörvény u. 58.

Céljaink, fõbb tevékenységünk:

 • Regionális közéleti tájékoztató havi kiadvány megjelentetése, szerkesztése.
 • Évente Kiséri Napok elnevezéssel kulturális nagyrendezvény szervezése.
 • A régió idegenforgalmi adottságainak feltárása, kihasználása érdekében programok kidolgozása és megvalósítása.
 • Testvérkapcsolatok létesítése határon túli magyar szervezetekkel, közös történeti és kulturális értékek feltárása és ápolása.
 • Támogatja a helyi amatõr színjátszást. Fiatalok kulturális és szellemi fejlõdést, a tehetséges fiatalok kibontakozását a képzőművészetek, zene, irodalom területén.
 • Feltárja és ápolja a régió népi, kulturális és gasztronómiai hagyományait.
 • Részt vesz minden olyan pályázaton, amelyekkel a fenti célok megvalósulását elérheti.

Testvérkapcsolataink:

 • Újszentes Önkormányzata (Románia, Temes megye 2001)
 • Rimaszombati Csemadok Területi Választmánya Rimaszombat (Szlovákia) – 2003.
 • Magyar Ifjúsági Demokrata Szövetség Hegyközcsatári területi szervezete – Hegyközcsatár (Románia, Bihar megye) – 2003.
 • Újmosnicai Népdalkör Újmosnica (Románia, Temes megye) – 2004.

Tisztségviselõk:

 • Dömsödi Mihályné Dömsödi Teréz  elnök
 • Török Károlyné elnökhelyettes
 • Füredi Zsuzsanna elnökhelyettes
 • Pető Lászlóné gazdasági referens
 • Szabóné Tóth Erika kommunikációs referens

Egyesületünk taglétszáma az elmúlt évek során megsokszorozódott. Várunk közénk minden aktív, városunkért, térségünkért tenni akaró Barátunkat, aki tenniakarásával céljaink megvalósulását szívesen segítené.

Elérhetõségünk:
“Mosolygósabb Régióért” Kulturális Közhasznú Egyesület
6600 Szentes, Nagyörvény u. 58.
Telefon: 06-20/9837-226
E-mail: visszhang@szentesinfo.hu, visszhang65@gmail.com
Web: www.varosivisszhang.hu
Egyesületünk bankszámlaszáma, amelyre támogatói hozzájárulásokat köszönettel fogadunk:
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Szentes
57200031-10037957-00000000