‘Olvasói porta’ kategória archívum

Egyedül a hit által – Luther reformációja – 5. A 95 tétel

2017 10 29

Luther számára Isten létezése meg nem kérdőjelezhető, olyan világos, mint az imádság végén az „ámen”. Úgy szól Istenhez, mint személy a személyhez, bár tudatában van annak a mérhetetlen távolságnak, ami elválasztja Tőle.

(tovább…)

Az egyenlő bánásmód mindenkit megillet

2017 10 28

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélfogadása Csongrád megyében 2017 november hónapban:

(tovább…)

Egyedül a hit által – Luther reformációja – 4. A toronyélmény

2017 10 27

Luther olvasta a Bibliát és még mindig a lelkiismeretével küzdött. Ekkor gyóntató papja, Johann von Staupitz azt javasolta neki, hogy olvassa Pál apostol írásait. Luther szót fogadott és a Római levélben megtalálta azt, amit eddig kétségbeesve keresett: Isten igazságát.

(tovább…)

Egyedül a hit által – Luther reformációja – 3. A szerzetesi évek

2017 10 24

Nagyon fontos beszélnünk ezekről az évekről, mert itt formálódott meg az a tudás, ismeret, amely reformátorrá tette Luthert.

(tovább…)

Egyedül a hit által – Luther reformációja – 2. Martin Luther

2017 10 18

Eislebenben született 1483. november 11-én, mint már említettem, egy bányász apa és a háztartásban dolgozó anya elsőszülött fiaként. Sokan voltak testvérek.

(tovább…)

Egyedül a hit által – Luther reformációja – 1. A kor története

2017 10 12

A 14.- 15. század, a sötétnek nevezett középkor vége, a hit elsősorban ekkor a római tanítást jelentette Európában.

(tovább…)

Novemberben mesterlevelet szerezhetnek

2017 09 04

Idén is elindította mesterképzéseit a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A gazdasági önkormányzat képzésén idén 72 szakember vesz részt. Ők jelenleg a szakmai képzéseknél tartanak, és ha sikeresen teljesítik a vizsgáikat, akkor novemberben vehetik át mesterlevelüket.

(tovább…)

Egyenlő Bánásmód Hatóság – Ügyfélfogadás a megyében

2017 08 30

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb.  miatt  kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő  személy vagy csoport?

(tovább…)