Városi Visszhangról – A 25 éves jubileumi programról a könyvtárban (elérhetőség)

Szentes és térsége új lapját magánkezdeményezésként alapította Dömsödi Mihály és Dömsödi Teréz 1991. novemberében. Azonban már korábban is próbálkoztak az újságszerkesztés és kiadás nem kis feladatával, hiszen szerkesztésükben a KISÉRI HÍREK 1989-tõl néhány alkalmi példányszámot élt meg. Az elsõ tapasztalatok, házalós árusítgatások után úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy közérdekû, elsõsorban közösségi szemléletû, kistérségi terjesztésû, pártideológiáktól a lehetõ leginkább mentes újságot, amellyel az olvasók széles rétegét szeretnék megszólítani.

vv01.jpgA lap elsõ évtizede színes és tarka volt, mint a minket körülvevõ világ. A szerkesztõk próbálkoztak mindenféle változattal, amit csak egy lap megélhet, az a Városi Visszhanggal mind-mind megtörtént: adták pénzért, majd cimplán hirdetési szórólap lett ingyen, és végül megtalálták az arany középutat. Az újság végre az elsõ évek nehézségei után elnyerte mai formáját, amikor ingyenes, pillanatnyilag hatoldalas, magas példányszámú, napilap formátumú. Most áll legközelebb ahhoz a tartalmi szerkezethez, amilyennek az alapítók annak idején megálmodták.

Azonban korántsem elégedettek, s nem állapodnak meg a jelenlegi szinten. Szeretnék a havi újságot mind tartalmában, mind kivitelében fejleszteni. Joggal büszkék arra, hogy az utóbbi évek gazdasági nehézségei ellenére is életben maradt ez a kezdeményezés, és – igaz, apró lépésekben, de – megléphette eddigi fejlõdésének állomásait. A lap ötödik évfordulóját 1997. õszén színvonalas ünnepség keretében a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban – teltházzal – ünnepelték. Azért ekkor, mert a Városi Visszhang valódi idõszámítása 1992. õszétõl vette kezdetét.

Köszönjük régi és új Támogatóinknak, Partnereinknek, hogy lapunk legújabbkori története itt az interneten is kezdetét veheti. Olyan oldalt igyekszünk szerkeszteni, ami túlnõ az újság szabta korlátokon, és a cimpla híradáson, tájékoztatáson túl megoldásokat keres és nyújt a minket körülvevõ problémákra is. S ha mindezt adott esetben nem teheti, legalább rávilágít azokra.

Kívánjuk kedves Olvasóinknak, hogy az újság után e honlapot is fogadják szívükbe. Mi igyekszünk olyan érdekességekkel, hasznos információkkal szolgálni Önöket, amelyekért érdemes lesz idõrõl idõre felkeresni bennünket.

Az újabb és újabb viszontlátásig mindenkit szeretettel üdvözlök:

Szentes, 2004. július 14.

A 25 éves Városi Visszhang  – rendezvény a könyvtárban

http://www.szentesinfo.hu/mozaik/ekonyvtar/Visszhang-25.htm