‘Sztori’ kategória archívum

Közéleti kávéház újra – Séf és cukrász sztorik

2017 11 11

A Petőfi Cafe-ban november 8-án indult újból útjára a Közéleti kávéház programsorozat dr. Dobos András állatorvos és barátai kezdeményezésére. A sajátos program megtartja a jövőben is a 2000-es évek elején jól bevált hagyományait, így minden találkozókor a vendég jelöli meg, kié legyen legközelebb a staféta. Minden, ami Szentes, szóba kerül ilyenkor, kivéve a nagybetűs politikát. Ezúttal is így történt.

(tovább…)

Tudok egy jó varrónőt!

2017 11 09

1945 után a kézműves iparosok jelentős hányada kisipari termelőszövetkezetekbe (ktsz) tömörült.  Elsőként -1946 decemberében – a Szentes és Környéke Cipő és Bőripari KTSZ, majd 1950-ben a Szabóipari KTSZ is megalakult.

(tovább…)

Egyedül a hit által – Luther reformációja – 5. A 95 tétel

2017 10 29

Luther számára Isten létezése meg nem kérdőjelezhető, olyan világos, mint az imádság végén az „ámen”. Úgy szól Istenhez, mint személy a személyhez, bár tudatában van annak a mérhetetlen távolságnak, ami elválasztja Tőle.

(tovább…)

Egyedül a hit által – Luther reformációja – 4. A toronyélmény

2017 10 27

Luther olvasta a Bibliát és még mindig a lelkiismeretével küzdött. Ekkor gyóntató papja, Johann von Staupitz azt javasolta neki, hogy olvassa Pál apostol írásait. Luther szót fogadott és a Római levélben megtalálta azt, amit eddig kétségbeesve keresett: Isten igazságát.

(tovább…)

Egyedül a hit által – Luther reformációja – 3. A szerzetesi évek

2017 10 24

Nagyon fontos beszélnünk ezekről az évekről, mert itt formálódott meg az a tudás, ismeret, amely reformátorrá tette Luthert.

(tovább…)

Reformáció 500 – Luther Márton élete

2017 10 22

Luther Márton a Reformáció elindítója és szellemi megalapozója 1483. október 11-én született Eislebenben. Iskolái befejeztével 1505-ben Erfurtban ágostonos szerzetes lesz. Teológiai tanulmányai eredményeként 1512-ben a teológia doktorává avatják, majd a Wittembergi egyetem professzora. A szerzetesi, valamint egyetemi évei alatt a vallásos élmény keresése volt a meghatározó gondolkodásában.

(tovább…)

Egyedül a hit által – Luther reformációja – 2. Martin Luther

2017 10 18

Eislebenben született 1483. november 11-én, mint már említettem, egy bányász apa és a háztartásban dolgozó anya elsőszülött fiaként. Sokan voltak testvérek.

(tovább…)

Egyedül a hit által – Luther reformációja – 1. A kor története

2017 10 12

A 14.- 15. század, a sötétnek nevezett középkor vége, a hit elsősorban ekkor a római tanítást jelentette Európában.

(tovább…)