Kilenc intézmény, ötvennégy tematikus program: “Hagyomány – művészet – érték – partnerség” – Színpompás Szivárvány

A Szivárvány Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény “Hagyomány – mûvészet – érték – partnerség” jegyében íródott sikeres TÁMOP pályázatának köszönhetõen közel 46 millió Ft támogatásból valósíthatja meg hagyományõrzõ, valamint mûvészeti és természetismereti, 1 tanéves programsorozatát, kilenc oktatási intézmény mintegy hatszáz diákja részvételével.

A programok heti – havi szakkörök, témanapok, témahetek és tehetséggondozó programok keretében valósulnak meg. A megvalósítás állandó helyszíne Szentesen a Szivárvány Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény székhelye, a Mûvészetek Háza.
A foglakozásokon a Damjanich János, Deák Ferenc, Klauzál Gábor, Kosz-ta József és Petõfi Sándor Általános Iskola, a Klauzál Utcai és a Dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvoda, a Bartha János szakközépiskola és Szegedrõl a Madách Imre Általános Iskola tanulói vesznek részt, részesülve ezáltal a program számtalan kiváló lehetõségébõl.

Szakmai megvalósítóként vagy gyermekkísérõként több mint  hetven pedagógus, mûvész és kézmûves alkotó vesz részt, akik vagy a támogatott intézmény tanárai és szakmai partnerei, vagy az  együttmûködõ oktatási intézmények alkalmazottai.
A program tematikája felöleli a drámajáték, a képzõmûvészetek valamint a néptánc, a néprajz és kézmûvesség gazdag hagyományvilágát.
Az oktatás módszertana az élménypedagógiára, a tapasztalati úton való ismeretszerzésre, a mester és tanítvány közötti interaktivitásra épül.
Ezt biztosítják többek között a kirándulások, alkotótáborok. A projekt kezdete óta jártak már Csong-rád-Bokroson szüreten, a Mátrában természetismereti táborban, Mezõkövesden Matyóföld hagyományaival ismerkedtek. További úti cél Szentendre, Budapest, Zengõvárkony, Miskolc, Pécs…

A programok élményszerûségét támogatja, hogy a kézmûves mesterségek legkiválóbb mûvelõivel, és a különbözõ mûvészeti ágak képviselõivel együtt alkot a foglalkozásokon mester és tanítvány.

A megvalósítás során számtalan formában jelen van a természetes anyagokkal  – gyékény, bõr, nemez, szalma, vesszõ, fa, agyag, textil, stb. – történõ tárgyalkotás tanítása, az egyes tájegységek hímzõ hagyományainak megismertetése, különleges mûvészi technikákkal – például selyemfestéssel – való ismerkedés, tudást szereznek a részt vevõk hazánk csodálatos ásványvilága és a mûvészetek kapcsolatáról. Mindezek jelentõs értékekkel járulnak hozzá az együttmûködõ oktatási intézmények oktatási szolgáltatásához. A programokon részt vevõ pedagógusok is sok ötletet, új tudást merítenek késõbbi munkájukhoz.

A pályázati program során a Szivárvány AMI olyan fenntartható együttmûködési kapcsolatrendszert kíván kiépíteni amelynek eredményeként mind a szülõk, mind a diákok, mind az ismereteket átadó mûvészek, szakemberek között folyamatos, élõ, elmélyült együttmûködés, közös alkotómunka alakul ki. A szerteágazó tevékenység megvalósulásától azt várják, hogy mind többen ismerik meg a Mûvészetek Háza kiváló adottságait és a Szivárvány AMI oktatásban betöltött szerepét, ismertsége gyarapodik.
Hagyományõrzõ tevékenységükkel széles körben ápolják városunk jó hírnevét.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.