Leleteket találtak a régészek a Tóth József Színház alatt

A városunk által régóta áhított Tóth József Színház kialakítási szakaszában, a Koszta József Múzeum régészeti szakembereinek szakmai megfigyelést kell végezniük. A munkálatok során tapasztalt eredményeket illetően már most, meglepő, nem várt eredményekkel tudnak szolgálni a város lakosságának.

A monumentális színház épület déli végében, közvetlenül a színpad alatti pincerészben több régészeti objektum foltja is mutatkozik, melyekből különféle, a kora újkorra, leginkább a 17-18. századra keltezhető kerámiatöredékek és néhány állatcsont látott napvilágot.
A leletek az egykor szeméttárolásra használt gödrökből kerültek elő, melyeknek feltárását megkezdtük.

Az eddig megtalált töredékek az egykor itt élt emberek életébe engednek bepillantást. Alapvetően két csoportra oszthatók a leletek. Megtalálták köztük a különféle főzőedények (fazekak) szép darabjait, valamint a folyadéktároló edények (korsók) is képviseltették magukat mutatós töredékekkel.

A főzőedények között több fazék alj-, oldal- és peremtöredéke is előkerült, ezeket nem egyszer díszítéssel (pl. bekarcolt vonalköteg, vörös festés) látták el. Az egyik fazék töredékein jól megfigyelhető a hosszú használat nyoma: oldala másodlagosan feketére égett, nyomokban kormos is volt.

A leletek másik csoportját képviselő korsók a tálalás során fontos szerepet játszottak, ennek megfelelően kivitelezésük is igényesebb volt a konyhai kerámiánál. Jó példa erre az egyik, sötétszürke színű szűrőbetétes korsó töredéke, amelynek külsejét függőlegesen besimított díszítéssel látták el, ezzel a kerámiafelület fémes hatását próbálták kiemelni.

Egy kés maradványa.

A feltáró régészeti munkálatok következtében további leletek előkerülése várható a jövőben, melyek segítségével remélhetőleg pontosíthatják a korszakról alkotott képünket, nagy mértékben hozzájárulva Szentes város történetének kutatásához.

Fotók: Dömsödi Teréz

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.