Személyi adókedvezmények bővülése 2019. január 1-től -Még több betegség után járhat adókedvezmény

Három évtizede jár személyi jövedelemadó-kedvezmény bizonyos fogyatékosságok és tartós, krónikus betegségek után az adózóknak.

A kedvezmény igénybevételére az a személy jogosult, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. Kormányrendeletben említett betegségben szenved, vagy annak mellékletében meghatározott fogyatékossággal él, továbbá aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.
Megtévesztő neve ellenére a súlyos fogyatékosság adókedvezménye igénybe vehető a cukor-, a szív- és az érbetegség többféle formája, a vérképzőszervi betegségek és számos pszichés zavar után, de például laktóz érzékenység esetén is. Az adókedvezménnyel az emésztőrendszer-megbetegedésben szenvedők közül is sokan élhetnek, ahogyan a művesekezelésre szorulók, illetve a daganatos betegek is, a rendelet több mint 800 féle betegséget sorol fel.
A 287/2018 Kormányrendelet 2019. január 1-től bővítette a mellékletben szereplő betegségek körét, így az adókedvezmény az emlő-, a méhnyak-, a petefészek-, illetve a prosztata- és a heredaganattal diagnosztizáltaknak, valamint egy súlyos gyulladásos női betegség, az endometriózis esetén is jár.

A személyi kedvezmény mértéke
Személyi jövedelemadó törvény 40. § (1): Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás, határozat alapján a fogyatékos állapot kezdő napjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-ának megfelelő összeg.
Ha valaki adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik, csak adómentes juttatásban részesül például családi pótlékban, más társadalombiztosítási ellátásban, nyugdíjban részesül, akkor a kedvezményt nem tudja érvényesíteni.
A kedvezmény kizárólag saját jogon érvényesíthető, azaz fogyatékos hozzátartozó után ezt a kedvezményt nem lehet igénybe venni.
A kedvezmény több betegség esetén is csak egyszeresen érvényesíthető, kizárólag az összevonandó jövedelmek utáni személyi jövedelemadóból. Nem érvényesíthető az elkülönítetten adóköteles jövedelmek összegéből (átalányadó, tőkejövedelmek, ingatlan értékesítés) és akkor sem a magánszemély nem a személyi jövedelemadó szabályai szerint adózik, hanem egyszerűsített foglalkoztatás – az EVA, az EKHO vagy a KATA – szabályait alkalmazza.

A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolás
A betegség, fogyatékosság megállapítását és az állapot végleges vagy átmeneti jellegének meghatározását az illetékes szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa végzi. A főszabály szerint a szakorvos jogosult a személyi kedvezmény érvényesítésére jogosító igazolás kiállítására is, de a háziorvos is kiadhatja az igazolást, ha rendelkezésére áll a szakorvos vagy a kórház dokumentációja.
Az igazolást a kedvezmény érvényesítésekor nem kell a munkáltatónak, a kifizetőnek, a NAV-nak átadni és az adóbevalláshoz sem kell csatolni, viszont az adó megállapítására való jog elévüléséig azt meg kell őriznie.

A kedvezmény utólagos érvényesítése az adóbevallásban
Ha valaki évek óta szenved az olyan betegségben, ami feljogosítja az adókedvezményre, akkor a kedvezményt az 5 éves elévülési időn belül utólag is érvényesítheti a személyi jövedelemadó bevallások önellenőrzésével.
Amennyiben a 2019. évben kiállított igazolásoknál a fogyatékos állapot kezdő időpontjaként a 2019.január 1-jét megelőző dátum szerepel, a kedvezmény az önellenőrzése vonatkozó szabályok szerint elévülési időn belül, de legfeljebb az igazoláson megjelölt időponttól kezdődően visszamenőlegesen is érvényesíthető.
Az utólagos kedvezmény érvényesíthető akkor is, ha az adott betegség csak 2019. január 1-től került bele a kedvezményre jogosító felsorolásba.
Az önellenőrzésre 2019. évben a 2013-2017. évekre merülhet fel. A magánszemélynek minden esetben saját magának kell az önellenőrzést benyújtania a NAV-hoz, abban az esetben is, ha valamelyik évben a munkáltatója készítette el az SZJA bevallását.
Fontos tudni, hogy a már gyógyultnak minősített magánszemélyek is érvényesíthetik a kedvezményt, ha a 2013-2017 közötti időszakra vonatkozóan rendelkeznek – akár a rendeletben utólag felvett – betegségre vonatkozó 2019. évben kiállított igazolással.

A kedvezmény mértéke önellenőrzésnél
A korábbi évekre benyújtott önellenőrzésben az adott évre érvényes minimálbér 5%-ának megfelelő kedvezmény vehető igénybe, amelynek havi összege az alábbiak szerint alakul:
2013-ban 4.900 Ft, 2014-ben 5.075Ft, 2015-ben 5.250 Ft, 2016-ban 5.550 Ft, 2017-en 6.375 Ft.
A 2018. évre vonatkozó adóbevallásban 2019. május 20-ig lehet érvényesíteni a kedvezményt, melynek összege havi 6.550 Ft.
Tímárné Staberecz Teréz
könyvvizsgáló

Megjelent a http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=41700 online lapszámunk 3. oldalán.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.