Pedagógusok köszöntése – Díszdiplomások 2018-ban

Június 9-én a Megyeházán került sor az idei pedagógusnapi ünnepségre Szentes Város Önkormányzata és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ szervezésében. A megjelenteket köszöntötte Farkas Sándor országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes, Szirbik Imre polgármester és Balázs József, a tankerületi központ igazgatója. Ezt követően került sor a díszdiplomák átadására, amelyet a következőkben felsorolt pedagógusok vehettek át:

Csordás Károlyné sz.: Halmai Irén (gránit díszoklevél) /tanító/ 1943-ban az Angolkisasszonyok Egri Érseki Római Katolikus Népiskolai Tanítónőképző Intézetben szerezte meg tanítói oklevelét. Tanyai iskolában kezdte a pályáját Nagylak-ugaron. 1945-től Nagylakon tanított. 1949-től 1978-ban történt nyugdíjba vonulásáig Mártélyon dolgozott tanítóként, igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként. Mint nyugdíjas még 13 évet tanított a Hámán Kató, a mai Koszta József Általános Iskolában. Jogutód intézményként az Eszterházy Károly Egyetem Csordás Károlynénak gránit díszoklevelet adományozott, melyet lánya vesz át.

Bácskai Mihályné sz.: Molnár Erzsébet (vas díszoklevél) /magyar-történelem szakos tanár/ 1953-ban a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-történelem szakon szerezte meg középiskolai tanári oklevelét. Első jelentős állomáshelye a Közgazdasági Technikum volt, 1954–1968-ig a Horváth Mihály Gimnáziumban tanított, 1969-től 1970-ig a városi Művelődési Osztályt vezette. Ezután ismét a gimnázium tanára volt 89’-es nyugdíjazásáig. Tanári munkája mellett 1970–1988 között megyei középiskolai szakfelügyelő, előbb történelemből, majd 1974-től magyar nyelv- és irodalomból. A Bölcsészettudományi Karon két félévben a magyartanítás módszertanát is vezette. Képviselte kollégáit a Pedagógusok Szakszervezetének megyei bizottságában, később a Központi Vezetőségben, majd 1969–1973-ig alelnöke volt az országos testületnek. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Bácskai Mihálynénak vas díszoklevelet adományoz, melyet szeptemberben az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

Pintér Lászlóné sz.: Törőcsik Etelka /vas díszoklevél/  /matematika-kémia szakos tanár/ 1952-ben kezdett tanítani Derekegyházán. 1953-ban szerezte meg a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán matematika-kémai szakos tanári diplomáját. 1961-től egy évig a Deák Ferenc Utcai Általános Iskolában, majd 1962-től a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított 1991-es, nyugdíjazásáig. Tanítási elve a gyermekközpontúság volt. Tanítványai sok vetélkedőn eredményesen szerepeltek, a televíziós kémia versenyeken is részt vettek. A hátrányos helyzetű tanulókat is sikerült felzárkóztatnia. Nyolc évig a városi osztályfőnöki munkaközösség vezetője volt. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Pintér Lászlónénak vas díszoklevelet adományozott.

Dr. Balogh Ferencné  sz.: Vinkovics Irén /gyémánt oklevél/ (tanító) 1958-ban a szegedi Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét a szentesi Köztársaság Téri Általános Iskolában töltötte, 1 évet dolgozott Derekegyházán, majd 2 évig a szentesi Nagyhegyi iskolában.  1961-1993-ig nyugdíjba vonulásáig a  Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított. 1961-88-ig minden nyáron az országban sok helyen gyerekeket táboroztatott. Nyugdíjasként is tanított 1996–2000-ig a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara dr. Balogh Ferencnének gyémánt díszoklevelet adományozott.

Horváth László /gyémánt oklevél/ (középiskolai testnevelő tanár) 1958-ban szerezte meg középiskolai testnevelő tanári oklevelét a Magyar Testnevelési Főiskolán. Először 1958–63-ig a szentesi Petőfi Sándor Általános Iskolában, majd 1963. október 1-től a Horváth Mihály Gimnáziumban tanított 1993-ig, nyugdíjba- vonulásáig. Hosszú éveken keresztül vezette az arra rászoruló gyermekek és tanulók esetében városi szinten a gyógyúszást. Jogutód intézményként a Testnevelési Egyetem Horváth Lászlónak gyémánt díszoklevelet adományozott.

Kis – Pál Mártonné sz.: Mikecz Erzsébet /gyémánt oklevél/ (tanító) 1958-ban a szegedi Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét a Petőfi Sándor Általános Iskolában töltötte, 4 évig a Berki Általános Iskolában összevont osztályokban tanított. 1962-94-ig nyugdíjba vonulásáig a Berekháti Általános Iskolában dolgozott, 1986-ig 1-4. osztályosokat tanított, majd ezt követően napközis nevelőként dolgozott. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Kis – Pál Mártonnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

 Matkócsik Pál Ferencné sz.: Borka Gizella /gyémánt oklevél/ (tanító) 1958-ban a szegedi Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét a szentesi Berekháti Általános Iskolában töltötte és még 16 évet tanított itt. Ezután 10 évig a Kossuth téri, majd ezt követően 1984-94-ig, nyugdíjba vonulásáig a Klauzál Gábor Általános Iskolában dolgozott. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Matkócsik Pál Ferencnének gyémánt díszoklevelet adományozott.

Nagy Jánosné sz.: Szabó Anna /gyémánt díszoklevél/ (magyar-ének szakos ált.isk. tanári) 1958-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskolán magyar-ének szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett. 1958-tól megszakítás nélkül 2007-ig az Állami Zeneiskola (később Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola) pedagógusa volt. 42 éven keresztül a szolfézs tanszak vezetőjeként feladatának tekintette a hangszeres növendékek utánpótlásának biztosítását és a zenei pályára készülő növendékek elméleti felkészítését. 15 évig a Csongrád megyei zeneiskolák szolfézs szakfelügyelője volt. Növendékei országos versenyeken előkelő helyezéseket értek el. A zeneiskolai tanítás mellett több alkalommal kérték fel ének tanításra a Horváth Mihály Gimnáziumban, a Petőfi Sándor, Koszta József és a derekegyházi Általános Iskolákban is. 1982-ben a Művelődési Minisztérium által kiírt Kodály pályázaton a férjével közösen írt pályamunkájuk III. díjat kapott. 1996-ban és 97-ben bemutató előadást tartott a Kodály-módszerről Sankt Augustinban a német énektanároknak. A Bárdos Lajos Vegyeskarnak 40 éve oszlopos tagja. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Nagy Jánosnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

Nagy Józsefné sz.: Bottka Ilona /gyémánt oklevél/ (tanító) 1958-ban a szegedi Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét a szentesi Hékédi Általános Iskolában töltötte, majd ezt követően 27 évig a Damjanich János Általános iskolában tanított. 1963-ban műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon végzett és elsőként tanította ezt a tantárgyat. 1985-ben egy tanévet a Kossuth téri iskolában dolgozott, majd 11 évig, 1997-ben történt nyugdíjba vonulásáig a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában tanított. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Nagy Józsefnének gyémánt díszoklevelet adományozott.

Pusztai Jánosné sz.: Gáspár Zsuzsanna /gyémánt oklevél/ (magyar-orosz szakos középiskolai tanár) 1958-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-orosz szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett.  1957-től 7 évig a Horváth Mihály Gimnáziumban, majd 12 évig a Pollák Antal Erősáramú Szakközépiskolában tanított. 1976-89-ig, nyugdíjba vonulásáig a Kossuth Téri Általános Iskola igazgatója volt. Ezután ugyanitt még 1 évet nyelvtanárként tovább dolgozott. Jogutód intézményként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Pusztai Jánosnénak gyémánt díszoklevelet adományoz, melyet későbbi időpontban fog átvenni.

Szalva József /gyémánt oklevél/ (tanító) 1958-ban a szegedi József Attila Állami Tanítóképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét a tömörkényi Általános Iskolában töltötte, majd 1958-66-ig a cserebökényi, 2 évig a szegvári, ezután 9 évig a  Berekháti Általános Iskolában tanított. Ezt követően a szegedi MHSZ Csongrád megyei járási titkári feladatait látta el. 4 tanévig a  Deák Ferenc iskolában, majd 1984-től 13 évig ismét a Berekháti Általános Iskolában tanított 1997-ig, nyugdíjba vonulásáig. 1960-tól – 3 évet kivéve – minden nyári szünetben a tanulók  táboroztatásában vett részt.  Két tanulmányt írt: Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és Pislákoló gyertya címmel, ez utóbbi a cigánysággal kapcsolatos. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Szalva Józsefnek gyémánt díszoklevelet adományozott, melyet későbbi időpontban fog átvenni.

 Vass Jánosné sz.: Kováts Valéria Erzsébet /gyémánt oklevél/ (általános iskolai tanító) 1958-ban a zalaegerszegi Állami Teleki Blanka Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói diplomáját. A gyakorlóévét Andráshidán a Körzeti Általános Iskola alsó tagozatán töltötte, majd áthelyezését kérte a zalaegerszegi Petőfi Sándor Általános Iskola zalabesenyői körzeti iskolájába. Közben levelező tagozaton 1963-ban a Pécsi Tanárképző Főiskolán földrajz-rajz szakos általános iskolai tanári oklevelet is szerzett. 1965-ben a Veszprémi 2-es számú általános iskolában rajz-földrajz szakos tanárként dolgozott. Vezetett rajz-, fotó- és néptánc-szakkört is.  1970-től a szentesi Köztársaság téri Általános Iskolába került napközi-vezetőnek, majd földrajz-rajz tanárnak. Arra törekedett, hogy munkájával is példát mutatva fejlessze a rábízott tanulók képességeit, szépérzékét. 1992-ben vonult nyugdíjba. Jogutód intézményként a Kaposvári Egyetem Vass Jánosnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

Csatlós Péterné sz.: Molnár Erzsébet /arany oklevél/ (óvónő) 1968-ban szerezte meg óvónői diplomáját a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. 1968-tól óvónőként, majd 1976-tól 2007-es nyugdíjba vonulásáig a  Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzetben vezető óvónőként dolgozott. Az óvoda hagyományrendszerébe, az ott dolgozók magatartásába beépült a szakmai igényesség. Az óvodai oktató-nevelőmunka a körzetükben kimagasló színvonalú volt. Saját maga és nevelőtestülete szakmai képzését kiemelt feladatnak tekintette. Vezetői munkájában támaszkodott munkatársai véleményére, döntéseiben elsősorban a gyermekek érdekeit tartotta szem előtt. Igyekezett mindenkiben az egyéni értéket megkeresni és így különösen segítették egymást szakmai célkitűzéseik megvalósításában.  Három cikluson keresztül tagja volt a Művelődési és Oktatási Bizottságnak, ahol folyamatosan érvényesítette tapasztalatait, modern pedagógiai szemléletét, figyelve a gyermekek és dolgozók érdekeire.  Vezetői hitvallása, hogy az óvodavezetés egy sajátos megbízatás, melyben az óvodavezető első az egyenlők között. Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskolai Pedagógiai Kara Csatlós Péternének arany díszoklevelet adományozott.

Dr. Czirbus Antalné sz.: Turcsán Rózsa /arany oklevél/ (agrármérnök, mérnök tanár) 1968-ban a Debreceni Agrártudományi Egyetemen szerezte meg okleveles agrármérnöki diplomáját. Gyakornokként a Nyíregyházi Dózsa Mgtsz-ben dolgozott, majd 1970-ben Szentesre került, ahol elsőként a Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalatnál, mint termeltetési előadó kezdett dolgozni, majd 1977-ben pályát módosított és a Nagymágocsi Általános Iskolában pedagógusként biológiát és technikát tanított. 1980-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mérnöktanári Szakán mérnök-tanári diplomát szerzett. 1981-től technika tantárgyból ellátta a járási szakfelügyeletet, majd 1981-1984 között a Nagymágocsi Általános Iskolában igazgató-helyettesként tevékenykedett. 1984-2000-ig, nyugdíjba vonulásáig a Klauzál Gábor Általános Iskolában biológiát és technikát tanított. Jogutód intézményként a Debreceni Egyetem Agrártudományi Kara dr. Czirbus Antalnénak arany díszoklevelet adományoz, melyet az Egyetem ünnepségén fog átvenni.

Dr. Csikai Miklósné sz.: Szerdahelyi Emese /arany oklevél/ (kertészmérnök) 1968-ban a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán kertészmérnöki diplomát, majd 1980-ban a gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézetében mérnöktanári diplomát szerzett. 1974-től a Szentesi Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetben kezdett dolgozni, ahol 32 év alatt végigjárta a tanári lépcsőfokokat, így volt szakoktató, szaktanár, gyakorlati oktatásvezető, igazgató-helyettes majd 12 évig igazgató. Pedagógusi pályája során csaknem minden szakmai elméleti és gyakorlati tárgyat tanított, fő tantárgyai a gyümölcstermesztés és a szőlőtermesztés voltak.  Tanítása során, illetve vezetői tevékenységében az elmélet és a gyakorlat kapcsolatát kiemelten fontosnak tartotta, sok mindent tett a lehetőségek fejlesztése érdekében. Jogutód intézményként a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kara dr. Csikai Miklósnénak arany díszoklevelet adományoz, melyet az Egyetem ünnepségén fog átvenni.

 Csorba László Pál /arany oklevél/ (matematika-kémia szakos általános iskolai tanár) 1963-ban Eperjesszélen képesítés nélkül kezdett tanítani, majd 1968-ban a Szegedi Tanárképző Főiskolán megszerezte matematika-kémia szakos általános iskolai tanári diplomáját. A részben osztott iskolából több tanulója jutott megyei tanulmányi versenyek döntőjébe. 1972-től a 603. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet tanára lett, ahol 36 évig nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Megtanulta és igyekezett tanulóinál is az igényes munkát megbecsülni. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Csorba László Pálnak arany díszoklevelet adományozott.

Dongó László Sándor /arany oklevél/ (fizika-kémia szakos középiskolai tanár) 1968-ban szerezte meg a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán fizika-kémia szakos középiskolai tanári diplomáját. 1978-ban a Testnevelési Főiskola vízilabda edzői szakát végezte el. 1999-ben a pécsi Jannus Pannonius Egyetem közoktatási vezető szakán szerzett újabb oklevelet. Pedagógiai pályafutását a 603. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben kezdte, ahonnan 41 év után 2009-ben vonult nyugdíjba. Az iskolának tanára, tagozatvezetője és igazgatója volt. 2000-től 5 éven át a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola közoktatási vezető képzésén iskolai gyakorlatot vezetett. Két cikluson keresztül tagja volt Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2005-ben címzetes igazgatói címet kapott,  2008-ban pedig megkapta a Csongrád Megyei Önkormányzat által alapított “Megye Közoktatásáért Díj”-at. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Dongó László Sándornak arany díszoklevelet adományoz, melyet a későbbiekben fog átvenni.

Kéveszkiné Pintér Katalin sz.: Pintér Katalin /arany oklevél/ (óvónő) 1968-ban a Szarvasi Óvónőképző Intézetben óvónői diplomát, majd 1976-ban a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán pedagógia szakos általános iskolai tanári, majd 1986-ban a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán rajz szakos általános iskolai tanári diplomát szerzett.  Szentesen 1982. óta tanított, kezdetben az Erzsébet téri Iskolában, majd nyugdíjba vonulásáig a Koszta József Általános Iskolában. Tanítványai számos megyei, területi és két országos első és második helyezést tudhatnak magukénak. Nyugdíjasként felnőtteknek vezet patchwork (foltvarró) szakkört, immár 12 éve. Egész életében azt csinálta, amit szeretett volna, tanítani. Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara Kéveszkiné Pintér Katalinnak arany díszoklevelet adományozott.

Kováts Leventéné sz.: Hmizák Ollyoba Mária /arany oklevél/ (magyar-történelem szakos általános iskolai tanár) 1968-ban szerezte meg magyar-történelem szakos általános iskolai tanári diplomáját a Szegedi Tanárképző Főiskolán. A Deák Ferenc Általános Iskolában 37 évig tanította mindkét szakját. Emellett 5 évig könyvtáros volt és folyamatosan osztályfőnöki feladatokat is ellátott. Néhány évig a társadalomtudományi munkaközösség vezetői tisztségét is betöltötte. Tanítványai számos helyi, megyei és országos eredményekkel büszkélkedhetnek. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Kováts Leventénének arany díszoklevelet adományozott.

Makai Lajos Tiborné sz.: Fekete Nagy Erzsébet /arany oklevél/ (földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár) 1968-ban szerezte meg földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanári diplomáját a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Ezt követően a Petőfi Sándor Általános Iskolában kezdett tanítani. 1973-tól óraadóként, majd 75-től főállásban a jelenlegi Hódmezővásárhelyi SZC Boros Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában egészen 2008-as nyugdíjba vonulásáig tanított. Folyamatosan osztályfőnök és 15 évig osztályfőnöki munkaközösség-vezető volt. Vezette az iskolai diáksportkört, felkészítette tanulóit diákolimpiai versenyekre torna, atlétika, kosárlabda és labdarúgás sportágakból, ahol sok szép eredmény született. 1986-tól a Városi Diáksport Bizottság vezetőjeként szervezte a városi középiskolás versenyeket, de számos megyei versenyt is. Egész pályafutása során az egészséges életmódra, a mozgás szeretetére és művelésére nevelte tanítványait. Mindig is sportolt, immár 20 éve vezeti a szenior torna csapatot. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Makai Lajos Tibornénak arany díszoklevelet adományozott.

Oltyán Lajos /arany oklevél/ (tanító, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár) 1957-ben a Szegedi József Attila Állami Tanítóképzőben tanítói oklevelet, majd 1968-ban a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom – történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. A közoktatás és a közművelődés számos színterén dolgozott az elmúlt évtizedek alatt. Volt általános iskolai tanító, tanár, művelődési- és tanulmányi felügyelő, művelődési ház igazgató és közel másfél évtizedig a Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója. Eddigi életútja során sokat tett az ifjúság neveléséért és oktatásáért, mély hivatástudat és gyermekszeretet jellemzi. 1994 és 2006 között önkormányzati képviselő volt. Elkötelezettsége miatt tisztelet és megbecsülés övezi. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Oltyán Lajosnak arany díszoklevelet adományozott.

Fotók: Dömsödi Teréz

Makai Lajosné elismerése. Dr Demeter Attila alpolgármester köszönti.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.