Szentesen egykor… – Internetes kalendárium

116 éve, 1906. január 16-án a belügyminiszter megsemmisítette a Csongrád megyei közgyűlés 1905. december 28-án hozott határozatait; az Alkotmányvédő Bizottság működését betiltotta, s utasította az alispánt az adószedés és újoncállítás azonnali megkezdésére.
125 éve, 1897. január 17-én a szentesi földmunkások értekezletet tartottak a Győri-féle vendéglőben, amelyen részletesen kidolgozták az általuk elfogadható bérek és egyéb járandóságok tarifáit. Határozatot hoztak Május 1. méltó megünnepléséről.
117 éve, 1905. január 18-án a szentesi kormánypárti tisztviselők fáklyás felvonulást szerveztek dr. Mátéffy Ferenc polgármester tiszteletére, s felkérték az országgyűlési képviselőjelöltség elfogadására. Mátéffy pártonkívüli programmal elfogadta a jelölést.
160 éve, 1862. január 19-én született dr. Cicatricis Lajos (1862-1953) főszolgabíró (képen), Csongrád vármegyei főjegyző, alispán, majd főispán, városi és megyei képviselő, királyi tanácsos, örökös felsőházi tag, a Lipót-rend lovagja.
95 éve, 1927. január 20-án holland vendégek érkeztek Szentesre B. A. Knoppers amsterdami lelkész vezetésével, akiket dr. Sebestyén Jenő, a budapesti theológiai akadémia professzora kísért.
181 éve, 1841. január 21-én a szentesi zsidóság kérvényt intézett a városi tanácshoz, amelyben bejelentette, hogy „gyermekeik nevelése és oktatása egy közönséges iskola felállítását kívánván, Absolon János köteles házát megvette, kéri a megnevezett ház megvételét helyesíteni”. Mivel az 1840: XXIX. tc. értelmében a zsidóknak telekszerzésre nincs joguk, a házvételt a tanács nem hagyta jóvá, a nevezett épület iskolai célra történő használatát azonban engedélyezte.
90 éve, 1932. január 22-én a városi képviselő-testület tiltakozó határozatot hozott a megyeszékhelynek Szentesről Szegedre történő áthelyezése ellen.
125 éve, 1897. január 23-án állami kezelésbe került a szentesi főgimnázium. (A leltár melletti átvételt Géresy Kálmán Debrecen tankerületi főigazgató végezte.)
90 éve, 1932. január 26-án a megyegyűlés határozottan kinyilvánította, hogy továbbra is Szentest óhajtja Csongrád megye székhelyeként megtartani.
115 éve, 1907. január 27. Megalakult az Építőiparosok Országos Szövetségének szentesi csoportja. (A tagok száma 35 fő.) *** Csallány Gábor és Gulyás Pap Etelka mozgalmat indított Szentesen egy tüdőszanatórium létesítése érdekében.
Szentesi internetes kalendárium – évfordulók napról napra. Labádi Lajos emlékére. A további évfordulókat a https://www.szentesinfo.hu/…/evfordulonaptar-01.htm… linken találja.

            Szerkeszti Tímár Ferenc

(Fotó dr. Cicatricis Lajosról a Szentesi Levéltár Fotótárából.)

Egy hozzászólás “Szentesen egykor… – Internetes kalendárium” bejegyzésre

 1. Dömsödi Teréz:

  Megjelent a http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42176 online lapszámunk 2. oldalán.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.