Bővült a Települési Értéktár – Ünnepség a Magyar Kultúra Napján

Varga Márta furulyán, Kellerné Kovács Gabriella gitáron Telemann C-dúr szonátáját adta elő.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 22-én a hangversenyközpontban Tanári hangversenyre került sor, amelynek keretében a Szentesi Értéktárba újonnan felvett értékeink elismerésére is sor került.

Farkas Sándor országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes ünnepi beszédében hangsúlyozta, közös feladatunk nyelvünk, szokásaink és hagyományaink, generációkon átadott és folyamatosan gyarapított örökségünk, magyar kultúránk védelme. Olyan idősebbekre, fiatalokra van szükség, akik küldetésnek tekintik a magyar kultúra életben tartását, megerősítését, melyre kiemelt feladatként tekintett az utóbbi bő évtizedben Magyarország Kormánya. 2012 óta a Hungarikumokról szóló törvény megszületésével nemzeti, megyei és települési értéktáraink garanciái annak, hogy a kiemelten fontos és becses örökségünk ne kerüljön a feledés homályába, hanem velünk élve és lélegezve formálja a közösség és azon túl nemzetünk jövőjét.

-Nemzetünk létezését a rendszerváltás óta a Himnusz születése napján ünnepeljük – mondta Szabó Zoltán Ferenc polgármester. –Átgondoljuk ezen a napon, hogy mit tudunk tenni, mit tettünk eddig, hogy a kultúránkat megőrizzük, továbbadjuk a jelen generációnak. Jó néhány kérdést fel lehet tenni az elmúlt 32 évről, mit teszünk, hogy a magyar kultúra továbbélhessen gyermekeinkben, hogyan viszonyulnak az egyes generációk kulturális értékeinkhez. Megmaradt-e a kultúra szeretete és megbecsülése, amire büszkék lehetünk. Ebben meghatározó szerepe van a szülőknek, a nevelőknek, pedagógusoknak. Tisztelnünk kell a kultúránkat, hagyományainkat, mert csak így maradhatunk fenn, ahogy eddig a magyarság fennmaradt. Szentesen ezért bővül az intézményhálózat, és folyamatos a kulturális értékek fennmaradását szolgáló rendezvények szervezése – tette hozzá.

A Pengető Citerazenekar a Szentesi Települési Értéktár része.

A Szentesi Települési Értéktár a városunkban fellelhető nemzeti értékek gyűjteménye. 2014 óta kezelését az önkormányzathoz tartozó Művelődési bizottság látja el. Nemzeti értéknek minősül a magyar alkotó tevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz tartozó, az évtizedek során felhalmozott minden szellemi anyagi, természeti és közösségi érték vagy termék. Városunkban minden évben két alkalommal van lehetőség értékek felvételét kérni a helyi értéktárba. A 2021. novemberi bizottsági ülésen további három helyi érték került a Települési Értéktárba. A január 22-ei ünnepségen Szabó Zoltán Ferenc polgármester és Szűcs Ildikó a Művelődési, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke adta át a tanúsító oklevelet a Pengető Citerazenekar részére, amelyet Mélykútiné Németh Kornélia, a zenekar vezetője vett át.

A téglagyűjtők nevében Bugyi Attila vette át az oklevelet.

A Települési Értéktárba került a „szentesi tégla építés emlékei” önálló téglagyűjtemény. Három helyi téglagyűjtő, Bencsik Rita, Bugyi Attila és Nagy Zoltán hozta létre a gyűjteményt. Céljuk, hogy emléket állítsanak városunk téglagyárainak, építőinek, a helyi ipartörténetnek.

A Koszta József Múzeum képviseletében Darabos Judit vette át az oklevelet.

A Veker – zugi kultúra néven ismert régészeti lelőhely lelet együttese a Koszta József Múzeumban és a Magyar Nemzeti Múzeumban található. A szkíta temetőrészlet emblematikus jelentőséggel bír a hazai és külföldi régészeti szakirodalomban egyaránt.

Kép és szöveg: Dömsödi Teréz

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.