A Pálmások Szövetsége elhivatottságáról

Pálmások Szövetsége.jpgA 2006. évi választások elõtt új színfolt tûnt fel a szentesi közéletben, a Pálmások Szövetsége. Ebben a szervezetben azok az emberek találtak egymásra, akik egy élhetõbb várost, a vállalkozók támogatását és a várost érintõ munkahelyteremtést, így a lakosság megtartását tûzték céljukul.

VÁROSUNKÉRT! NEM PÁRTOKÉRT!
VELÜNK! FÜGGETLENEKKEL!
PÁLMÁSOK SZÖVETSÉGE

Mivel a vállalkozások nem jutnak megfelelõ érdekképviselethez az önkormányzatban, a Pálmások Szövetsége az õ érdekképviseletüket is felvállalta. Ennek megfelelõen dolgoztuk ki programunkat. Minden választókörzetben tudtunk jelöltet állítani, sõt a megyei listát is kialakítottuk. Két képviselõnk jutott be a Szentes városi Képviselõ-testületbe, Földvári Nagy István és Horváth István. A szervezet az önkormányzati bizottságokba is  tudott szakembereket delegálni.
Az elmúlt idõszak bizonyította, hogy a város közéletében meghatározó szerepet tud betölteni a Pálmások Szövetsége. Olyan hiteles személyiségek képviselik, akik már a maguk területén bizonyítottak. A csapat mentoraként Horváth István, nem ritkán akár kritikus hangot is megüt a város lakossága, a fiatal korosztályok érdekében. Jellemzõ a csapatra, hogy minden képviselõ-testületi ülés elõtt a nyilvános napirendeket megvitatja. A testületbe jutott tagokra ugyan nem vonatkozik frakció fegyelem, de ennek ellenére is átbeszélünk minden egyes napirendet, és egységes álláspont kialakítására törekszünk.
Horváth István  rendkívül felkészült, szakmailag nagy tudással bíró személy, aki a városi közügyekben a szigorú számadást képviseli, a racionális, számszakilag áttekinthetõ pénzügyi gazdálkodás irányába mozdul el.
A városrendezésben is komoly terveket fektettünk le. Bubor Zoltán, Horváth István, Horváth Zoltán, Papp Zoltán nevét emelném ki. Utóbbi a Pálmások Szövetsége képviseletében indult a kórházigazgatói posztért is. Sajnáljuk, hogy nem szentesi gyõztese lett ennek a pályázatnak. Elfogadjuk ugyan a Megyei Közgyûlés döntését, de a város érdekében mindenképpen a szakmaiság mellett a lokálpatriotizmust is fontos elõtérbe helyezni.

Szavazzon_a_Pálmára.jpg

A jövõben is célunk a havi összejövetelek megtartása, amelyek nyitottak, azokon bárki részt vehet. S vannak is mindkét politikai oldalról látogatóink.
A Pálmások Szövetségérõl tudni érdemes, hogy nem politikai szervezet, a politikai hangnem, politizálás az összejövetelekre sem jellemzõ. A város elõre vitele gazdasági szempontból foglalkoztat bennünket, akár komoly vitákkal tûzdelve.
Bánfi Imre barátunk távozása nagyon érzékenyen érintett bennünket az elmúlt napokban. Imre pénzügyi vezetõként nagyon precíz ember volt. Õ volt az, akit mind a jobb-, mind a baloldali érzelmû emberek elfogadtak szakmai tapasztalatai és bölcsessége miatt. Nehéz lesz pótolni.
Úgy gondoljuk, hogy a következõ önkormányzati választáson is indulni fog ez a csapat, s reményeink szerint több képviselõnk fog bejutni a helyi önkormányzat képviselõ-testületébe. Érzelem mentes, csak a város érdekeit racionálisan szem elõtt tartó gondolkodással szállunk majd ringbe, amelynek meg kell hoznia az eredményét.
Ahogy eddig, ezután is folyamatosan fel fogjuk hívni a figyelmet a hibákra, rögtön építõ javaslatokat is tesz ez a csapat. A hasznos és értelmes javaslatokat ezután is támogatjuk, nincs nálunk kategorikus “nem” javaslat. Azonban a város életét elõre nem vivõ gondolatokat – érkezzen bármely politikai oldalról – egyaránt elutasítjuk. Míg az elsõ félévben elsõsorban az önkormányzati munkával foglalkoztunk, az év második részében már a város mindennapi közéletében is szeretnénk aktívabban részt venni.

Dobos Rozália
PÁLMÁSOK SZÖVETSÉGE (x)

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.