Szemelvények a baromfifeldolgozó múltjából – Tűz az üzemben

Összegyûjtött, régi helyi dokumentumok, BOV híradó megjelent számait felhasználva, csak egy szûk keresztmetszetet tudunk átnyújtani olvasóink számára. A sok anyagot átböngészve, reméljük, hogy akik annak idején a Baromfifeldolgozóban dolgoztak, vagy dolgoznak ma is, visszaemlékeznek. Várjuk egyúttal olvasóink észrevételeit, dokumentumait, írásait, fotóit, melyeket visszaküldünk, miután a közzététel céljából feldolgoztuk õket.

* A Baromfiipari Országos Vállalathoz 14 gyáregység tartozott, köztük a szentesi is. Az elõzõ igazgató, Patai-Szabó Sándorné 1967-ben nyugdíjba vonult. A szentesi gyár igazgatója Mag Pál lett, aki 1961-tõl üzemmérnök, fõmérnöki pozíciót töltött be.
* 1965-66-ban MT Vörös Vándorzászló kitüntetést, 1967-ben MÉM és ÉDOSZ vándorzászlót és az élüzem címet kapta meg az országos iparág. Az ünnepség a budafoki gyáregységben 1968. április 27-én volt. Láng György vezérigazgató jó munkájukkal kitûnt dolgozókat az Élelmiszeripar Kiváló Dolgozója kitüntetéssel jutalmazott. Szentesrõl Gere Lajosné kapta. Az Országos Vállalat eredményeihez kiemelkedõ munkateljesítményt nyújtó kollektíva, dolgozó részesült jól megérdemelt erkölcsi és anyagi elismerésben. A szentesi gyáregységben a Gagarin gépházi brigád (6. alkalommal szoc. brigád), Gépkocsivezetõk és szerelõk brigádja 2. alkalommal szoc. brigád, Termeltetési elõadók brigádja 2. alkalommal szoc. brigád.
„Kiváló Dolgozó” lett: Dobos Imréné, Dudás Imre, Ecseri János, Erdélyi Lász-
lóné, Fazekas Eszter, Horváth Dezsõ, Kiss Attila, Kiss József, Mag Pál, Magyar János, Molnár Péter, Papp Zoltánné, Piti Antalné, Sebõk Mária, Szegedi Péterné, Szeles József, Turányi Imréné, Virágos Bálint.
* 1968-ban a szakszervezeti bizottság sportfelelõsének kezdeményezésére elkészült a gyáregység röplabda pályája. A helyszíni talajmunkán kívül 50 köbméter salakot és homokot kellett a pályára szállítani. Az elkészítéshez szükséges 300 társadalmi munkaórából a legnagyobb részt a gépkocsivezetõk és karbantartók brigádja végezte, de részt vett benne a többi brigád is. Egyéni teljesítménye kimagasló Horváth Dezsõ gépkocsivezetõnek, ifj. Labádi Antal gk. szerelõnek valamint a munka szervezõje, Bányai János, az SzB sportfelelõse volt.
* A baromfiipari szocialista brigádvezetõk ötödik tanácskozásán, 1968. szeptemberében a szentesi gyárat Krisztin Mihály képviselte, aki a helyi gyár munkaverseny-mozgalmáról beszélt. Láng György vezérigazgató a brigádmozgalomban kitûnt dolgozók közül Krisztin Mihálynak és Szabó Andrásnak pénzjutalmat adott.
* A gyárnál szeptemberben sajnálatos tûzeset fordult elõ, amely tönkretette a ládaszegezõ és készláda üzemrészt. Ezzel veszélybe került a negyedik negyedévi szezon lebonyolítása. A helyreállítási munkákra csak részben kaptak külsõ kivitelezõt. A gyár vezetõsége a szocialista brigádokhoz fordult segítségért, a brigádok egyöntetûen vállalták, hogy a külsõ, kivitelezõk által el nem végzett munkákat befejezik. Vállalásukat teljesítették és ennek köszönhetõ, hogy a ládaüzem és a kész ládaraktár október végére használható lett.
* A termelési és mûszaki osztály a társgyáraknál szerzett tapasztalatokat felhasználva, önerõbõl megvalósította a kövéráru melegvizes feldolgozását. Az új kövéráru feldolgozó vonal már üzemel, és az évek óta viszszatérõ problémák többsége megszûnt. Lényeges javulás látható máris az áru minõségében. Bevezették a kövéráru feldolgozásának programozását. A fõszezonban lehetõség volt arra, hogy a gyár termelõ kapacitásával kisegítse a többi gyárat.
(Folytatjuk)
Közreadja, fotó:
Dömsödi Mihály

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.