Fókuszban a város fejlesztése

Az õszi önkormányzati választásokkal kialakult képviselõ-testületi összetétel alapján az öt munkabizottság egyikét, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (röviden Városfejlesztési Bizottság) vezetését mi, a pálmások látjuk el.

A bizottság tagjai: Antal Balázs Tibor FIDESZ, Barát László MSZP, Horváth István, a bizottság elnöke PÁLMÁSOK, Sipos Antal FIDESZ, Szeleczkei Antal Zoltán FIDESZ, Törõcsik Zoltán MSZP, Varga Árpád MSZP.
Munkánkat októberben a mûködésünk szabályait rögzítõ ügyrend kidolgozásával kezdtük, de túl sokat önmagunkkal nem foglalkoztunk. Nem is volt rá sok idõ, mert jöttek a különbözõ témák. Elsõsorban a képviselõ-testület elé kerülõ napirendi elõterjesztések, határozati javaslatok véleményezése, de olyan egyedi ügyek is, amelyekben a bizottság saját hatáskörben dönthetett.
 A bizottság eddigi munkamódszerérõl és stílusáról a bizottság elnökeként csak a maximális elismerés hangján tudok szólni. Annak ellenére, hogy az összetételbõl láthatóan, a delegáló politikai szervezetek szerint a tagság megosztott, a bizottság munkáját a korrekt, szakmai alapon történõ vélemény nyilvánítás, a konstruktív szellem jellemzi. Bár csak így lenne ez a képviselõ-testületi üléseken és más bizottságok ülésein is.
Milyen kiemelt jelentõségû ügyekkel foglalkoztunk eddig?
Az egyik legnagyobb vitát megélt téma az Ady E. utca és a Petõfi utca egyi-rányúsítását magában foglaló pályázat volt. Ebben nem is jött létre konszenzus, se az egyirányúsítás, se a jelen állapot fenntartása, nem kapott többségi támogatást. Végül a képviselõ-testület döntött: egyirányúsítás lesz észak felé, viszont maradnak a parkolóhelyek, és a Tóth József utca, valamint a Sportcsarnok környékén a forgalom szabályozás szükséges.
Foglalkozott a bizottság új önkormányzati építési telkek kialakításával, és a meglévõk árainak aktualizálásával. Vita folyt arról, hogy a jelenlegi, pangó ingatlanpiac és mélyponton lévõ építkezési kedv mellett kellenek-e egyáltalán új telkek, és ha igen, akkor hol. Egyik verzió a Berek volt, a másik a Kertváros. Végül a bizottság javaslatára a képviselõ-testület is arra jutott, hogy elõkészíti a Kertváros nyugati részén, a Honvéd utca mentén új telkek kialakítást, és amint az ingatlanpiac megélénkül, elvégzi a szükséges munkákat.  
A Városfejlesztési Bizottság is vizsgálta az uszoda 33 méteres medencéjénél jelentkezett mûszaki problémákat, mint azonnal elhárítandókat, de kibõvített ülésén a sportegyesületek képviselõivel és a tervezõvel egy nagyobb léptékû fejlesztésrõl, a fedett uszodáról is tárgyalt. Egyelõre egy tervvázlatot megvitatva, sikerült a jelen lévõknek közös nevezõre jutni és meghatározni azokat az elvárásokat, melyeket a tervezõnek a tervbe be kellene építenie. Az uszoda fejlesztési koncepciója  õsszel a képviselõ-testület elé kerül. Nagyon várjuk a megfelelõ pályázat megnyílását, hogy végre a valós vízfelület bõvülés, az öltözõk és más infrastruktúra rendbetétele, továbbá egy nem gigászi, de a mai igényeket kielégítõ wellness rész megépítése megtörténhessen. 
Két alkalommal is tárgyalta a bizottság a városstratégia (városunk középtávú jövõképe és megvalósítási módja) ügyét. A július 4-ei képviselõ-testületi ülésen került napirendre. A Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatta a pálmások azon indítványát, hogy nem lehet a jövõkép és a stratégia meghatározásánál megállni, hanem kell egy akcióprogramot is összeállítani a megvalósításhoz. Ebben konkrét teendõket, határidõket, felelõsöket és pénzügyi forrásokat is meg kell határozni. Akcióprogram nélkül csak írott malaszt marad a jövõkép és a stratégia.
Február óta többször volt a bizottság elõtt két nagyon fontos, bizonyos értelemben összefüggõ téma: a város közlekedési hálózatának fejlesztési koncepciója és a parkolás ügye. A közlekedéshálózat fejlesztésének fõ teendõirõl már döntött is a képviselõ-testület. Kimondta, hogy az elkövetkezõ idõszak legfontosabb feladatainak tekinti a Kiss Zsigmond utca – Batthyányi u. – Rákóczi utca forgalmi tengely fejlesztését új híddal,  a Nyíri köz – Új utca – Mátyás király utca déli tengely kiépítését, kétirányú forgalomra alkalmassá téve, és az Arany János u. – Bajcsy-Zsilinszky u. – Szarvasi út összeköttetést a vasúti átjáró kinyitásával. Ennek az útvonalnak a másik végén egy híddal a forgalmat a Csongrádi úttal öszszekapcsolni.
A parkolás ügyében nem volt vita arról, hogy a Piacnál és a Kórház, Rendelõintézet és Sürgõsségi osztály körül a jelen állapotot normalizálni kell. Vita volt arról, hogy fizetõsen, vagy se, de a bizottság a fizetõs megoldást egyhangúlag elvetette. Szeptemberben lesz ismét ezekrõl tárgyalás.
A városközponti és a Széchenyi ligeti parkolás a július 4-ei képviselõtestületi ülés napirendje. Ezen újság megjelenésekor már ismert lesz, hogy a városközpontban lesz-e változás. Szûkül-e a fizetõs terület és a fõutcán, fõtéren a 20 perc 20 Ft helyett a 15 perc 30 Ft lép-e érvénybe. Az is eldõl, hogy rongálják-e tovább a jármûvek a Széchenyi ligetet vagy a több száz millió forintért megépült Vecseri-foki parkolóban lesznek végre jármûvek is, nem tátong üresen a további évekre. A Városfejlesztési Bizottság álláspontja egységes, miszerint a Ligetben egész évre és teljes parkolási tilalmat kell bevezetni, helyette az új parkolót kell használni.
Persze nem biztos, hogy a képviselõk ellent tudnak állni az erõs ellen lobbynak és a sokak szemében népszerûtlen döntést fel merik vállalni.
Nos, ezek voltak a Városfejlesztési Bizottság eddigi 13 ülésének közérdeklõdésre leginkább számot tartó feladatai, abból a több, mint 150-bõl, amit tárgyalt.
Köszönöm az elõterjesztõk és a bizottság tagjainak konstruktív, korrekt munkáját, együttmûködését. Így tovább!  

Horváth István elnök
30/9353 845      

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.