Adventi gondolatok

A Szent Család.jpg„Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” (Lukács 19,10)

A karácsony elõtti négy hét advent, várakozás idõszaka. Sokan a kereskedelmi forgalom növekedésérõl nevezik a vasárnapokat (bronz-, ezüst-, aranyvasárnap); várnak ajándékra vagy finom falatokra, jó társaságban töltött idõre, vagy bensõséges ünnepre, akár mindet együtt is. Sokszor voltak világ végét várók, van, aki most számolja a végsõ idõknek egyre több jelét (viharok, katasztrófák, nehezedõ élet, stb.). A hitben élõ ember nem a világ végét várja, hanem az Úr Jézus második eljövetelét. Jézus Krisztus egyháza a megalakulása (vagyis a Szentlélek kitöltetése) óta az Úr Jézus dicsõséges eljövetelé-nek váradalmában él.
Karácsony anno.jpgA teremtett világot és benne minden embert hármas rugó mozgat: 1. legyek valaki, 2. örüljek, élvezzem az életet, 3. legyen valamim, rendezzem be a világomat. Isten ki akarja belõlünk hozni az Õ speciális ajándék-tervét; úgy teremtett, hogy örülni tudjunk ajándékainak, amiket látunk, hallunk, érzünk, ízlelünk; valamint hogy törekedhessünk arra, ott, ahol élünk, szebb legyen a föld. Ám mindezt csak úgy tudjuk megvalósítani, hogyha a helyünkön vagyunk, azaz Isten szeretetének irányítása alatt. Ott ezek ajándékok, onnan kilépve egyensúlyvesztés, céltévesztés következik (bibliai szóval bûn). Álljunk meg, figyeljük meg, hogy a fent jelzett három terület melyike a mi legnagyobb gondunk, hol van a személyes „elveszettségi pontunk” a tetszeni vágyás, az élvezetek vagy az anyagiak terén.
A föntieket Jézus a fõvámszedõ Zákeus „meggyógyítása” után mondja; azért kereste Jézust, mert érezte, hogy pénze ugyan van, de a lelke üres. A tékozló fiú az élvezetek terén veszett el, majd az atyai házba visszatérve gyógyult meg, s e példázattal Jézus „hazatérésre” bátorít. Saul, a késõbbi Pál pedig a „ki vagyok én” pályán futott, míg a Szabadító Jézussal nem találkozott.
Ha fájlalod, hogy vesztettél sok mindent, elvesztél, vagy úgy érzed, valami nagyon hiányzik, akkor engedd, hogy Jézus visszavezessen a helyedre, Isten szeretetének uralma alá, hisz azért jött, „hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet”.
Gilicze András

Pálmások Szövetsége.jpgVÁROSUNKÉRT! NEM PÁRTOKÉRT!
VELÜNK! FÜGGETLENEKKEL
PÁLMÁSOK SZÖVETSÉGE

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.