A KONTASET Kft. hazánk egyik leginnovatívabb cége – Kínai partnerségben a térség legnagyobb munkaadóihoz csatlakozhatnak

A KONTASET Kft. városunk egyik legrégebbi vállalkozása. Napjainkban a telekommunikáció, a biztonság és rendvédelem mellett számos iparágban, a mindennapjaink fontos folyamatait meghatározó termékeikkel vannak jelen. Szinte észrevétlen számunkra, hogy akár az egészségügy területén, akár a járműiparban, vagy éppen otthon, az irodában milyen, általuk készített terméket használunk. Csendesen, egyszerűen folyik a mindennapi munka a szentesi telephelyen, vagy a budapesti központban. Ám, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek, ahhoz kellett a COVID – járvány 2020 októberében, amelyre azonnal reagáltak. A műszaki tervezéstől a tanácsadáson át, az általuk gyártott eszközök szállításán és telepítésén keresztül egészen a lemezmegmunkálásig, mindent ellátnak a cégen belül. Ma összességében 11 termékcsalád és 8 termék előállításával és forgalmazásával foglalkoznak.

A KONTASET Kft. szentesi élettörténete több évtizedre, a jogelőd Szalay István által 1919. október 18-án jegyzett egyéni céget, majd a Szalay István Rt. Villamos Szerelési Anyagok és Készülékek Gyárat, illetve a KONTAKTA Villamos Szerelési Cikkek Gyárát is figyelembe véve több mint egy évszázados múltra vezethető vissza.
A KONTASET Kft. jelenlegi gyárára, telephelyére visszavezethető első archív dokumentum 1926-ból származik, ahol a jelenlegi csatlakozósor szerelde üzemegységünk helyén egy malom épület állt.
Sokan nem tudják, hogy a KONTAKTA tevékenységi köre a Ferencvárosi Óragyárral összeolvadva elektromos szerelvénygyártással, finommechanikai műszergyártással egészült ki. Az 1950-es években rohamos növekedésnek indult az Óragyár, így a kezdeti gyártáskapacitás éveken belül a kilencszeresére növekedett. A jelenlegi telephelyünk is az összeolvadás utáni óragyári területen található, amely olyan gyártási – alkatrészgyártási referenciákkal büszkélkedhet, mint az 1953-ban átadott Népstadion óriás kijelzője, vagy az 1956-os moszkvai Lenin Stadion kijelzője. (Képen.)


A KONTAKTA Vállalat 1960-as évektől felgyorsuló fejlődésének, a különféle vállalati összevonásoknak köszönhetően Magyarország legnagyobb elektronikai alkatrész gyártó vállalatává alakult, a fénykorban közel egy tucat telephelyen mintegy 12 ezer embert foglalkoztatva.

Az 1980-as évek végén lezajló privatizáció következtében több Kft-re bomlott, amelynek ma is működő jogutódja a KONTAVILL megvásárlásából létrejött LEGRAND Magyarország Zrt., vagy a mezőtúri RAFI Hungária Kft., és nem utolsó sorban az 1990. február 1-én létrejött KONTASET Kft. Vállalatunk alapító törzstőkéjének meghatározó részét dolgozói tulajdonrész vásárlás alkotta, budapesti és szentesi ingatlanokkal, termelő eszközökkel. Kezdetben a KONTAKTA Vállalat is 30% feletti tulajdonrésszel rendelkezett, amely tulajdoni hányadot a társ-tulajdonosok számára később értékesített. A vállalatunk 1990-ben közel 80 fővel kezdte meg a működését, az akkori megrendelések jelentős részét a KONTAKTA által kialakított hazai és volt szocialista országok piacai alkották. A ’90-es évek társadalmi és gazdasági változásai jelentős hatást gyakoroltak a KONTASET Kft. életére is, amelynek következtében a fokozatosan elavuló termékek helyett új termelési ágazati irányokat, új piaci szegmenseket kellett keresni. A Magyarországra akkor betóduló nyugati termékek, konkurens és tőkeerős vegyesvállalatok versenytársaként nem volt könnyű helyzetben a vállalat akkori kollektívája. Mint ahogy most sem.

A történeti áttekintés után Fórizs Zoltán ügyvezető igazgató urat arról kérdeztem, a járvány hogyan alakította át a cég termelési struktúráját?

-A Világjárvány 2020. év elején történő kitörése jelentős mértékben kihatott a KONTASET Kft. kutatás-fejlesztési tevékenységére, valamint a vállalat társadalmi felelősségvállalására.
A korábbi informatikai, elektronikai, infokommunikációs és klimatizációval kapcsolatos fejlesztéseink fokozatosan a járvány elleni védekezés műszaki és technológiai eszközeinek fejlesztési irányába fordultak. A folyamat nem tekinthető egyedülállónak, mivel külföldi vállalati partnereink egy részénél hasonló folyamatok zajlódtak le.
A Bay Zoltán Kutatóintézettel, a Budapesti Műszaki Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, több külföldi nagyvállalattal együttműködve olyan KFI projekteket indítottunk el, amelyek sikeresen tesztelt prototípus gyártási fázison mentek keresztül, sőt vannak olyan járványvédelmet szolgáló új típusú fejlesztések, amelyek nagyobb számban sorozatgyártásra és intézményekbe telepítésre kerültek.
A védőoltások mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a járvány elleni védekezés műszaki technológiai eszközei, amely a különféle létesítményekben tartózkodók számára növeli meg a bakteriális és virológiai kórokozókkal szembeni védelmet.
Valamennyi saját, illetve hazai és nemzetközi partnerünkkel megvalósított fejlesztésünkhöz smart típusú informatikai háttértámogatás párosul, ilyen módon lehetőség van a járványvédelmi műszaki technológiai eszközök tetszőleges rendszerbe csatolására, költséghatékony fenntartására, üzemeltetésére – ismertette.

Lázmérésre alkalmas készülék.

Melyek a járvánnyal összefüggő védekezés termékei napjainkig?

-A legfontosabb védekezést érintő alkalmazásaink, amelyek egy részét gyártjuk, másik részét beépítjük eszközeinkbe, harmadik részét pedig partnerekkel együttműködve forgalmazzuk:

Testhőmérsékletmérő és biztonsági kapuberendezések, amelyek alkalmasak a hazai és EU-s védettségi igazolványok, a diákigazolványok, a személyazonosító és egyedi beléptetőkártyák, különféle mobil applikációk felismerésére.

*Covid-19 mobil légtisztító berendezések.

*Covid-19 nanotechnológiai és UV-C technológiai klimatizációs alkalmazások, berendezések.

*Covid-19 központi légtechnikai és klimatizációs kiegészítő berendezések.

*UV-C és ózonos fertőtlenítő berendezések.

*Automata kézfertőtlenítő berendezések.

*PC hálózatra csatlakoztatható és hazai appal rendelkező véroxigén mérő berendezések, és azok hálózati, háziorvosi, betegfelügyeleti informatikai rendszerei.

*Robot-fertőtlenítő és takarító berendezések, a kiemelten veszélyeztetett terek robotizált és automatizált takarítására.

*Speciális -86C-os telepített és mobilizálható vakcina hűtőberendezések.

*Mobil fertőtlenítő és sterilizáló berendezések.

*Smart vezérlésű ventilációs és szellőztető berendezések.

*Informatikai vezérlő és felügyeleti központok.

*Egészségügyi és orvostechnológiai bútorok, berendezések.

*Konténeres informatikai alkalmazások, adatközpont konténerek.

Gyárlátogatáson a város vezetői 2020 októberében. Fotó: dt.

*Járványvédelmi felületbevonatok – foto-reaktív elven támogatják a baktériumok és vírusok elleni védekezést.
A KONTASET Kft. tevékenyen részt vesz a hazai létesítmények járványvédelmi intézkedéseinek pilot projektjeiben, a jövőbeli védekezést szolgáló műszaki irányelvek megalkotásában. 2020. augusztus hónapban kezdeményezőként a vállalatunk adott helyet annak a munkacsoportnak, amely a Bay Zoltán Kutatóintézet, az ÉMI-TÜV, az OKFI, HM, NSK, a Magyar Szálloda Szövetség képviselőinek részvétele mellett megkezdte a létesítmények műszaki felkészítését a járvány elleni védekezésre.

Az összárbevételüket tekintve 2020 és 2021 milyen változást hozott a korábbi évekhez képest?

-A 2019. év a KONTASET Kft. 30 éves fennállásának legsikeresebb éve volt, a nettó árbevétel meghaladta az 1,6 milliárd Ft. összeget. Az elért sikerek alapján bizakodóan tekintettünk a 2020. év elé. Az év első negyedévében bekövetkező világjárvány azonban jelentős mértékben megtépázta a hazai és külföldi piacainkat, így 2020-ban közel 150 millió Ft forgalom visszaesést realizáltunk. Minden erőfeszítésünkkel azon voltunk, hogy megtartsuk a dolgozóinkat, és felgyorsítsuk azokat a fejlesztéseket, amelyek újabb piaci szegmensekben való részvételre irányultak.
Az elképzeléseink és döntéseink helyessége 2021. évben beigazolódott, mivel az előzetes mérlegterveink alapján az elmúlt évben több mint 1,7 milliárd Ft nettó árbevételt értünk el.

Az egyéb termékeik piacán születtek-e kimagasló eredmények?

-A 2020. évi fejlesztéseink egyik meghatározó sikere, hogy a KONTASET Kft. bekerülhetett a TOP 100 innovatív hazai vállalatok közé, amely elsősorban a testhőmérséklet mérő kapurendszerek sorozatgyártásának volt köszönhető. Újabb fejlesztéseinknek köszönhetően 2021-ben több hazai termelőüzemben és középületben alakíthattunk ki komplex járványvédelmi technológiát, és ugyancsak az innovatív fejlesztéseknek köszönhetően a KONTASET Kft. valósíthatta meg a Kínai Állami Vasút megrendelése alapján a Budapest-Belgrád vasútvonal bemutató diszpécser központját a budapesti Népliget Irodaház földszintjén.

-Látva a termékek sokféleségét, a külpiacokon melyekkel tudnak jelen lenni?

-A külpiaci megjelenésben a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól jelentős segítséget kaptunk, több mint 20 ország kereskedelmi képviseletével vettük fel a kapcsolatot. A KONTASET Kft. külpiaci jelenlétét jelenleg is a németországi szállítások határozzák meg, heti rendszerességgel, 2 alkalommal indul útjának a 7,5 tonnás teherautónk, hogy a nagyvállalati rendeléseket teljesíteni tudjuk.
A termékek jelentős része elektronikai, informatikai eszközök és alkatrészek, azonban a 2020. évi külpiaci nyitással már láthatóvá váltak az új termékértékesítési szegmenseink is.

Mely iparág hasznosítja a legtöbb önök által fejlesztett és gyártott terméket?

-Egyértelműen kijelenthető, hogy az információs-, és kommunikációs technológiai iparág a legnagyobb felhasználónk, amely szegmens a 2030-ig kiterjedő világgazdasági prognózisok alapján jelentős mértékben továbberősödik. Egyes elemzések szerint kevés olyan ipari szegmens található, amely éves növekedése eléri, illetve tartósan meghaladja a 10%-ot. A 2021-2027-es EU programozási időszakban kiemelten preferált SMART CITY technológiai, az okos épületek és önvezető járművek kora biztos piaci növekedést fog eredményezni az elkövetkezendő időszakban.

(Folytatása a következő lapszámunkban!)

2 hozzászólás “A KONTASET Kft. hazánk egyik leginnovatívabb cége – Kínai partnerségben a térség legnagyobb munkaadóihoz csatlakozhatnak” bejegyzésre

  1. Dömsödi Teréz:

    Megjelent a http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42187 online lapszámunk 1. és 3. oldalán.

  2. Dömsödi Teréz:

    A cikk folytatása a http://www.varosivisszhang.hu/?p=43061 linken olvasható.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.