Szeptember 15. a helyi adók befizetésének dátuma

A helyi adók beszedése vonatkozásában az önkormányzat is adóhatóság. Lejártak az elsõ félévben esedékes befizetési határidõk, és mindjárt itt van az új bevallási idõszak szeptember 15-i határnapja.

Építmény-, kommunális-, gépjármû-, és iparûzési adók befizetése válik idõszerûvé. Akik késedelmesen fizetnek, azoknak a jegybanki alapkamat kétszeres megfizetésével is számolniuk kell. „A város gazdálkodásának és mûködésének jelentõs feltétele a helyi adók idõbeni beszedése, hiszen ezekbõl 1,3 milliárd forint forrásra számít a költségvetésünk” – mondta Tonnesné Kiss Ildikó az adóiroda vezetõje. A lakosokon túl mintegy 2500 vállalkozó van Szentesen. Az eddig esedékes kötelezettségek 50%-a folyt be, ami az elõzõ évekhez képest hasonlóságot mutat.

Fontos, hogy akiknek fizetési gondjaik vannak, azok keressék fel a Polgármesteri Hivatal adóirodáját. Részletfizetési könnyítéseket is kaphatnak annak fejében, hogy az év végéig biztosan teljesítik kötelezettségeiket. Azokkal szemben, akik nem teljesítenek és nem is jelentkeznek, azonnali inkaszszót illetve a felszólítási határidõ lejártával letiltást kötelezõ elrendelni. „Ne várjanak azok, akiknek gondjaik vannak, az adóiroda dolgozóival együtt meg fogjuk keresni az egyedi megoldásokat” – hangsúlyozta az irodavezetõ.

Átvette a Petõfi iskola épületét a Zsoldos

A Petõfi Sándor Általános Iskola épületének további használatáról június 24-én a Megyei Önkormányzat, július 4-én a Városi Önkormányzat döntött, és július 6-án megtörtént az átadás is. Szeptembertõl a Zsoldos Ferenc Szakiskola diákjai fogják az intézményt használni. Az átadás-átvétellel egy idõben a város visszavette a Tóth József utca 9. szám alatti, eddig „B-épületnek” nevezett ingatlan használatát. A Petõfi Sándor iskolában egy volt tanterem „emlékszoba” lesz, amelyben az iskola történetét bemutató kiállítást rendeznek be.
Az épület megismerése után döntés született arról, hogy fõként a kõmûves és festõ szakmát tanulók fogják azt használni. Fontos elhatározás, hogy a pincét is felújítják; ott a festõknek alakítanak ki gyakorlati mûhelyt, egy nagyobb tanteremben pedig a kereskedõk kabinetje is helyet kap. Elõrelépés, hogy több tanteremmel és egy új tornateremmel is bõvülnek a nagy tanulólétszámú iskola oktatási feltételei. „Az épület múltjához és jellegéhez méltóan fogjuk az új iskolát használni. Végre megszûnhet a délutáni oktatás, ami különösen nagy teher volt a környékrõl bejáró tanulók számára” – mondta Pintér Etelka igazgatónõ.

A tanárok elhelyezési- és munkakörülményei is javulnak. Az iskolában lévõ három szolgálati lakás hasznosítása pedig továbbra is a város kezében marad.

Városi térhasználat, városrészek és identitás

Nemzetközi Néprajzi Szeminárium volt Szentesen a Szegedi Tudományegyetem és a Koszta József Múzeum szervezésében. Témája a településrészek közötti különbségek vizsgálata volt. Ez napjainkra sokat veszített jelentõségébõl, a lakosság azonban továbbra is számon tartja az elválasztási határokat, illetve a területi elkülönülést. Ugyanakkor Szentesen megfigyelhetõ az is, hogy egyes intézmények, egyesületek, sõt egy-egy képviselõ is keresi, illetve képes alakítani a helyi identitást. Több esetben programok is születnek. „Fontosnak tartjuk vizsgálni azt is, hogyan kötõdik a lakosság egy-egy épülethez, térhez, utcarészlethez vagy éppen szoborhoz. Mit jelent például ma kisérinek vagy felsõpártinak lenni” – mondta dr. Mód László néprajzkutató, egyetemi tanár. A több országból érkezett kutató érdemesnek tartja a munka további folytatását. Megállapításai között szerepelt például az, hogy a Kurca adta lehetõségeket nem eléggé használjuk ki, hogy például a Graffitiben tapasztaltak mennyire hasonlítanak a Berlinben már megszokott szórakozási formákhoz, vagy például az, hogy érdekes az a Kossuth téren kialakult közösségi életforma, amit az ott délutánonként összejövõk valósítanak meg. „Szeretnénk elkészíteni a városrészek mentális térképeit, elemezni a városrészekhez kötõdõ ünnepek szerepét, a lakosság lokális identitását” – folytatta dr. Mód László. „Fontos számunkra a szemináriumon résztvevõ kutatók városról kialakult véleménye is, amely tömören így hangzott: Összességében kellemes, rendezett és gondozott város Szentes.”
Csorba Gyula
médiareferens

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.