Tájékoztató EMFESZ ügyben

A Magyar Energia Hivatal meghatározta azokat az egyetemes szolgáltatókat és kereskedõket, melyek 2011. január 13-ától az EMFESZ Kft. (amely gas.hu néven értékesítette termékét) kereskedelmi engedélyének felfüggesztése miatt kiszolgáltatott helyzetbe került fogyasztókat földgázzal látják el.

A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. egyetemes szolgáltatási területén Társaságunk látja el az egyetemes szolgáltatásba visszatérõ fogyasztókat (alapvetõen lakosság és kisvállalkozások) a szolgáltatási területünkön érvényes, hatósági egyetemes szolgáltatási árakon.
A fogyasztók a földgáz vételezésében nem érzékelnek változást, az ellátás folyamatosságát a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. biztosítja. A Társaság megteremtette azokat a kapacitásokat és erõforrásokat, amelyek zökkenõmentessé teszik a zavartalan átmenetet. Rendelkezésére állnak azon hosszú távú földgázvásárlási szerzõdések és pénzügyi biztosítékok, amelyek garantálják a szünetmentes, hosszú távú és biztonságos ellátást minden fogyasztó részére. A GDF SUEZ több évtizedes tapasztalatával és kiterjedt nemzetközi hátterével áll ügyfelei rendelkezésére. Felkészült arra, hogy az egyetemes szolgáltatásba visszatérõ fogyasztók gázigényét bármikor kielégítse, és stabil, megbízható partnerként nyújtsa szolgáltatásait a mostani, rendkívüli körülmények között is.
A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. a szolgáltatási területén ugyanazon, miniszteri rendeletben szabályozott hatósági egyetemes szolgáltatási árakon nyújtja a gázszolgáltatást, amely érvényes a területén lévõ összes többi (700.000) fogyasztójára, ezáltal biztosítva az egységes, korrekt és egyetemes árképzést az öszszes fogyasztója részére. Ez az egyetemes szolgáltatói ár garantálja azon ellátásbiztonságot és fogyasztóvédelmet, amit a jogszabályi keretek elõírnak a Társaság számára az egyetemes szolgáltatásban. Az gázárral kapcsolatos további információ és részletes tájékoztató megtalálható a www.gdfsuezenergia.hu oldalon.
A fogyasztóknak két fontos teendõje van:
– A Magyar Energia Hivatal határozatában rögzíti, hogy a területileg illetékes földgáz elosztói engedélyeseknek 2011. február 4-ig le kell olvasni az EMFESZ Kft. volt ügyfeleinek gázmérõ állását. Kérjük Fogyasztóinkat, hogy tegyék lehetõvé a gázmérõ leolvasását az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. munkatársainak. A leolvasott mérõállás alapján kezdõdik a számlázás, a Társaság üzletszabályzatában rögzített feltételekkel.
– A fogyasztók hamarosan megkapják Társaságunktól az egyetemes szolgáltatói szerzõdést, amelyet aláírásukkal ellátva vissza kell küldeniük a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálatának.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.