Termel a TEJSZOLG-Szentes Kft. új üzeme – Nagy tartály nem akadály!

Már évek óta tervezték a TEJSZOLG-Szentes Kft. szakemberei, hogy új üzemcsarnokot építenek. A megfelelõ pályázati lehetõségre várva, elõzetesen elkészítették az engedélyes terveket, és elõrelátásuk nem is volt hiába való. A beruházás jelenlegi telephelyük fejlesztésével, egy ütemben valósulhatott meg.

Szabó Imre ügyvezetõ most errõl beszél:
– 2009. év végén telephelyfejlesztésre nyertünk pályázati forrást az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Programja keretében. A támogatási szerzõdést 2010. márciusában sikerült megkötni. Júniusban kezdtük meg az új üzemcsarnokunk építését a DARFÜ (Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Non-profit Kft.) támogatásával. A csarnok gyártóüzemet, raktárt, irodákat és szociális létesítményeket foglal magában. A kivitelezés fõvállalkozója a Barizber Kft. volt, az alvállalkozók is többségében szentesiek, akik jó minõségû, pontos munkát végeztek. Köszönjük Baranyi Imre és munkatársai lelkiismeretes munkáját.
– Melyek a beruházás legfõbb elõnyei?
– A megvalósulással a cég teljes tevékenységét egy egységbe lehet összevonni, amivel jobban szervezhetõk a gyártási folyamatok, kevesebb lesz a telephelyen belüli mozgás, hatékonyabb a termelés. Energiatakarékos, korszerû fûtés és napkollektorok alkalmazásával, jó hõszigeteléssel kisebbek a várható fenntartási költségek. A beruházással vállalkozásunk harminchárom munkahelyet tartott meg és további két újat létesített, továbbá erõsítettük piaci pozícióinkat.
– Már megrendelésekben is érzékelhetõ a változás…
– Az építkezés folyamán a termelõ részek kivitelezését sürgettük elsõdlegesen, ezért október elején már az új üzemben indulhatott a termelés. Rögtön sikerült egy olyan méretû tartály gyártására szerzõdnünk, amihez elengedhetetlenül szükségesek voltak az új üzemben megépített darupályák és híddaruk. December elejére elkészült az eddig gyártott legnagyobb méretû tartályunk (képen), amely egy százezer literes, hõszigetelt keverõs tejsiló. A beruházás szükségszerûsé- gét és idõszerûségét ez a megrendelés is alátámasztja.

– Hol tartanak most a beruházás ütemezésében?
– Az építkezés az év végére fejezõdött be, a használatba vételi engedélyt is megkaptuk. Az üzem mellett már a szociális létesítményeket is használjuk. Folyamatban van a raktárak beköltöztetése, leltározása és készülnek az irodák berendezési tárgyai, bútorai. Január végére szeretnénk az irodákat is beköltöztetni, és így egyben az egész új üzemcsarnokot birtokba venni.
A TEJSZOLG-Szentes Kft. e beruházásnak köszönhetõen nagyobb méretû és tömegû tartályok, teljes tartályparkok legyártására is kapacitással bír. Megrendeléseiket az élelmiszer-, vegyipar, gyógyszeripar hazai és külföldi képviselõitõl kapják. Rendszeresen exportálnak Ausztriába, Romániába, Belgiumba, Dániába, Svédországba is. Az új üzem elõnyeit kihasználva tovább javul versenyképességük. Üzemi környezetük és a munkakörülmények méltóvá váltak termékeik minõségéhez, szakmai tradícióikhoz, elhivatottságukhoz.
Dömsödi Teréz (x)

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.