Lakossági eladósodottsági mutatók a megyében

A Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodája az alábbi tájékoztatást adja ki a lakosság eladósodottságát reprezentáló adatokról, amely Csongrád megye helyzetét kívánja bemutatni. A megismert helyzetkép birtokában a döntéshozók hatékony lépéseket tudnak meghozni és idõben fel tudnak készülni a megnövekedett szociális problémák elhárítására.

Az adatok tájékoztató jellegûek, részben azért, mert folyamatosan változnak, így egyes elemeiben becsléseken alapulnak. A becsléseknél az alsó értékeket vesszük figyelembe. Ettõl 10%-os eltérés elsõsorban felfelé elképzelhetõ. A megye lakossága 423 ezer fõ körül alakul. A hiteleket 90 napnál régebben nem fizetõk száma megközelíti az 5.700-at. Nagyjából még ugyanennyi a már felmondott hitelszerzõdések száma. Ez egy átlagos négy fõs családot figyelembe véve 45.600 fõt érinthet. Ennek kb. a kétszerese, akik más egyéb hitel tartozások vagy közüzemi tartozások miatt nehéz helyzetbe kerültek, vagy végrehajtás alatt állnak. Számokra lefordítva ez kb. Hódmezõvásárhely összlakosságának kétszeresét érintõ problémát jelent. A közvetlen veszélyben levõk száma megyei szinten a lakosság kb. 15%-át érinti.
A megye szociális helyzete közepesnek mondható, nem tér el különösebben az országos átlagtól. Szeged és Hómezõvásárhely ingatlan állapotai elsõsorban a központi részeken jók és értékesek, a megye többi települése viszont megõrizte   mezõvárosi és falusias jellegét. A kiterjedt tanyavilágot nem finanszírozták a pénzintézetek. Az adósságok nagy része is Szegedre és Hódmezõvásárhelyre vonatkozik. A megyének kiemelt idegenforgalmi jelentõsége, amely az ingatlanok árait befolyásolná, nincs.
A megyének valószínûleg helyi szinten kell megbirkóznia a kérdéssel, további jelentõsebb intézkedésre a Kormány erejébõl nem telik. A problémát tovább súlyosbítja, hogy az önkormányzatok még nem építették ki információs hálózatukat. Helyi szinten nem megoldott a bajba jutott ügyfelek tájékoztatása, illetve segítése.
Az önkormányzatokat valószínûleg meglepetésként fogja érni az árverések és kilakoltatások magas száma, már most számba kellene venni az önkormányzati ingatlanokat, szociális bérlakásokat, hogy a bajba jutottak elhelyezésérõl gondoskodjanak. Problémát jelent az is, hogy az önkormányzatok nem élnek az önkormányzati bérlakások pályázati úton történõ kiutalásával, amely elõsegítené a gazdaságosabb mûködtetést, továbbá a lakások állagmegóvásában is kulcsszerepet játszana.

Csongrád megyében – egy-két várost kivéve – nem igazán lehet számítani látványos, gyors ütemû gazdasági növekedésre. A helyi lakosok jövedelem szintje éppen csak eléri az országos átlagot. Megoldást jelenthetne a szociális szövetkezet és alapítványok létrehozása, a helyi földmunka programok kiszélesítése, a munkahelyteremtés helyi erõforrásokkal történõ ráépítése. Áprilisban, a kilakoltatások megkezdésekor a helyi önkormányzatoknál megnövekednek a tennivalók, és mivel az Eszközkezelõ létrehozása nagyon sok embernek nem lesz megoldás, gondoskodni kell a lakás nélkül maradt adósok elhelyezésérõl.
A Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodája április végéig adósmentõ tavasz néven,  akciót szervez, amely ingyenes tanácsadást biztosít mindazok számára, akik interneten vagy telefonon jelzik problémájukat az Iroda felé.
További információk a  www.bankikarosultak.hu honlapon érhetõek el.
Kovács László
ügyvezetõ
+3670 253 2910

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.