A 12-es választókerület független jelöltje: dr Dömsödi József

Dr_Dömsödi_József.jpg12 éven át volt a helyi Fidesz szervezet tagja, az idei önkormányzati választáson azonban függetlenként  indul. Végleg szakított a szervezettel, s hogy miért, arról õszintén akart vallani.

1994-ben a szentesi Fidesz alapszervezet alapító tagja volt dr. Dömsödi József, fiatal ügyvéd. Néhány évig a szervezet elnöke, lemondásával azonban a posztot Farkas Sándornak adta át. 1994-tõl az önkormányzat jogi bizottságának egyedüli Fideszes kültagja négy éven át, a következõ ciklusban a sportbizottságban dolgozik. 2002-ben a párt helyi listájáról jutott a képviselõ-testületbe. Egyéniben a 12. sz. választókerületben (Magyartés, Kistõke, Sárgaparti utcák) mérettette meg magát akkor is. Jelenleg a sport- és a lakásügyi bizottság tagja.
– Mi a tényleges helyzet a Fidesz tagságát illetõen? – kérdeztük.
– Ez év augusztus elsejétõl  kiléptem. A teljes évre a tagdíjat befizettem, ennek ellenére még a taggyûlésekre sem kaptam meghívót. Az idei önkormányzati választásokon tehát már független jelöltként veszek részt, ugyancsak a 12. választókerületben ilyen minõségemben gyûjtöttem össze az ajánlószelvényeket. Meggyõzõdésem, pártok feletti politizálással többet tudok segíteni a választókörzetben, ahová kötõdöm. Évekig laktam az Aulich utcában, és oda költözöm vissza.
– Mi vezetett a kilépéséhez?
– Hosszú folyamat lezárásaként döntöttem így. Szó sincs sértõdésrõl, olyan méltatlan helyzetbe hoztak többünket, hogy nem volt más választási lehetõség. Intrikák történtek a jelölésem kapcsán, aminek elõzményeként azt tudom be, hogy több esetben elmondtam a véleményemet a helyi szervezetben, amit az önkormányzati frakción belül is elõzetesen egyeztettünk.  Ezek után a frakciótársaim cserben hagytak. Igazolást nyert tehát Révész János azon véleménye, hogy antidemokratikusan mûködünk. Többen, a jobbítás szándékával voltunk kénytelenek szólni, többek között Karikó T. Tibor is, aki olyan potentátja volt ennek a szervezetnek, aki pótolhatatlan.
– Milyen felszólalásai voltak, amelyek ön szerint a mellõzéséhez vezethettek?
– Az elbukott tavaszi választás után kellett volna szerintem egy kilábalási alternatíva. A jelöltállítás körüli bonyodalmak is egy belsõ bomlási folyamatot indukáltak, de az is a szervezet vezetését minõsíti, hogy 12 év után így le tudtak mondani az egyik alapító tagjukról, s többünkrõl (Karikó T. Tibor, Lakatos Attila).
– Nagy baj, hogy nincsenek valódi választási szövetségesei a helyi szervezetnek, továbbá folyamatosan semmibe vesznek alapvetõ erkölcsi szabályokat. Mindez elõre vetíti: alkalmas-e a mostani vezetés, nem haladja-e meg a képességeiket a feladat.
– Végül, milyen eredményekre büszke ebben a körzetben?
– Interpelláltam Magyartés orvosi ellátásáért, de azt is jelentõs eredménynek tartom, hogy  megalakult a tanyagondnoki szolgálat. Kiépült a csatorna a városi folyamat részeként és letakarították a Kurca partját. Rendben van a közvilágítás, játszótér is lesz. A testülettel együtt dolgoztunk, mindez nem csak az én egyéni sikerem. A lakásügyi bizottság tagjaként több száz családnak segítettünk, a sportbizottságban pedig az utánpótlás és a diáksport helyzetét tudtuk javítani. Szeretném, ha lehet, folytatni a helyi érdekek mentén a munkámat.                              
– te –

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.