Újabb tagokat várnak az iparosok – Húsz éves jubileumi gyűlés

Egykor szebb napokat élt meg az iparosság, hiszen Szentesen és vonzáskörzetében 729 tagot számláltak. A Szentes és Vidéke Ipartestület  a Kisiparosok Országos Szövetsége utódaként 1989. nyarán alakult. Egészen a rendszerváltásig töretlen volt a szakmai egyesület népszerûsége.

A Szentes és Vidéke Ipartestület jubileumi iparos gyûlését október 8-án tartotta az Arany János utcai székházukban, amikor Várdai Béla elnök beszámolóját történeti visszatekintéssel kezdte.
Vázolta azt a máig tartó folyamatot, amelynek eredményeként, részben a vállalkozók kötelezõ kamarai tagsága körüli huzavona okán, egyre fogyatkozik a testület taglétszáma. A jelenlegi 86 tagjuk jelentõs része is különféle nehézségekkel küzd, ezért egyre nehezebben motiválhatók.
Felidézte, hogy székházuk 1987-ben, majd 2005-ben a helyi iparosság 120. évfordulója tiszteletére, a tagok közremûködésével, milyen jelentõs felújításon ment át. A Szentes és Vidéke Ipartestület 20. évében Staberecz Zoltán kõmûves tagtársuk a kémény és a tetõ javításában, valamint cserepek cseréjében volt segítségére a testületnek.
Jelentõs szerepet tölt be az egyesület a tagok tájékoztatásában, az adó- és társadalombiztosítási jogszabály változások megismertetésében. Továbbra is igénybe vehetik a tagok a könyvelõi szolgáltatásokat, és a kapcsolódó nyomtatványok, bevallások kitöltésében nyújtandó segítséget. Várdai Béla elnök részletezte a szolgáltatásokat végzõ munkatársak munkaügyi státuszát.
Hallhattunk arról is, hogy a szentesi iparosok rendszeresen képviseltetik magukat az IPOSZ rendezvényein és a Csongrád Megyei Ipartestületek Területi Szövetségének ülésein.

A testület gazdálkodása stabil, – tudtuk meg – jelenlegi tartalékuk meghaladja az 5 millió forintot. Bár problémát okoz, hogy a könyvelési szolgáltatások díját nem mindenki fizeti meg idõben, a folyamatos kintlévõségek hátráltatják a mûködésük zavartalanságát.
– A gazdálkodást nagyban segítené, ha a környéken élõ vállalkozók megértenék, hogy munkánk nemcsak a tagságért, hanem õértük is van, és belépnének az ipartestület tagjai közé – fogalmazott invitálóan.
Az idei iparos gyûlést is megtisztelte jelenlétével Szûcs György, az IPOSZ országos elnöke, aki az iparosság aktuális helyzetével foglalkozott, és fontos információkat osztott meg a jelenlévõkkel az IPOSZ szállodák üzemeltetése kapcsán.

Szólt a megjelentekhez Szirbik Imre, városunk újraválasztott polgármestere is, aki a folyamatban lévõ fejlesztések ütemét ismertette, megerõsítve a helyi iparosságot: a jövõben induló nagyobb beruházásokból konzorciumi formában tudnának részt vállalni. Ahogy eddig, most is a helyi összefogásra ösztönözte a szolgáltatókat. Felhívta a jelenlévõk figyelmét a vállalkozók támogatását szolgáló helyi pályázati csomag új lehetõségeire is.
Ezúttal, Molnár Sándorné 25 éves kisipari vállalkozói munkássága elismeréseként ezüstgyûrû, míg Bõhm Sándor, korábbi elnök, A-ranykoszorús mester kitüntetésben részesült.
Kép és szöveg:
Dömsödi Teréz

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.