Ünnepi köszöntőnk várospolitikai üzenetekkel…

Tisztelt, Kedves Olvasók! A gazdasági válság kemény idõszakát éljük mindannyian. Pártpolitikusainknak remek alkalmat ad ez arra, hogy az ország sorsáért egymást kölcsönösen felelõssé tegyék. Arra is remek alkalom ez, hogy üzeneteket intézzenek a közelgõ választásokra gondolva honfitársaikhoz, hozzánk, hogy milyen frappáns módon fogják megoldani a válsághelyzetet, ha rájuk szavazunk majd.

Tisztelt Pártpolitikusok! Kérjük, legyünk tisztában saját szerepünkkel, saját gazdasági súlyunkkal a világgazdaság egészéhez képesti viszonyunkkal!
Nem mi, a magyar gazdaság fújjuk a passzát szelet! Sajnos! Ameddig a világgazdaság beteg lesz, addig mi, a magyar gazdaság sem fogunk szárnyalni!
Az igaz, hogy önmagában a világgazdasági fellendülés nem lesz elég, ha mi elszerencsétlenkedjük a lehetõséget, de legyünk tisztában saját szerepünkkel!
Nekünk, pálmásoknak az a véleményünk, hogy itt helyben nem az országos politikacsinálók személyes- és párt ambícióit kell szolgálnunk. Nem kell helyi rendezvényeken elhangzó beszédekkel, a pártközpont által elrendelt szövegek felolvasásával tölteni az idõt. Annak a helye a Parlamentben és a választási gyûléseken van!
Mi a várospolitikát és az országos pártpolitikát kettéválasztjuk. Az országos politika színterén ki-ki saját lelkiismerete szerint teszi majd le voksát azon jelölt, jelölõ párt mellé, akiben a jövõ zálogát látja. Nálunk ezt nem a frakciófegyelem, hanem a személyes lelkiismeret dönti el.
Várospolitikai ügyekben viszont az adott helyzetet, mint objektív, kívülrõl meghatározott olyan mozgásteret tekintjük, amelyet tudomásul véve, belõle a legjobbat kell kihoznunk. Itt helyben erre kell koncentrálnunk, és nem arra, hogy a kialakult helyzetért ki a felelõs a nagypolitikában. Arra majd a következõ választáskor koncentráljon mindenki.
Az adott gazdasági és országos politikai helyzeten belül a legfontosabbnak tartjuk városunk saját erõforrásai maximális védelmét, annak mindenek elõtti elõnyben részesítését és támogatását. Sajnos a gyakorlatban többször nem ezt tapasztaljuk.
Nem ezt akkor, amikor városi képviselõink a megyei közgyûlésben nem a város, hanem a pártfrakciók érdekei szerint szavaznak. De akkor sem, amikor a képviselõ-testület nem áll szóba a helyi vállalkozásokkal, azokkal, akik a város mûködéséhez szükséges pénzösszeg több mint egyharmadát fizetik be a városi kasszába.
Nem tartja szükségesnek a képviselõ-testület két fõ frakciója, a kormánypárti és az ellenzéki se, hogy legyen hivatalos fóruma az adófizetõknek arra, hogy beleszólhassanak befizetett adóforintjaik felhasználásába. Azért is külön küzdeniük kell, hogy az üzleteik elõtti városrendezési, fejlesztési terveket megismerhessék, esetleg még véleményt is mondhassanak arról. Hogy még kérjenek is valamit? Hát az már egy kicsit majdnem több a soknál!
Nem elég közel egy év
ahhoz, hogy a város döntést hozzon a gazdasági válság hatásainak mérséklését, a helyi gazdaság élénkítését szolgáló intézkedésekrõl. A 2009. januárban indult ügyben talán december 18-án határoz a képviselõ-testület!
Persze a döntés többféle lehet. Lehet dodonai, lehet semmitmondó, lehet elutasító és lehet az eltelt 11 hónap – lelkiismeret furdalást is kelthetõ – nyomasztó vajúdása után a helyi gazdaság szereplõi számára kedvezõ is.
Reméljük, hogy valami reménykeltõt tesz a Tisztelt Képviselõ-testület a helyi gazdaság képzeletbeli karácsonyfája alá. 
Reméljük…!   

   
Horváth István
a Pálmások Szövetsége elnöke
30/9353 845      

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.