Díszdiplomák átadása a pedagógusnapon

A Lajtha László AMI ünnepi műsora.

Szentes Város Önkormányzata június elsején rendezte a pedagógusnapi ünnepséget a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban. Ez alkalommal Díszdiplomák átadására is sor került, melyeket az alábbiak szerint adott át Szabó Zoltán Ferenc polgármester a megjelenteknek.

Dancsó János rubin díszoklevélben részesült. 1954-ben a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán szerezte meg matematika- kémia szakos általános iskolai tanári oklevelét. Pályafutását 1953-ban kezdte a Kiskőrösi Általános Iskolában tanárjelöltként, majd 1954. augusztus 1-től a Köztársaság Téri Általános Iskolában tanított 1994-ig. Nyugdíjasként évekig tovább dolgozott, matematika szakkört vezetett, ahol a tehetséggondozást ápolta. 1955-től – több mint 20 éven keresztül – a városi kémia munkaközösség vezetője volt, részt vett az új kémiai tanítás előkészítésében. Tanítványai országos versenyeken is részt vettek, ahol szép eredményeket értek el. Pedagógiai munkája elismeréseként kémia tanításáért a Hevesy György, matematika tanításáért „Beke Manó” Emlékérmet kapott. 2016-ban Szentes Város Díszpolgára lett. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Dancsó Jánosnak rubin díszoklevelet adományozott.

Faragó Péter Pálné (rubin díszoklevél)1954-ben a hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképzőben szerezte meg óvónői oklevelét. Az 1953/54-es tanévben a hódmezővásárhelyi Pál Utcai Óvodában kezdett el dolgozni. 1954-ben egy rövid ideig a szentesi dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvodában idény napközi vezetőként tevékenykedett, majd 5 évig vezető óvónőként a Szegvár-kórógyszentgyörgyi Napköziotthonos Óvodában, 1959-60. októberéig a Zirci Állami Óvodában óvónőként dolgozott. Csaknem 2 évig a derekegyházi Óvodában vezető óvónőként, 1962–64-ig az Árpád Utcai Óvodában beosztott óvónőként, 1964-től közel 25 évig a dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvoda vezető óvónőjeként dolgozott 1989-es nyugdíjba vonulásáig. Jogutód intézményként a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Faragó Péter Pálnénak rubin díszoklevelet adományozott.

Vörös Jánosné (rubin díszoklevél) 1954-ben a hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképzőben szerezte meg óvónői oklevelét. 1950 májusától 1953 novemberéig a Damjanich Utcai Óvodában, a hódmezővásárhelyi Malom Utcai Óvodában, majd újból a Damjanich Utcai Óvodában dolgozott óvónő-jelöltként. 1953 novemberétől közel 32 évig, 1985-ös nyugdíjba vonulásáig az Árpád Utcai Óvoda vezető óvónője volt. Ezt követően még 7 évig a nagytőkei Óvodában dolgozott vezető óvónőként. Jogutód intézményként a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Vörös Jánosnénak rubin díszoklevelet adományozott.

Kádár Mária (vas díszoklevél) 1959-ben szerezte meg óvónői oklevelét az Állami Óvónőképzőben Kalocsán. Először Derekegyházán dolgozott, majd Eperjesre helyezték át egy csoportos óvoda megszervezésére és vezetésére. 1964-ben került a szentesi Árpád utcai Óvodába, ahol 1970-ig beosztott óvónőként dolgozott. Közben 1967-ben a Szarvasi Óvónőképző Intézetben gyakorló óvodai óvónői vizsgát is tett. 1970-ben az abban az évben megnyíló Kontaktai Óvodában kapott vezető-helyettesi állást. 7 évvel később elvállalta az akkor épülő Hámán Kató lakótelepi óvoda vezetését, amit 16 éven keresztül vezetett. Ezt követően további 3 évig beosztott óvónőként dolgozott 1996-ig, nyugdíjba vonulásáig. Jogutód intézményként a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Kádár Máriának vas díszoklevelet adományozott.

Bácskai Józsefné (gyémánt díszoklevél) 1964-ben a Szarvasi Óvónőképző Intézetben szerezte meg általános óvónői oklevelét. A diploma megszerzése után 1964 és 70 között a Villogó Utcai Óvodában kezdett el dolgozni. Ez időszak alatt bemutató foglalkozásokat tartott a járási és városi óvónők részére, valamint a képzőből szakmai gyakorlatra oda irányított óvónő-jelöltek képzését vezette. 1969-73-ig járási és városi szakfelügyelői feladatokat is ellátott. 1970-ben a VII. sz. Napköziotthonos Óvoda vezető óvónőjének választották, majd 1984-ben a Kossuth utcai Óvoda beindításával bízták meg. 1990-96-ig az Apponyi Téri Óvoda óvónője. 1979-ben „Kiváló Munkáért” kitüntetésben részesítették. Jogutód intézményként a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Bácskai Józsefnének gyémánt díszoklevelet adományozott.

Dr. Lóczi Jánosné (gyémánt díszoklevél) 1964-ben a Bajai Tanítóképző Intézetben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét, majd 1967-ben a Szegedi Tanárképző Főiskolán földrajz szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett. Pályáját Tótkomlóson a Makó úti összevont tanyasi iskolában kezdte.  1968-ban költöztek Szentesre, ahol az Általános Iskolai Kollégiumban kapott munkahelyet. Egy év után a Deák Ferenc Általános Iskola tanítója 11 éven át. 1980-tól a Koszta József Általános iskola tanítója, majd 1991 és 99 között igazgatója. 2001-ig dolgozott az intézményben. Oktató-nevelő munkájáért több elismerésben is részesült: 1985-ben a Művelődési Miniszter dicsérete, 1994-ben Arany katedra Emlékplakett. Jogutód intézményként az Eötvös József Főiskola Dr. Lóczi Jánosnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

Medgyesi István Gáspárné (gyémánt díszoklevél)1964-ben a Szegedi majd a Bajai Tanítóképző Intézetben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Első munkahelye a Fábiánsebestyén-Újváros Általános iskolában volt, ahol 1964 és 1966 között tanított. 1966 és 1973 között a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskolában, majd 1973-tól nyugdíjba vonulásáig a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában tanított. 39 évnyi pedagógusi munka után 2002-ben vonult nyugdíjba. Jogutód intézményként az Eötvös József Főiskola Medgyesi István Gáspárnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

Toókos Ferenc Györgyné (gyémánt díszoklevél)1964-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán szerezte meg biológia-földrajz szakos középiskolai tanári oklevelét. Az egyetem elvégzése után egy évig a Nagykőrösi Leánykollégiumban dolgozott főhivatású nevelőként. 1966-73-ig, majd pár hónapos kitérő után 1973-2000-ig – nyugdíjba vonulásáig – a Horváth Mihály Gimnáziumban tanított. Pályája során több kitüntetést is kapott: 1985-ben Kiváló Munkáért díjjal, 2000-ben Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel és Eötvös József emlékéremmel ismerték el munkáját. Jogutód intézményként az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Toókos Ferenc Györgynének gyémánt díszoklevelet adományozott, melyet a későbbiekben vesz át.

Dr. Demeter Attiláné (arany díszoklevél)1972-ben szerezte meg óvónői diplomáját, majd a szentesi Kisegítő Iskolában kezdte meg munkáját. 1974-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán gyógypedagógiai tanári diplomát szerzett értelmi fogyatékosok oktatása és logopédia szakon. 1979-től 7 évig a Farkas Antal Úttörőház igazgatójaként tevékenykedett. 1986-tól 21 évig a Kisegítő Iskola igazgatói teendőit látta el. Irányítása alatt valósult meg az intézmény gyermekotthonának átalakítása családias korszerű lakásotthonokká, valamint ekkor indult el az intézményben a speciális szakiskolai képzés. 2002-ben pedagógus szakvizsgát tett, közoktatási vezető szakképzettséget szerzett. 2007-től a Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola logopédusként dolgozott 2011-es nyugdíjazásáig. Jogutód intézményként az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Dr. Demeter Attilánénak arany díszoklevelet adományozott.

Dr. Hrabovszkiné dr. Rideg Erzsébet (arany díszoklevél)1967-ben szerezte meg a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán kertészmérnöki oklevelét. 1966-tól a Kecskeméti Szakmunkásképző Iskolában, majd 1972-től nyugdíjba vonulásáig a Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetben (mai Alföldi ASzC Bartha János Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola) szakoktatói, tanári, vezetőpedagógusi, illetve ifjúságvédelmi munkakörben dolgozott. 1974-ben mérnöktanári diplomát, majd 1976-ban doktori címet szerzett. Tanítványai számos szakmai versenyen vettek részt kiváló eredménnyel. Jogutód intézményként a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Dr. Hrabovszkiné dr. Rideg Erzsébetnek arany díszoklevelet adományozott, melyet a későbbiekben vesz át.

Majtényi András Gyula (arany díszoklevél)1971-ben szerezte meg alsófokú zongora-szolfézs és általános iskolai énektanár oklevelét a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zene- és Énektanárképző Karán, majd 1974-ben magánének szakon. Pályafutását 1971-ben az Állami Zeneiskolában kezdte, majd 1978-ban a Horváth Mihály Gimnázium ének-zenetanára lett. 1997-től 1998-as nyugdíjazásáig a Péczeli Attila Zeneiskola tagintézményvezetőjeként dolgozott. 1998-tól napjainkig nyugdíjas óraadóként a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és a Horváth Mihály Gimnázium zongoratanára, énektanára és zenetanára. 1998-2003 között az Országos alapfokú művészetoktatás szakértőjeként közreműködött az alapfokú művészetoktatási intézmények szakmai ellenőrzésében. Tanár, osztályfőnök, énekkarvezető, zongorakísérő, a drámai munkaközösség tagja, a tagozat vezéralakja, rendkívül színes egyéniség. Tanítványai fesztiválokon, francia nyelvi énekversenyeken dobogós helyezéseket értek el. 1982-ben a szentesi Bárdos Lajos Vegyes Kar tagjaként „Szentesért” arany fokozatot, 1989-ben karvezetőként Vaszy Viktor emlékérmet kapott, 2013-ban Szentes Város Díszpolgára lett. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar Majtényi András Gyulának arany díszoklevelet adományozott, melyet a későbbiekben vesz át.

Mihály Béláné (arany díszoklevél) 1974-ben Hódmezővásárhelyen az Oldalkosár utcai Óvodában kezdett dolgozni, majd Szentesre került, ahol elsőként a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Rákóczi Ferenc utcai-, majd a Ruhagyári Óvodájában dolgozott. 1983-ban került a Városi Tanács Művelődési Osztályára, ahol több munkaterületen is dolgozott 2013-ig. Nagyon változatos munka volt, tele kihívásokkal.  Feladatai közé tartozott a nevelési-oktatási, a kulturális és sport ügyek intézése. A Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán diplomamegújító képzésen vett részt, majd Szegeden a JATE-n elvégezte a kulturális menedzser szakot. Összesen 30 évet dolgozott a hivatalban, az utolsó 11 évben a Művelődési Iroda vezetőjeként. Munkáját több kitüntetéssel is elismerték, nyugdíjba vonulása alkalmából megkapta a Szentes Városért Emlékérmet. 2012-ben korengedménnyel ment nyugdíjba, de ezt követően még részt vett a nagy horderejű munkákban. 1975 óta közel négy évtizeden át szolgálta Szentesen a nevelést, oktatást és a művelődést. Nyugdíjasként is aktív életet él, tagja több helyi civil szervezetnek és elnöke a Szentes Városért Közalapítványnak. Jogutód intézményként a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Mihály Bélánénak arany díszoklevelet adományozott, melyet az Egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni. 

Nagy István Ferencné (arany díszoklevél)1970 szeptemberétől képesítés nélküli óvónőként kezdett dolgozni Csongrádon. Óvónői diplomáját 1974-ben szerezte meg. Ezt követően három évig volt vezetőóvónő Bokroson. 1977-től a szentesi Farkas Antal utcai Óvodában kezdett el dolgozni, mint csoportvezető. 1987-1997 között gyermekvédelmi felelős volt. Nevelőmunkája során tudatosan törekedett a néphagyományok megőrzésre és a népszokások felelevenítésére. Magas színvonalú pedagógiai munkája elismeréseként 1999-ben kiemelkedő pedagógiai munkájáért elismerést kapott. 2011-ben nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Jogutód intézményként a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Nagy István Ferencnének arany díszoklevelet adományozott. 

Perczel Olivér Tiborné (arany díszoklevél)1971-ben kezdte óvónői pályáját képesítés nélküli óvónőként a Rákóczi Ferenc Utcai Óvodában.  Óvónői diplomáját 1974-ben szerezte meg. 1983-tól 2 évig a Tóth József Utcai Óvoda tagóvoda-vezetője volt. 1985-től 5 évig a Ruhagyári Óvoda vezetésére kapott megbízást. 1990-től óvodapedagógusként dolgozott a körzet intézményeiben. 2008-tól ismét tagóvoda vezetői megbízást kapott a Damjanich Utcai Tagóvoda vezetésére. Segítőkész, humánus emberi magatartásával nagyban hozzájárult a kollektíva szellemiségének kialakításához, az intézmény arculatának, hagyományainak megteremtéséhez. Jogutód intézményként a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Perczel Olivér Tibornénak arany díszoklevelet adományozott. 

Sipos Elekné (arany díszoklevél)1971-ben a Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézetben óvónői diplomát szerzett. A diploma megszerzése után a Szegvári Óvoda- és Nevelőotthonban helyezkedett el, ahol állami gondozott gyermekek nevelése volt a feladata. Mivel széles korhatárúvá alakult az intézmény, így szüksége volt a szakismeretek bővítésére, ezért jelentkezett a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolára, ahol 1974-ben nevelőotthon tanári végzettséget szerzett. 1978-tól a szentesi XIII. Számú Napköziotthonos Óvodába került csoportvezető óvónőnek. 1982-ben elvégezte a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola logopédia tanári szakát. Ezt követően Nagymágocs községbe helyezték és “utazó gyógypedagógus-logopédusaként” 10 évig járta a kistelepülések óvodáit és segítette, készítette fel a gyerekeket a sikeres iskolai tanulásra. 1993-ban a szentesi Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet főállású logopédusaként folytatta munkáját. Az általa kidolgozott logopédiai vizsgálati eljárással a nagycsoportos óvodások teljes körű szűrését végezte el minden évben. 2005-ben a Pedagógiai Szakszolgálat felállításakor került az intézményhez, ahol újra utazó logopédus-gyógypedagógusként látja el a városban és a térségben a komplex gyógypedagógiai fejlesztést. Jogutód intézményként az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Sipos Eleknének arany díszoklevelet adományozott.

Szépéné Balogh-Szabó Katalin (arany díszoklevél)1970-ben kezdte óvónői pályáját képesítés nélkül. Munka mellett végezte el a Szarvasi Óvónőképzőt, ahol 1974-ben óvónői diplomát szerzett.  1977-től a Ruhagyári Óvoda vezetője lett, majd a Kossuth utcai Óvoda átadása után annak vezetői feladatait látta el. Ide tartozott a Szarvasi úti Óvoda és a Kajáni Óvoda is. Később vezetői szakvizsgát szerzett Szegeden, majd 1993-ban a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán történelem szakos tanári diplomát. Ezt követően áthelyezéssel került a Damjanich János Általános Iskolába, majd az iskola megszűnése után a Deák Ferenc Általános Iskolába.  Az etika tantárgy bevezetése után jelentkezett a szegedi Hittudományi Főiskolára, ahol etika és hittan szakos tanári diplomát szerzett. Nyugdíjazását követően is aktív maradt, több iskolában és óvodában tanítja a katolikus hittant.  Jogutód intézményként a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Szépéné Balogh-Szabó Katalinnak arany díszoklevelet adományozott.

Takács László János (arany díszoklevél)1972-ben a Szegedi Tanárképző Főiskolán általános iskolai történelem-testnevelő szakos tanári diplomát szerzett, melyet 1980-ban középiskolai történelem tanári diplomával egészített ki a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 1972-ben kezdte pályafutását a Kétegyházi Mezőgazdasági Szakmunkásképzőben, ahol nemcsak tanárként volt elismert, hanem sportpályát építő, sportszakosztályokat elindító, fáradhatatlan pedagógusként is. 1974-1987 között a fábiánsebestyéni általános iskola igazgatóhelyetteseként tette tradícióvá a rendszeres úszásoktatást. A HMG kihelyezett esti tagozatán érettségéire készítette fel a felnőtteket történelemből és 1979-től szakfelügyelőként segítette testnevelésből a járás és Szentes pedagógusait. 42 éves pályafutása alatt aktív szerepet vállalt Szentes Város és a járás fiataljainak nevelésében, a diáksport versenyeinek, az óvodás- és iskoláskorú gyermekek úszásoktatásának, társadalmi munkában történő ellátásában, sporttevékenységek támogatásában. A Szentes-Csongrád gátfutás közel 2 évtizedes szervezésével, 30 sportegyesület, – köztük a senior úszóklub – munkájának segítségével, a testvérvárosi kapcsolatok, valamint a Szabadidős Sportegyesület sporteseményeinek lebonyolításával, Szentes sportéletének irányításával hozzájárult a „Nemzeti Sportváros” cím elismeréséhez. 1987-2000-ig a Szentes Városi Polgármesteri Hivatal Oktatási-Művelődési, Ifjúsági – és Sportosztályának, illetve később Humánpolitikai Osztályának vezetője, a sport- nemzetközi kapcsolatok ügyintézője volt. Két évtizeden keresztül társadalmi munkában a Megyei Szabadidős Sport Szövetség tagjaként és a Városi Diáksport Bizottság titkáraként irányította a felnőttek és diákok versenyeit, sporteseményeit. 2000-2010-ig a dr. Papp László Városi Sportcsarnok igazgatója volt. Ezen időszak alatt számos Európa- és magyar bajnoki esemény, küzdőfesztivál, tánc- és hangverseny megrendezése vált hagyománnyá a megszokott edzések, meccsek, sporttáborok mellett. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Takács László Jánosnak arany díszoklevelet adományozott.

Takács László Jánosné (arany díszoklevél) 1974-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakán végzett. 11 évig a fábiánsebestyéni Általános Iskolában tevékenykedett, ahol a HMG kihelyezett tagozatának felnőtt tanulóit készítette fel magyar nyelv és irodalomból az érettségéire, de igazán az általános iskolás korosztályos diákok között érezte jól magát. 1985-től a Hámán Kató Általános Iskolában tanított 2011-es nyugdíjba vonulásáig. Pályája során folyamatosan képezte magát önképzéseken, egyetemi megújító képzéseken, informatikai tanfolyamokon. 2005-ben, igazgató-helyettesi kinevezése előtt közoktatás-vezetői diplomát szerzett. 1986-1988 között Szentes város és a járás iskoláinak orosz nyelvi szaktanácsadója és a pedagógusok orosz nyelvi táborának vezető-helyettese volt. 1993-tól 16 éven át aktív szerepet vállalt az osztrák Niederndorf általános iskolájával kialakítandó partneri kapcsolat kiépítésében és az évenkénti cserediák program működtetésében. 1999-től 10 éven keresztül a társadalomtudományi munkaközösség vezetője volt. Magas színvonalon végezte a tehetségfejlesztő munkát, s az általános iskolai magyar és német tanítás olyan szaktekintélye volt, aki a napi tanári tevékenységén túl helyi-, regionális, megyei szinten végzett pedagógiai munkáján keresztül is elismertté vált szakmai körökben. Ő szerkesztette meg a Koszta József Általános Iskola Évkönyvét, a megújult honlapot, de tehetséges tanítványaival Diákújságot is szerkesztett. Diákjai már a 8. osztály végén nyelvvizsgát tettek. Pedagógiai munkája elismeréseként 1999-ben főtanácsosi címet kapott. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Takács László Jánosnénak arany díszoklevelet adományozott.

Törőcsik Imre (arany díszoklevél) Felsőfokú tanulmányait Dunaújvárosban kohógépész szakon végezte. 1970-től a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskolában kezdett el dolgozni, mint műszaki tanár. 1974-ben a Kohó- és Fémipari Főiskolai Karon műszaki tanári diplomát szerzett. Közel 25 évig szakmai igazgatóhelyettesként tevékenykedett. Több, jelentős és sikeres pályázat koordinálója, illetve készítője volt az évek során. Tanítványai az Országos Szakma Kiváló Tanulója Versenyeken hegesztő és szerkezetlakatos szakmákban az első három helyezettek között szerepeltek. 39 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából megkapta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Jogutód intézményként a Dunaújvárosi Egyetem Törőcsik Imrének arany díszoklevelet adományozott, melyet a későbbiekben vesz át.

Fotók: Dömsödi Teréz

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.