Valódi csapatember a rendőri állományból

Szentes Város Polgármestere az 1/2021. (l. 28.) polgármesteri rendelete alapján 2021. évtől „Szentes Város Közrendjéért és Közbiztonságáért” díjban részesíti Szentes Város területén Szentes közrendje, közbiztonsága érdekében kimagasló szakmai munkát végző, vagy korábban ilyen feladatot ellátó személyt vagy közösséget.

Az a személy vagy közösség részesülhet ebben az elismerésben, aki/amely több évtizedes munkájával szolgálva a város előre haladását, közrendje, közbiztonsága érdekében kimagasló szakmai munkát, valamint önfeláldozó, helytálló tevékenységet végez vagy végzett. Aki/amely személyiségével, alázatával, emberközpontúságával példát mutat a fiatalabb kollégák számára, ily módon mind munkatársai, mind Szentes város polgárainak nagyrabecsülését magáénak tudhatja, vagy nyugdíjasként tudhatta aktív éveiben. Az elismerésre méltó személyre vagy közösségre a mindenkori szentesi rendőrkapitány tehet javaslatot, melyekről a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.


A szentesi rendőrkapitány által beérkezett javaslatot a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta, véleménye alapján a Képviselő-testület döntött: 2023. évben Varga Zsolt r. alezredes részesül „Szentes Város Közrendjéért és Közbiztonságáért” díjban, amelyet az augusztus 18-ai ünnepségen vett át a Megyeházán (képen).
Nevezett 1997. július 1-je óta teljesít hivatásos rendőri szolgálatot a Szentesi Rendőrkapitányság állományában. Kezdetben járőr, majd 2013-tól Közlekedésrendészeti alosztályvezetőként látja el feladatát.
Határozott egyéniség, aki a rendőri munkát élethivatásnak tekinti és egyben elkötelezett a közlekedésrendészetért. Vezetőként munkatársait aktivitásra, tervszerűségre és következetességre ösztönzi. A közlekedésbiztonság javítása érdekében irányításával került bevezetésre az ún. finn-módszeres ittaság ellenőrzés, a táblavadász akció, valamint a „pofátlanítás” is, ami civil járműből történő kamerás közlekedésbiztonsági ellenőrzést jelent.


Varga Zsolt több mint 40 éve szentesi lakos, az állampolgárok és a vezetők körében is általános elismertségnek örvend, kiterjedt társadalmi kapcsolatokkal rendelkezik. Személyes tulajdonságai révén példaképe a rendőri szervezetnek, családja körében is megbecsülésnek örvend.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.