Négy évtized a hivatali munka legkényesebb területén

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. októberében alkotta meg az önkormányzati elismerések és a „Dr. Csergő Károly emlékéért” díj alapításáról, adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.
A „Dr. Csergő Károly emlékéért” díjban Szentes város területén közszolgálati (kormánytisztviselői vagy köztisztviselői) jogviszonyt korábban betöltő, vagy jelenleg is aktív jogviszonyban álló személy részesülhet, aki több évtizedes munkájával szolgálva a város előre haladását, az ügyfelek, a város polgárai érdekében humánus, az alapszolgáltatásokon messze túlmutató probléma megoldási képességét bizonyította. Aki személyiségével, alázatával, emberközpontúságával példát mutat a fiatalabb kollégák számára, ily módon mind munkatársai, mind az ügyfelek nagyrabecsülését magáénak tudhatja, vagy nyugdíjasként tudhatta aktív éveiben. Az elismerésre méltó közszolgálati dolgozó személyére bárki tehet javaslatot, melyekről a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága javaslatára a Képviselő-testület dönt.
Szentes város lakosságának, gazdasági és társadalmi szervezeteinek felkérését követően, a beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület megtárgyalta és a 91/2023. (VI. 29.) határozatával a közszolgálatáért a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal megbízott adóiroda irodavezetőjének, Tonnesné Kiss Ildikó-nak ítélte oda 2023. évben a „Dr. Csergő Károly emlékéért” díjat.


Tonnesné Kiss Ildikó munkásságát dr. Sztantics Csaba ny. jegyző méltatta a következők szerint: A középiskola befejezését követően 1983. szeptembertől Ildikó az első munkahelyén, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal jogelődjénél, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Terv- és Munkaügyi osztályán, mint adóügyi előadó kezdett dolgozni. Az évek múlásával csoportvezetővé, majd 2003. februártól az Adóiroda megbízott irodavezetőjévé nevezték ki.

Elhivatottságával, rátermettségével, hivatali elkötelezettségével, rendkívüli munkabírásával kivívta az irányítása alá tartozó kollegák, a hivatal és a társszervek dolgozóinak elismerését. Nemcsak a kollegák, de az ügyfelek is bátran fordulhattak hozzá, mindig, mindenkinek korrekt segítséget nyújtott, igyekezett a problémáikat gyorsan, szakszerűen megoldani. Munkabírása, terhelhetősége példaértékű. Ildikó nem egyszerűen főnök volt, hanem vezető, aki nem csak elvárta a pontos munkakezdést, a napi munkatempót, de ő maga is így dolgozott, így mutatva példát kollegáinak. Hivatástudatát bizonyítja, hogy a kevesek között ő volt az egyik, aki már korán bent volt a Hivatalban, hogy munkáját teljes-körűen el tudja végezni. Nemcsak határozott elképzelései voltak, de az elvárásai is változatlanok. Amikor meghozott egy döntést, akkor azt megfontoltan, de mégis gyorsan és határozottan tette.

Kitűnő vezetésével szakszerűen irányította és összefogta a csapatát, ami a Hivatal egyik legnehezebb feladatát ellátó iroda, az Adóiroda volt. Az ügyfelek sajnos sokszor indulatosan keresték fel panaszaikkal, amit a kollégáival mindig korrekt ügyintézéssel oldottak meg. Munkáját lelkiismeretesen, pontosan és nagy szorgalommal látja el, kötelességtudat és az igényesség jellemzi. Tudása, tapasztalata alapján munkája gyors, alapos, az általa adott vélemények megbízhatóak. Több évtizedes munkája során állandó figyelemmel kísérte a jogszabályok változását, jogi segítséget minden hozzá fordulónak szívesen adott. 2000. évben munkáját elismerve Közszolgálati díjban részesült.
Ildikó 40 éve van a szakmában, – egy munkahelyen, a Hivatalban. Példamutató munkája, magatartása, kitartása, minden köztisztviselő számára követendő. A „Dr. Csergő Károly emlékéért” díjat augusztus 18-án a Megyeházán megtartott ünnepségen vette át Szabó Zoltán Ferenc polgármestertől.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.