Ipari műemlékben dolgozunk

A Kontaset Kft. elkötelezett támogatója Szentes város kulturális örökségvédelmének, az építészeti, tárgyi és dokumentációs értékek fejlesztésének, ápolásának.
A Társaság büszke a tradícióira és mindezon értékre, amelyeket az elmúlt 103 évben megőrzött.
Ez a motivációnk abban, hogy bekapcsolódjunk a Város és a Vármegye örökségvédelmi programjaiba, illetve részt vegyünk olyan pályázatokon, amelyek támogatják a még fellelhető építészeti értékek helyreállítását, bemutatását.


A Kormányhivatal, illetve a Vármegye elnökségétől korábban tájékoztatást kaptunk arról, hogy a jövőben is indulnak olyan pályázati programok, amelyek hozzájárulnak a kulturális értékek megőrzéséhez, fejlesztéséhez.
Ennek a 2023-2024-ben elinduló megyei fejlesztési programnak a keretében szeretnénk pályázni a Kontaset Kft. gyárában lévő volt gőzmalom épületének rekonstrukciójára, eredeti állapotának bemutatására.
2022-ben megkezdtük a pályázat előkészítését, azonban a helyi történelmi kutatásokban segítségre lenne szükségünk.
Egy 1926-ban készített képeslap és archív fotók állnak rendelkezésünkre a bejárati kapuzatnál álló épületünk korabeli kialakításával kapcsolatban.


Szentes ipari kultúrájához szorosan hozzá tartoztak a gőzmalmok, amelyek közül fellelhető állapotban információink szerint csak a Kontasetnél lévő ipari műemlék maradt meg, erősen átalakított állapotban. Talán a Székely József Gőzmalom az egyetlen olyan épület, amely Szentes város ipari műemléke lehet.
Az első emeleti ablakok között a Gőzmalom, Rt és az 1921. évszám áll.
1926-tól modernizálták a Széchenyi Rt. és Krausz testvérek malomüzemét. A Csongrádi út régebben Felszabadulás út volt az archív történeti leírások szerint. Köszönettel veszünk minden olyan helytörténeti, kutatói, lakossági dokumentumot, amely épületünk eredetéről, az abban folyó tevékenységekről, az épülethez köthető emberi erőforrásokról nyújt hiteles információkat számunkra.
Köszönettel: Fórizs Zoltán
ügyvezető igazgató

Megjelent a http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42209 online lapszámunk 2. oldalán.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.