KONTASET – út a klímasemlegesség felé

A Kontaset Kft. 2023-tól új karbonsemleges célkitűzéseket vezet be az ISO 9001 rendszerébe

A globális felmelegedés mértékének 1,5 Celsius-fokra való korlátozása egy biztonságos és elengedhetetlen küszöbérték ahhoz, hogy a 21. század közepéig elérjük a karbonsemlegességet. Ez a cél szerepel a 195 ország és az EU által is aláírt párizsi megállapodásban is.
Általánosan elfogadott nézet, hogy az emberiség tevékenységének kiterjedése az ipari forradalmaknak köszönhetően rövid idő alatt a többszörösére növekedett. Sok ember általános anyagi jólétének gyors növekedése párhuzamosan a természeti környezetben új problémák kialakulásával, illetve a korábbiak súlyosbodásával járt. Az emberi társadalmon belül zajló materiális folyamatok modellezését a közgazdaságtan tudománya tűzte a zászlajára, így a környezeti problémák okainak feltárása és leküzdése során kiemelten kell foglalkozni a közgazdaságtannal, illetve annak természeti környezetről alkotott képével. A 18. századtól napjainkig szerteágazó és sokrétű változás ment végbe a közgazdaságtanban, az ember és a természeti környezet kapcsolatát feltáró természettudományos ismeretekben. A 20-21. századi környezet-gazdaságtan az uralkodó társadalmi nézetek, az újdonságot hordozó és mélyebb összefüggéseket feltáró ökológiai közgazdaságtan széleskörű elterjedése napjainkban is számos akadályba ütközik. A klímasemleges növekedés gazdaságtana az ökológiai közgazdaságtan téziseire épülve, merőben új társadalomtudományi platformot alakít ki. A karbonsemlegesség előtérbe kerülése mára kötelező érvényű, egyfajta kényszer-relációk által befolyásolt folyamat, amely kapcsán álláspontunk, hogy az új gazdaságtani filozófiát csak a karbonsemleges növekedés jogi, politikai összefüggéseivel együtt lehet kezelni.
A karbonsemleges növekedés gazdaságtanának kutatásához, gyakorlati bevezetéséhez tartozik például a “karbonsemleges adórendszer”, a “karbonsemleges termelési és termék jogszabályok”, a “karbonsemleges árpolitika”, nem utolsó sorban a bevezetéssel érintett “karbonsemleges ISO minősítési rendszer”… és sorolhatnám tovább azokat a kapcsolódó iránymutatásokat, amelyek segítenek átlépni az ökológiai közgazdaságtan elmúlt évtizedekben megmutatkozó korlátait, akadályait.

A Kontaset csatlakozása a karbonsemleges növekedés új iparpolitikájához

Az új típusú iparpolitika alapja az Ipar 5.0 stratégia, amely a felhő-, és integrált hálózati termelési rendszer alapú ipari folyamatokon túl, merőben új szemléletű karbonsemleges ipari termelési kultúrákat vezet be a gazdaságpolitikába.
Az Ipar 5.0 egy új típusú műszaki tudományos háttérre támaszkodik, amelynek elemei közé tartozik a meglévő termelési és gyártástechnológiák karbonsemleges technológiákkal történő felváltása, a “karbonsemleges termék” fogalmának bevezetésével egy olyan új termékminősítési rendszer, amely az ipari termelési folyamatok egészére karbonsemlegességi monitoring rendszereket vezet be.

A karbonsemlegesség új társadalomtudományi tézisei:

A Kontaset 2023-ban egy olyan nemzetközi kutatócsoport munkájában vehet részt, amely kutatócsoport a közgazdaságtani, a műszaki tudományos feltételrendszerek mellett aktív vizsgálatokat folytat a karbonsemleges kultúrák társadalmi folyamataival, összefüggéseivel kapcsolatban. A karbonsemleges növekedés alapfeltétele a társadalmi párbeszéd, a társadalmi elfogadás, és ezekkel összefüggésben álló jogalkotási tevékenység.
2023-ra a társadalmunk eljutott arra a szintre, hogy az ipari termeléssel, a mindennapi életünkkel összefüggésben már vizsgálja a működéssel, működtetéssel kapcsolatban felhasznált energiák karbonsemleges eredetét.
Ugyan ez már óriási előrehaladás a korábbi évek tendenciájához képest, azonban nem elegendő. Társadalmunknak el kell jutnia a közeli években oda, hogy a mindennapi életünk eszközeivel, tárgyaival, a teljes környezetünkkel összefüggésben a karbonsemlegességet tekintse a legfontosabb értékmérő tulajdonságnak. Ez jelentheti a karbonsemleges növekedés egyik alapját, amely reális és valós, fenntartható fejlődési pályára állíthatja a magyar, az európai és az egyetemes társadalmat.
Fórizs Zoltán
Kép: Sándor Zoltán

Megjelent a http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42209 online lapszámunk 1. oldalán.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.