Másodjára került sor a Szentes Város Közrendjéért és Közbiztonságáért díj odaítélésére

Almási Andrea rendőr alezredes kapta a díjat.

Szentes Város Polgármestere az 1/2021. (l. 28.) polgármesteri rendelete alapján 2021. évtől „Szentes Város Közrendjéért és Közbiztonságáért” díjban részesíti Szentes Város területén Szentes közrendje, közbiztonsága érdekében kimagasló szakmai munkát végző, vagy korábban ilyen feladatot ellátó személyt vagy közösséget.

Az a személy vagy közösség részesülhet ebben az elismerésben, aki/amely több évtizedes munkájával szolgálva a város előre haladását, közrendje, közbiztonsága érdekében kimagasló szakmai munkát, valamint önfeláldozó, helytálló tevékenységet végez vagy végzett. Aki/amely személyiségével, alázatával, emberközpontúságával példát mutat a fiatalabb kollégák számára, ily módon mind munkatársai, mind Szentes város polgárainak nagyrabecsülését magáénak tudhatja, vagy nyugdíjasként tudhatta aktív éveiben. Az elismerésre méltó személyre vagy közösségre a mindenkori szentesi rendőrkapitány tehet javaslatot, amelyekről a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága véleménye alapján a Képviselő-testület dönt

A szentesi rendőrkapitány által beérkezett javaslatot a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta, véleménye alapján a Képviselő-testület döntött:

2022. évben, ALMÁSI ANDREA r. alezredes

részesül „Szentes Város Közrendjéért és Közbiztonságáért” díjban.

Almási Andrea r. alezredes 1990-től dolgozik a Szentesi Rendőrkapitányságon. A több mint 30 éves rendőri pályájának mérföldköve volt, amikor 2015. március 1-jén vizsgálati alosztályvezetőnek nevezték ki.

Határozott egyéniség, aki a nehéz, megterhelő helyzetekben is képes teljesítőképességének megőrzésére, fenntartására. A beosztotti állománnyal szemben támasztott feladat meghatározásai, elvárásai világosak, egyértelműek, melyek összhangban állnak a kapitányság – mint rendőri szervezet – céljaival. Az alezredes asszony rendszerben és folyamatokban gondolkodik, ösztönözi és támogatja az innovatív tevékenységeket és visszajelzéseket. Az általa meghatározott feladatok végrehajtásában élenjáró vezető, alapvetően team-munkás típus. Az eredmény-centrikus munkavégzés megvalósítása érdekében maximálisan kiveszi részét a kapitányság bűnügyi vezetéséből.

A több évtizedes munkájával nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy Szentes városában az elmúlt 12 évben a bűnügyi felderítési-, valamint a nyomozáseredményességi mutatók országos átlag felettiek. Elhivatottsága révén Szentes egy biztonságos település, ahol a város rendőrei szolgálnak és szolgáltatnak, ahol a rendőrszakma objektív mutatói találkoznak a lakosság szubjektív biztonságérzetével.

Almási Andrea r. alezredes asszony szentesi lakos, itt él több mint 40 éve, aki a város állampolgárai és vezetői körében is általános elismertségnek örvend, kiterjedt társadalmi kapcsolatokkal rendelkezik.

Személyes tulajdonságai révén példaképül szolgál a rendőri szervezetnek, ugyanakkor családja körében is megbecsülésnek örvend.

)

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.