Dr. Csergő Károly emlékéért díj dr. Sztantics Csabának

Dr. Szécsényiné Csergő Judit, a díj névadójának lánya gratulál dr. Sztantics Csabának, Szentes város jegyzőjének az elismeréshez.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015 októberében alkotta meg az önkormányzati elismerések és a „Dr. Csergő Károly emlékéért” díj alapításáról, adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.

Szentes város lakosságának, gazdasági és társadalmi szervezeteinek felkérését követően, a beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület megtárgyalta és a 86/2022. (VI.30.) határozatával a köz szolgálatáért a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének

DR. SZTANTICS CSABÁ-nak

ítélte oda 2022. évben a „Dr. Csergő Károly emlékéért” díjat. A díjazott munkásságáról Szirbik Imre ny. polgármester emlékezett meg, aki megköszönte a bő három évtizedes közös munkát. Azt mondta sportnyelven szólva, a jegyző úr olyan bíró volt, aki észrevétlenül tette a dolgát, mindenki számíthatott rá, hogy az önkormányzat működése biztos jogi alapokon nyugszik. Az elismerést Szabó Zoltán Ferenc polgármester adta át részére.

Dr. Sztantics Csaba 1983-ban Szegeden a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogi doktori oklevelet szerzett. Pályáját Kalocsán a Sütő- és Édesipari Vállalat jogi előadójaként kezdte. A Szentes Városi Tanácsnál 1985. február 1. napjával kezdett dolgozni ügyintézőként, később szabálysértési csoportvezető, majd a Műszaki Osztály jogi főelőadója és a jegyző helyettese lett.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1995. április 1. napjával határozatlan időre kinevezte Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala jegyzőjének, mely pozíciót azóta is megbízhatóan, lelkiismeretesen ellátja.

Szegvár Önkormányzatánál 2003 – 2005. között, illetve Nagytőkén 2019. évben tevékenykedett jegyzőként.

Szentes Város Önkormányzata, Eperjes Község Önkormányzata, valamint Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 1. napjával Közös Önkormányzati Hivatalt hozott létre, melynek jegyzői tevékenységét Eperjes község vonatkozásában 2014. december 31. napjáig, Nagytőke község tekintetében a mai napig elvégzi dr. Sztantics Csaba.

A Csongrád Csanád Megye 03. számú Országos Egyéni Választókerület és a Helyi Választási Iroda vezetőjeként az országgyűlési, az önkormányzati, a kisebbségi önkormányzati képviselők választását, a népszavazások, népszámlálások előkészítését, lebonyolítását színvonalasan és zökkenőmentesen, határidőket betartva irányítja.

A Belügyminisztérium 1997. május 4-én munkája elismeréseként „Miniszteri dicséretben és jutalomban” részesítette.

2003. október 23-án a Honvédelmi Miniszter által „II. osztályú Honvédelemért Kitüntető Címet”  is megkapta.

Munkájáért 2010-ben Csongrád Megye Közigazgatásáért Díjban részesült, mely annak adományozható, aki a megyei önkormányzat és a megye érdekében kimagasló önkormányzati vagy közigazgatási munkát végzett. A Díj méltatása szerint munkáját az igényesség, a törvényesség, a szakmai alázatosság, a nagyfokú kompromisszumkészség, az ügyfelek, a lakosok maximális igényeinek való megfelelés jellemezte.

A Hivatal vezetőjeként gondoskodik a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos ügyintézésről. Kiemelt figyelmet fordít az önkormányzati döntések megfelelő előkészítésére és felügyeli a határidők betartását.

Munkáját lelkiismeretesen, pontosan és nagy szorgalommal látja el, kötelességtudat és az igényesség jellemzi. Tudása, tapasztalata alapján munkája gyors, alapos, az általa adott vélemények megbízhatóak. Több évtizedes munkája során állandó figyelemmel kísérte a jogszabályok változását, jogi segítséget minden hozzá fordulónak szívesen ad.

A város vezetőivel, képviselőkkel, munkatársaival, beosztottjaival, az önkormányzati intézmények vezetőivel, gazdasági társaságok ügyvezetőivel jó viszonyt alakított ki. Törekedik a bizalommal teli munkahelyi légkör és a csapatszellem kialakítására. Több évtizedes munkássága kiemelkedő jelentőségű, tartósan magas színvonalú munkateljesítménnyel és egész életművével hozzájárult Szentes jó hírnevéhez.

Az Együtt Szentesért Egyesület és Szirbik Imre Szentes város volt polgármestere lényegre törően megfogalmazta Jegyző úr munkásságát: “Több mint 30 év közös munkájának tapasztalata alapján méltónak tartom a díj odaítélésére. Szakmai tudása, lelkiismeretsége, a köztisztiviselői munka magas színvonalú, a városért hű, s politikailag elfogulatlan végzése példaként szolgálhat minden köztisztviselő számára. Sok-sok választás korrekt, elfogulatlan lebonyolítása, a községek segítése túl nőtt a város határain. A kollégák segítésével az utódok kineveléséhez is aktívan hozzájárul.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.