Az idősgondozás jelene és jövője városunkban

Szentes Város Gondozási Központja a város idős ellátottai számára három klubot üzemeltet, és további két intézmény szolgálja a speciális ellátottakról való napi gondoskodást. Puskásné Halál Ágnes (képen) igazgatónővel az aktualitásokról és a jövőbeni kihívásokról beszélgettünk.

Hogyan alakul a szolgáltatásokat igénybevevők száma és korösszetétele napjainkban? – tudakoltam elsőként.

Az elmúlt néhány év legjobban a mentális betegségekkel küzdőket viselte meg, az ő számuk növekedett. A nappali ellátásban a 30 férőhelyet 35 főre emeltük. A fogyatékkal élők létszámában is legalább 20%-os növekedést tapasztalunk. A korábbi várakozói lista mára megszűnt, talán azért is, mert akik minket választanak, nagyon gazdag programkínálatban, kiemelkedő sport programokban részesülnek. Kapunk támogatást a kézműves foglalkozásokra és bővebb a pályázati lehetőségek köre. Gyakoriak a kihelyezett foglalkozások, járnak a fogyatékkal élők úszni, labdajátékra (Bocsa), kézműves foglalkozásokra a Gyermekkönyvtárba. A munkánkat sok külső szakember segíti, így Pohl Anett, Ágoston Szilvia, Dósai – Molnár Szilvia… – sorolta.

Városkerülő társasjáték a 2. sz. klubban.

-A fogyatékkal élők integrációjáért gyakran működünk együtt térségi csoportokkal pl. versenyek rendezésében, közös programokban. Szoros kapcsolatot ápolunk a csongrádi, derekegyházi társ intézményekkel, számos sport-, és civil szervezettel. – tette hozzá.

-Miként alakul most a szociális étkeztetés?

-Az elmúlt hónapokban jelentős a növekedés a szolgáltatást igénylők számában, tekintettel a szociális étkeztetés kedvező feltételeire. Speciális egyéni diétát tud biztosítani a Központi Gyermekélelmezési Konyha, maximálisan figyelembe véve a szakorvosi javaslatokat.

Mit értünk speciális ellátások alatt?

-A nappali ellátásban résztvevők száma közel 100 fő a három telephelyen. Közülük a demenciával élők aránya mintegy 40%. Számukra hetente háromszor mozgásos és speciális foglalkozás van a klubjainkban, megoldjuk továbbá a szállításukat, szükség szerint megszervezzük az otthoni felügyeletüket. Kollégáink folyamatos képzéseken vesznek részt, hogy minél magasabb szintű módszertani jártasságot szerezzenek a speciális ellátások területén. Segítjük az otthon, családi környezetben ápolt időseket is azért, hogy minél tovább kitolható legyen a kielégítő életminőség fenntartása. Így összességében, beleértve a jelzőrendszeres házi gondozást is, több száz fő ellátását segítjük.

Irodalmi műsor júliusban.

Mit érdemes tudni a jelzőrendszeres házi gondozásról?

-Erre a szolgáltatásunkra van várólista, ami 2-3 hónapot jelent. Jelenleg a munkatársaink 64 fő ellátottról gondoskodnak. Heti szinten több riasztás van és nagyon gyakran a beavatkozással életet menthetünk.
Az igazgatónő arról is beszámolt, hogy a foglalkozások összeállításában szerepet kap a komplexitás, vagyis fontos szerephez jut az irodalom, a művészetek, a színjátszás, magas szintű szakmai előadók segítik az ellátottak ismereteinek bővítését. Fontos, hogy a kiváló színvonalú munka elismeréseként az önkormányzat rekreációs szolgáltatásokkal segíti a munkatársak feltöltődését, pihenését, kikapcsolódását. Az igazgatónő azért is emeli ki ezt, mert nincs minden településen hasonló gyakorlat.

65 év felettiek szavalóversenye aug. 4-én.

Puskásné Halál Ágnes igazgatónő szólt arról is, hogy tudatosan készülnek a jövő nagy kihívásaira, ide értve az energiahatékonyság, vagy a humán erőforrással való rugalmasabb gazdálkodás megteremtését. Alkalmazást nyernek napjainkban olyan intelligens eszközök, amelyeknek ismerete a kollégák számára nélkülözhetetlenné válik, valamint a jövőben az egyházakkal és a civil szereplőkkel való együttműködés hozhat olyan megoldásokat, melyekkel a növekvő számú három generációs ellátotti kör szükségleteihez még jobban hozzá lehet igazítani az ellátási formákat.
Kép és szöveg:
Dömsödi Teréz

Egy hozzászólás “Az idősgondozás jelene és jövője városunkban” bejegyzésre

  1. Dömsödi Teréz:

    Megjelent a http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42197 online lapszámunk 1. oldalán.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.