Új tisztségviselők a horgászoknál

A Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület rendkívüli közgyűlést tartott a Művelődési és Ifjúsági Házban július 10-én, melyre azért volt szükség, hogy tisztségviselőket válasszanak az egyesület további zavartalan működése érdekében.

Gergely Gábor alelnökként vezette az utóbbi bő 1 évben az egyesületet, tehát nem volt hivatalosan megválasztott elnökük. A közgyűlést levezető dr. Rébeli Szabó Tamás egyesületi tag, ügyvéd elmondta a jelenlévő és a szavazásban résztvevő 48 tagnak, hogy a tisztségviselők megválasztása az egyesület további létének a feltétele. Egyúttal az egyesület alapszabályát is módosítani szükséges, a megválasztott új tisztségviselők adataival egységes szerkezetbe foglalva kell azt a törvényszékhez benyújtani.

Gergely Gábor elmondta, hogy a 75 éves egyesület továbbélése érdekében, kötelességtudatból, lojalitásból elvállalja az elnöki megbízatást. A jelenlévő tagság egyhangú szavazatával biztosította őt bizalmáról. Alelnökké Sóti Szilárdot választották, aki hálásan megköszönte a támogatást, és arra figyelmeztette a jelenlévőket, hogy nehéz év áll az egyesület előtt. A haltelepítéseket ugyanis az óriási áremelkedés megnehezíti. Ebben a helyzetben is szeretnék azonban megtartani a hagyományos versenyeket. Személy szerint fogadóórákat fog tartani a tagságnak, hogy minden felmerülő kérdést segítsen megválaszolni, a problémákat megoldani. Annyit kér azonban, hogy megoldási javaslatokat is tegyenek a tagok. Felhívta arra is a figyelmet, hogy újabb stég építését nem támogatja, nagyon szigorúan fognak eljárni a szemetelőkkel szemben. Az egyesületet igaztalan vádakkal illető tag pedig nagyon komoly eljárásra számíthat. A tagságnak meg kell értenie, hogy egyfelé kell húzni a szekeret – mondta.

Ez alkalommal is megtárgyaltak tagoktól érkező javaslatokat. Berta Balázs tagtársuk ismét felvetette, hogy a januárban leszavazott un. Behúzós horgászjegy bevezetését tárgyalják újra és fogadják el, hiszen az egyesület bevételeinek gyarapítására nagy szükség van. Az elnök ismertette az újfajta horgászjegy jellemzőit, amelynek az a lényege, hogy a mindenkori éves területi jegyhez képest 35%-kal kerül többe, de lényegében kevesebb hal elvitelét teszi lehetővé. 2023 januárjától lenne szabadon választható a horgászok számára.

A képen balról: Sóti Szilárd alelnök, Gergely Gábor elnök és dr. Rébeli Szabó Tamás levezető elnök.

Kiss Csaba egyesületi tag, alpolgármester mindezeket támogatva hozzátette, hogy ez a horgászjegy bővítheti az ideérkezők számára a kínálatot, bővíti a horgászat lehetőségét.
Szavazatával 43 tag döntött az új, Behúzós horgászjegy január elsejei bevezetése mellett, azzal, hogy a mindenkori területi jegy árához képest 35%-kal nő a 100 Ft-ra kerekített ára.

Berta Balázs másik javaslata az volt, hogy az egyesület a MOHOSZ szabályzatából emelje vissza a gyermekhorgászokra vonatkozó szabályozást, így a szentesi gyerekeket se érné joghátrány. Megszavazták ezt a javaslatot is azzal, hogy a gyermek évente 5 kifogott nemes halat vihet haza. Így remélik, hogy a szülői felügyeletet ellátó felnőtt nem fog visszaélni – mint arra korábban példa volt – a gyermek kedvezményes horgászati lehetőségével.

Berta Balázs felszólalása.

Döntést hoztak továbbá arról, hogy – költségkímélés céljából – megvizsgálják az e-mailes közgyűlési levélkézbesítés hatékonyságát is.

Kép és szöveg: Dömsödi Teréz

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.