’VÁLLALATI K+F+I TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE’ PROJEKT MEGKEZDÉSE A HK-CERAM KFT-NÉL

2022/05/01. Megkezdődött a „Nagy hőlökésállóságú égetési segédeszköz termékcsalád és gyártástechnológia kutatás-fejlesztése” című projekt megvalósítása.
A Pénzügyminisztérium, mint támogató a GINOP Plusz program keretében meghirdetett „GINOP Plusz-2.1.1-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” tárgyú felhívása alapján a HK-Ceram Kerámiagyártó Kft. sikerrel pályázott, és 685,72 millió Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert pályázatával. A támogatás mértéke 66,72%. A GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00046 pályázati azonosítójú projekt 2022. május 1-jével kezdődött meg, a befejezés tervezett dátuma: 2025. április 30.
A HK-Ceram Kft 2005 óta gyárt agyag tetőcserepek és más kerámia termékek gázüzemű kemencében történő égetéséhez használt tűzálló kerámiából készült égetési segédeszközöket. Ezeknek az segédeszközöknek több ezer használatot – ezáltal több ezer termékégetési ciklust – kell elviselniük. A kerámiaiparban a következő években nagy jelentőséggel bír majd a felhasznált fosszilis energiamennyiség drasztikus csökkentése mind gazdasági, mind környezetvédelmi okok miatt, amely szükségessé teszi az égetési segédeszközök megújulását is.
A HK-Ceram Kft. mint konzorciumvezető és a Szegedi Tudományegyetem mint konzorciumi tag közös projektjének célja új, komplex tudás megszerzése arról, hogy az égetési segédeszközök anyagösszetétel, szemcseméret, szemcseforma megváltozása hogyan befolyásolja a kerámia öntését, formázását és az elvárt nagyobb hőlökésállóságra hogyan hat az égetés ideje, hőmérséklete, illetve intenzitása.
Az új receptúra kifejlesztése szempontjából nagy hangsúlyt kap az alapanyagok kiválasztása, azok egyedi jellemzőinek vizsgálata, az égetés során mutatkozó reakcióképessége, valamint a massza összetételének komplex vizsgálata, beleértve az elkészített anyag stabilitása, paraméter-állandósága. Az ún. hőlökésállósági vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy az anyagok az égetés során milyen igénybevételt viselnek el, illetve milyen mértékű, az élettartamot döntően befolyásoló paraméter devalvációt szenvednek el.
A 3 éves fejlesztés eredménye a meglévő termékkörhöz hasonló költségű, hasonlóan tartós, szilárd azonban a jövőbeni felhasználási igényeknek jobban megfelelő receptúra, termék és gyártástechnológia lesz. Az így létrejövő alapanyag, késztermék és technológia révén a HK Ceram Kft. tovább tudja erősíteni nemzetközi piaci pozícióját az agyag tetőcserép és egyéb égetett kerámiát gyártó vállalatok részére történő beszállítói kapcsolatok révén.
A HK-Ceram Kft. a projektet az NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményében foglalt műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A projekt keretében technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése valósul meg, továbbá a konzorciumvezető kutatás-fejlesztési, mérési és analitikai szolgáltatásokat vesz igénybe. A projekt megvalósításához szükséges továbbá ipari kutatáshoz és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó anyagfelhasználás, valamint kutató / fejlesztő és technikus / egyéb segédszemélyzet munkavállalók foglalkoztatása.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A megvalósítás helyszíne a HK-Ceram Kft székhelye: Szentes, Bese László u. 10. További információ: www.hk-ceram.hu

Megjelent a http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42194 online lapszámunk 6. oldalán.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.