Miért gyulladt ki a sportcsarnokunk?

Április 14-én került sor a Városházán arra a sajtótájékoztatóra, amelyen Szabó Zoltán Ferenc polgármester bejelentette, mi okozta 2021. december 28-án reggel a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok megsemmisülését okozó tüzet.

Mi szentesiek már nagyon vártuk ezt a tisztázást. A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 60 napra vállalta annak a dokumentációnak az elkészítését, amely a tűzeset észlelésétől, reggel 5 óra 35 perc és a végleges oltás, január elseje déli órákig történt aprólékos naplózás értékelését, több szakértői csoport elemzését foglalja magában.

A polgármester úr megmutatta a teljes, mintegy bő százoldalas dokumentációt. Elmondta, hogy mind a mai napig 10 fős team foglalkozik a sportcsarnok ügyeivel, de nem volt ez másként a kritikus napokban sem. A dokumentáció tartalmazza pl. az elektromosság, a biztonságtechnika, a vegyészet szempontjából vizsgálódó szakértők, jegyzőkönyvekkel alátámasztott megállapításait. A tanú meghallgatások kiterjedtek mind a külső észlelők, mind az intézményben dolgozó személyzet által elmondottakra, különös figyelemmel a vendéglátó egység üzemeltetésével foglalkozók visszaemlékezéseire.

A tűzvizsgálati jelentés és összegzés megállapította, hogy a tűz kiindulási pontja a büfé részben a látványhűtő melletti csatlakozó elektromos energiaforrás, mint gyűjtőforrás, meghibásodása, melynek következtében ún. villamosív-képződés keletkezett. Ez azt jelenti, hogy a hűtő melletti csatlakozóvezetékek szenesedéséből, a tűz terjedésének irányából és mértékéből a tűz keletkezése egyértelműen következtethető. Mindezt megerősítette a tűzeset utáni rekonstruálással egybekötött vizsgálat is.

Megállapítást nyert tehát, hogy a tűzeset bekövetkeztében az idegenkezűség teljes mértékben kizárható. A tűzeset keletkezésével személyi felelősség nem állapítható meg. Szerencsére a tűzeset, és maga az oltás sem járt személyi sérüléssel. Az 1996 novemberében megnyílt épület immár megkezdett bontása is olyan rend szerint történik, hogy először a balesetveszélyes épületrészek megszűntetésére kerüljön sor.

A polgármester úr úgy fogalmazott, hogy 180 fokos irányváltásra van szükség a tragédia után, ami azt jelenti, hogy az új, immár a Pusztai László Sporttelepre építendő sportcsarnok tervezése kezdetét veszi a Kurca Élménypark részeként. Elmondta, hogy a régi, Jövendő utcai épület bontására 128 millió forint értékben vállalt az önkormányzat  kötelezettséget. Szívesen fogadja a szentesi lakosok javaslatait arra, hogy ez a helyszín milyen céllal hasznosuljon a munkák végeztével.

Kép és szöveg: dite

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.