125 éves a szentesi múzeum – megalakult a közgyűjtemény tudományos tanácsadó testülete

A szentesi Koszta József Múzeum idén ünnepli fennállásának és működésének 125. évfordulóját. Nem akármilyen évforduló ez, hiszen a több emberöltőn átívelő Múzeum, amely már a második világháború előtt világhírnévre tett szert a birtokában lévő leletanyagaival, minél több látogatót szeretne megszólítani, egyszerre kiszolgálva a tudományos igényeket, a kutatók szakmai szükségleteit és egyszerre a fiatalokat, szépkorúakat, valamint nem utolsósorban a családokat, és azokat is, akiknek a mindennapi igényei között egyelőre valamiért, nem szerepelt a múzeumok látogatása. Ezért a kitüntetett eseményt, a múzeum vezetésének tervei szerint 2022 tavaszán tudományos konferenciával, szakmai kísérőrendezvényekkel kívánja ünnepelni. Ebből az alkalomból ünnepi kiadvánnyal, tudományos igényű, olvasmányos, emlékező kötettel kíván visszatekinteni az 1897 óta tartó szakmai munkásságára a szentesi kulturális intézmény. A születésnap egyben kiváló alkalom arra is, hogy a mintegy 750.000 darab leletanyaggal rendelkező régiségtár a jövőképét meghatározza, és olyan gyűjteményi menedzsment folyamatokat tervezzen, amelyek elsőre a következő öt év gyűjtemény gyarapítási feladatait határozzák meg. A Múzeum nagy hangsúlyt kíván fektetni továbbá a leletanyagok konzerválásának minőségi kivitelezésére, az állagmegőrzésre, a restaurálásokra, valamint a tervásatásokra, nem utolsósorban a gyűjteménytárak célzott és koncentrált gyarapítására. Ebben a munkában egy tudományos tanács segíti a szentesi tudományos és művészeti agorát. A bizottságot mértékadó, hiteles szakmai életúttal rendelkező kutatók alkotják, akik a következő személyek:

Dr. Mód László PhD. néprajzkutató-muzeológus, egyetemi adjunktus, az SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének vezető-helyettese,

Dr. Nátyi Róbert PhD. művészettörténész-muzeológus, főiskolai docens, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar dékánja, MMA ösztöndíjas,

Dr. Neparáczki Endre PhD. biológus kutató, egyetemi oktató, a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjának igazgatója,

Dr. Tóth István PhD. történész-főmuzeológus, a szegedi Móra Ferenc Múzeum kutatója, a Koszta József Múzeum egykori igazgatója (2006-2007),

Dr. Türk Attila PhD. régész-muzeológus, egyetemi adjunktus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszék Őstörténet Kutatócsoportjának vezetője, ugyancsak a Koszta József Múzeum egykori igazgatója (2012-2013),

Lőrinczy Gábor, régész-muzeológus, a szegedi Móra Ferenc Múzeum egykori kutatója, a dél-alföldi régészeti kutatások megkerülhetetlen ismerője.          
A Koszta József Múzeum szakemberei megtisztelőnek tartják, hogy a kutatókkal együtt dolgozhatnak, akik tanácsaikkal támogatják az idén 125. születésnapját ünneplő Közgyűjteményt.

Irsai Farkas László
Múzeumigazgató,
Történész-muzeológus, kulturális és művészet-igazgatási menedzser
Koszta József Múzeum, Szentes

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.