A Szentes Városi Könyvtár igazgatói pályázata

Illusztráció: Vinczéné Keller Teri festménye a könyvtárról.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szentes Városi Könyvtár igazgatói (intézményvezetői) munkakör betöltésére. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), a kulturális Intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet Szentes Városi Könyvtár igazgatói (intézményvezető) munkakör betöltésére.

Munkáltató megnevezése:                         Szentes Városi Könyvtár

Munkakör megnevezése:                          igazgató (intézményvezető)

Munkavégzés helye:                                  6600 Szentes, Kossuth L. u. 33-35., valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő telephelyek és helyszínek

Munkakör időtartama:                             2022. február 01.  –  2027. január 31.

(5 év határozott időtartam)

A megbízás Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik

A jogviszony időtartama: A fenntartó az igazgatói megbízásának lejártát követően könyvtáros szakmai munkakörben határozatlan időre tovább foglalkoztatja.

Foglalkoztatás jellege:                              Teljes munkaidő

A pályázatokat október 31-ig lehet benyújtani postai úton vagy személyesen: Szentes Kossuth tér 6. Szentes Város Önkormányzata részére. A borítékon fel kell tüntetni: „Szentes Városi Könyvtár intézményvezető pályázata”.

További részletek a pályázatról a www.szentes.hu oldalon olvashatók.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.