Kutyatartók figyelmébe!

Mindenki ügyeljen arra, hogy a kutyája ne szökjön el otthonról!

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Ebtartók!

Az elmúlt napok szomorú eseményei még inkább előtérbe hozták az ebtartók felelősségét, ezért felhívom az állattartó lakosok figyelmét a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó állatvédelmi szabályok szigorú betartására.

Az állattartó:

  • a jó gazda gondosságával köteles eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni,
  • köteles gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről,
  • köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról,
  • belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon vezethet, közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.  
  • biztosítja, hogy közterületen az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
  • a négy hónaposnál idősebb ebet transzponderrel (chippel) megjelölve tarthatja.

Azon állattartó részére, aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatvédelmi előírásokat megsérti a helyszínen, egy összegben kifizetendő állatvédelmi bírság kiszabására kerül sor.

Az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000,- Ft. Az alapösszeg a jogszabálysértés súlyosságától függően hatványozódik.

Ha az állattartó az állatvédelmi előírások szándékos vagy ismételt megsértésével állatának maradandó egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, újbóli állatvédelmi bírság kiszabása mellett az állat kedvtelésből való tartásától a jogsértés súlyától függően 2–8 évre eltiltható.

Állatvédelmi bírság kiszabásával egyidejűleg az állattartó a hiányosságok kijavítására kötelezhető, továbbá indokolt esetben az állatok gondozásával, a velük való helyes bánásmóddal kapcsolatos állatvédelmi oktatáson való részvételre kötelezhető, melynek költségeit az állattartó köteles viselni.

Kérem, hogy a fentiek figyelembe vételével tartsanak kedvtelésből állatot, és fordítsanak különösen nagy figyelmet az állat szökésének megakadályozására!

                                                                                               dr. Danyi Katalin

                                                                                                   aljegyző sk.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.