Szentesen egykor – Internetes kalendárium

Törs Kálmán (Fotó forrása Pinterest).

274 éve, 1747. április 5-én a vármegye az építendő új szentesi református templom helyéül az akkori városháza és az uradalmi istálló közötti szemét- és trágyarakodót jelölte ki, megszabva, hogy a templom 8 öl hosszú és 7 öl széles lehet (kb. 36×14 m), de külsejében nem hasonlíthat a katolikus templomokhoz. Az alapkövét Gál István lelkész helyezte el.
178 éve, 1843. április 5-én született Törs Kálmán (1843-1892) ügyvéd, író, újságíró, Szentes 1878-1892 közötti országgyűlési képviselője (képen).
170 éve, 1851. április 5-én született Szentesen dr. Hadzsy János (1851-1903) orvos, sebész, szemész specialista, az Országos Orvosszövetség igazgatótanácsának tagja, az újverbászi kerület országgyűlési képviselője. (Bácskatopolyán az ő nevét viseli az egészségügyi központ; 1981-ben emléktáblát helyeztek el szentesi szülőházának – Ady E. u. 8. – falán.)
109 éve, 1912. április 6-án elhunyt Szívós Béla (1849-1912) gimnáziumi tanár, író, a Szentes és Vidéke szerkesztője, a Vasárnapi Újság belső munkatársa.
121 éve, 1900. április 6-án elhunyt Schönvizner (Réti) János megyei főorvos.
173 éve, 1848. április 6-án megkezdte működését a vármegye által kinevezett 16 tagú szentesi Közcsendi Választmány, amely a miniszterelnöki rendelet értelmében a szentesítésre váró törvények ismertetését és magyarázatát, valamint a nemzetőrség szervezését kapta feladatul. (Elnöke: Szabó Lajos járási főszolgabíró.)
154 éve, 1867. április 7-én Deák Ferenc levelet intézett Oroszi Miklós szentesi országgyűlési képviselőhöz, amelyben Oroszi lemondása esetén Pulszky Ferencnek javasolta felajánlani a szentesi mandátumot. (Ez a nyár folyamán megtörtént.)
156 éve, 1865. április 7-én Augusz Antal báró a császár megbízottjaként tárgyalásokat folytatott Deák Ferenccel a kiegyezés feltételeiről.
261 éve, 1760. április 7-én délután hatalmas tűzvész ütött ki Szentesen, amelynek következtében a város kétharmad része megsemmisült. A középületek mellett (iskolák, református templom, magtárak, malmok) 211 lakóház égett hamuvá. Leégett a városháza is, benne a város régi irataival.
128 éve, 1893. április 14-én 42 éves korában elhunyt Sarkadi Nagy Mihály (1851-1893) volt városi rendőrkapitány, 1884-1891 között Szentes polgármestere. (1932-ben utcát neveztek el róla a városban.)
130 éve, 1891. április 14-én Csongrád Vármegye Közigazgatási Bizottsága nyilvános botrányt okozó kihágás címén hivatalvesztésre ítélte dr. Filó Tihamér szentesi főjegyzőt.
159 éve, 1862. április 14-én született dr. Tasnády Antal ügyvéd, Szentes 1891-1893 közötti polgármestere, városi tisztifőügyész, a Szentesi Kossuth Kör elnöke.
172 éve, 1849. április 14-én az országgyűlés a debreceni nagytemplomban kimondta Magyarország függetlenségét és a Habsurg-Lotharingiai ház trónfosztását. Kossuth Lajost kormányzóelnökké választották.
A nap és a hónap más évfordulói Labádi Lajos (1953-2019) munkái nyomán a http://www.szentesinfo.hu/mozaik/2021/calendar/evfordulonaptar-04.htm oldalon az Évfordulónaptárt gondozza:
Tímár Ferenc (Fotó forrása: Pinterest.com.)

Megjelent a http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42148 online lapszámunk 2. oldalán.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.