Tanyafejlesztési pályázat indult

Az Agrárminisztérium TP-1-2021 kódszámú pályázata a tanyák és a tanyás térség megőrzését, fejlesztését szolgálja, támogatás igényelhető tanyagazdaságok indítására, a meglévők fejlesztésére. A pályázók által elnyerhető támogatás 858.219.539 Ft-os keretösszegből lehetséges. Az értékelés során a több célt megvalósító pályázatok előnyt élveznek.
A pályázat szempontjából tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez gazdasági épületek és lakóépület is tartozik, vagy ilyen épületcsoport található, és az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel (részletesen az Útmutatóban!).
A pályázatot, magánszemély, őstermelő, vállalkozás nyújthatja be. Mellékelni kell a lakcímkártya és személyazonosító igazolvány másolatát, igazolva, hogy a pályázat tárgyát képező tanyásingatlanban él, vagy ott tartózkodási hellyel rendelkezik, valamint csatolni kell a tanyásingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát, továbbá a pályázónak kérelmeznie kell felvételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.
Az igényelhető támogatás a 40. életévüket még be nem töltött fiatal gazdák esetében az összes elszámolható költség 90%-a, mások esetében 75%, de maximum 3.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás. Az önerő meglétét igazolni kell.
A pályázatot a Herman Ottó Intézet NKft. elektronikus felületén kell kitölteni és feltölteni február 18-án reggel 8.00 óráig.
A részletes pályázati felhívás február 3-án jelent meg, és itt található: https://tanya.hoi.hu/doc/TP-palyazat-2021.pdf

Megjelent a http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42143 online lapszámunk 1. oldalán.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.