Adatszolgáltatás

Felhívom a Tisztelt Szálláshely-üzemeltetők figyelmét arra, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet az üzemeltető szálláshely-szolgáltató az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot kell szolgáltatni a fogadott vendégek és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról is.
Kérem, hogy a fentiekben megjelölt adatokon túl szíveskedjenek a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot is a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal részére eljuttatni postai úton, elektronikus levelezés útján, vagy szíveskedjenek bedobni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Gyermekkönyvtárral szomszédos bejáratához kihelyezett postaládába.
Postai levelezési cím: 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58.
Elektronikus levelezési cím: kovacsffy.nikolett@szentes.hu Dr. Sztantics Csaba jegyző

Megjelent a http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=42142 online lapszámunk 3. oldalán.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.