Fenntartói és szakszervezeti elismerések pedagógusoknak

Szeptember 12-én délelőtt a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ udvarán a Pedagógusnapi ünnepség keretében további díjak átadására is sor került.

A Református fenntartói Pedagógiai Díjban részesült:

Almásiné Szaszkó Edit, aki 1982-ben szerzett tanítói diplomát a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán, majd 2003-ban drámapedagógus végzettséget szerzett az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. 1987-től főállásban tanít a Kiss Bálint Református Általános Iskolában. 1989-óta tagja a Magyar Drámapedagógiai Társaságnak. Rendszeresen szervez az osztályainak Erdei Iskolai tábort, amelyet változatos programja és változatos módszertana népszerűvé tett nem csak a diákok, de a kollégák körében is. Gyakran tart bemutatókat, továbbképzéseket ebben a témában. Több mint húsz éven keresztül szervezte nyaranta a népszerű Mesetábort, ahova a város összes iskolájából jelentkeznek alsó tagozatos diákok. Elsők között jelentkezett a pedagógusminősítésre, jelenleg már a mesterpedagógusi pályázatát készíti. Igényes, szakmailag jól felkészült pedagógus. Kreatív, innovatív személyiség. Folyamatosan részt vesz továbbképzéseken, az iskolai programok aktív szervezője, kivitelezője. Diákjait körültekintéssel nevelgeti, kiváló kapcsolatot tart a szülőkkel is. A Nagytemplomi Református Gyülekezet programjaiban is aktívan vesz részt, emlékezetes családi vasárnapok, egyházi ünnepek műsorai fűződnek a nevéhez. Derűs, kedves személyiségével kivívta a kollégák, a szülők és a diákok tiszteletét.

Dimákné Sebők Veronika 1990-ben a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán matematika – orosz szakos tanári diplomát szerez. A diploma megszerzése után volt iskolájában, a Kossuth Téri Általános Iskolában kezdett tanítani, ahol a mai napig is dolgozik. Később, szintén a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán elvégezte a német szakot, majd 2005-ben közoktatási vezető szakvizsgát szerzett. Igazi kreatív nevelő, aki tele van ötletekkel, jó érzékkel ragadja meg nem csak az oktató, de a nevelőmunkát is. Színvonalas kulturális programok, ünnepségek, eredményes versenyek, bemutató órák fűződnek nevéhez. A tehetséggondozás terén kiváló eredményeket mondhat magáénak, tanítványai sikerrel szerepelnek a tanulmányi versenyeken és eredményesen állják meg helyüket a középiskolákban is. Évek óta városi és iskolai munkaközösség-vezetőként irányítja a német, illetve a természettudományi munkaközösséget. A pályázatok előkészítésében és lebonyolításában tekintélyes szerepet vállal. Elsők között jelentkezett a pedagógusminősítésre, ahol mesterpedagógusi minősítést szerzett. Először szaktanácsadói, majd szakértői feladatot lát el. Gyakran vesz részt továbbképzéseken, maga is tart előadásokat, prezentációkat a kollégáknak. A Nagytemplomi Református Gyülekezet tagjaként rendszeresen részt vesz az egyházközség programjainak szervezésében, lebonyolításában. Személyisége, szakmai tekintélye és nyitottsága; érdeklődése az új és korszerű iránt példaértékű. A tantestület köztiszteletben álló tagja.

Szakszervezeti kitüntetések átadása

Eötvös József Emlékérmet kapott:

Csenkiné Miczki Ildikó a Szentesi Koszta József Általános Iskola pedagógusa az Eötvös József Emlékérem bronz fokozatát vehette át.

Vajdáné Balogh Ida a Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola pedagógusa az Eötvös József Emlékérem ezüst fokozatát kapta.

Zsiga Judit a Szentesi Felsőpárti Óvoda Damjanich János utcai Tagóvodájának pedagógusa az Eötvös József Emlékérem ezüst fokozatát vehette át Szobota Imrénétől a Pedagógusok Csongrád Megyei Szakszervezetének Szentes járási titkárától.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.