Pedagógusok városi elismerése

Szentes Város Önkormányzata idén a hagyományos időpontban nem tudta megrendezni a pedagógusnapi ünnepséget. Szeptember 12-én délelőtt, az új időpontban, ugyancsak a járványvédelmi intézkedések betartásával, adott át városi elismeréseket Szabó Zoltán Ferenc polgármester, kiemelkedő pedagógiai tevékenység elismeréseként a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ udvarán.

A 24/2015. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a 2020. évi Pedagógusnap alkalmából „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesülnek az alábbi pedagógusok:

Szentesi Központi ÓvodaRadichné Fuvó Ágnes – A Szentesi Központi Óvoda nevelőtestületének elkötelezett óvodapedagógusa és intézményvezető helyettese, a pályakezdő óvodapedagógusok munkaközösség vezetője. Mentori és munkaközösség vezetői munkájából eredően folyamatosan tart bemutatókat, vállalja a gyakornokok és a főiskolai hallgatók mentorálását. 2019-ben védte meg mesterpedagógusi programját, melynek témája a mentori tevékenység. Szakmai munkáját nyitottság, a kollégákkal való szakmai együttműködés, empatikus képesség, önzetlen segítségnyújtás jellemzi.

Szentesi Felsőpárti Óvoda – Skorka András Tiborné –Barátságos, segítőkész, sokoldalú egyéniség, aki személyes példával jár a kollégái előtt. Mindig fontos volt számára az önképzés, ezért az évek során folyamatosan tanfolyamokat végzett, és az ott hallottakat beépítette a mindennapi nevelőmunkájába. Intézményi pályázatok aktív részese, lebonyolítója, segítője. Óvodai és városi rendezvények szervezője, segítője.

Szentesi Deák Ferenc Általános IskolaVajdáné Balogh Ida Katalin –Kiemelkedő tehetséggondozó tevékenységet folytatott a tanulók zenei nevelése területen. Megalapította az iskolai énekkart és a kamarakórust, aktív tagja a Városi Fúvószenekarnak, alapítója és vezetője a Vadrózsák népdalkörnek. Pedagógiai munkájában mindig is fontosnak tartotta szakmai fejlődését, így az elmúlt években több pedagógus továbbképzésen vett részt.

Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola – Busa Erika –Munkáját nagy odaadással, lelkiismeretesen végzi. Elsősorban a reál tárgyakat tanítja, de a művészeti nevelés is a szívügye. Felismeri a tanítványaiban rejlő pozitív adottságokat, diákjai szép eredményeket értek el különböző rajzpályázatokon. Pedagógiai munkájában, fegyelmezésében mindig következetes. Tanítványain kívül a szülőkkel is jó kapcsolatot ápol, a tantestület tagjai szeretik.

Szentesi Koszta József Általános Iskola – Kormos Ferencné –Magyar nyelv és irodalmat, valamint testnevelést tanít alsó tagozaton. Munkáját igen magas színvonalon végezi.  A differenciálás nagy hangsúlyt kap tanítói tevékenységében. Szakszerűen segíti a sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlődését. A tehetséggondozásra is nagy gondot fordít, tanítványai évről évre kimagasló eredményeket érnek el tanulmányi, illetve előadói versenyeken.

Kiss Bálint Református Általános Iskola – Dr. Mokbelné Dr. Bacsa Éva –A pedagógiai újítások, a szakmai-módszertani megújulás „élharcosa”. Munkájával, kutatásainak eredményével hozzájárul az intézmény és a magyar oktatás jobbá tételéhez. 2019 februárjában vehette át a Magyar Tudományos Akadémia által adományozott Pedagógus Kutatói Pályadíjat „Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában” című pályamunkájáért. Ötletgazdája a Tudásvásár projektmunkának, résztvevője a Modulhetek rendszerének, az iskola elnyert címeit aktív közreműködésével nagyban segítette.

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Varjú Attila –Aktív résztvevője és szervezője az iskolai és plébániai hitéleti programoknak, sportrendezvényeknek. Hiteles testnevelő, maga is sportol, fontosnak tartja az egész életen át tartó testmozgást. Fontos számára a sport megszerettetése, vezetésével indult meg az intézményben az iskolai tömegsport keretein belül működő röplabda sportkör, melynek 21 év óta a vezetője. Következetes határozottsággal, ugyanakkor határtalan szeretettel egyengeti diákjai útjait.

Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola – Bajomi-Nagy Péter –Nagy elhivatottsággal és lelkiismeretesen végzi munkáját. Tanítványaival rendszeres résztvevői nemzetközi, területi és megyei versenyeknek, ahol dicséreteket, kiemelt nívódíjakat érdemelnek ki és előkelő helyezéseket érnek el. Magas szintű szakmai munkája mellett Szentes város kulturális életében-kiállítás megnyitókon, ösztöndíj átadón, különböző városi ünnepségeken- is jelen van növendékeivel.

Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentesi Tagintézménye – Misku Mártonné –Egyike azon ritka gyógypedagógusoknak, akik minden korosztályra specializálódtak: aktívan dolgozik óvodás, általános- és középiskolás gyerekekkel. Nagyon nyitott, mindig keresi az új lehetőségeket, amivel hatékonyan tudja segíteni a gyerekeket. A továbbképzésen szerzett tudását lelkesedéssel osztja meg kollégáival. Nagyszerű mentor. Mindig új dolgokon töri a fejét: nevéhez köthető az az országos szinten egyedülálló kezdeményezés, melyet a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézményben valósít meg zenetanár kollégáival: A Hangrend program keretében a zeneiskolában tanuló SNI és BTMN gyerekek szolfézsoktatásában nyújt segítséget.

  • Horváth Mihály Gimnázium – Halász-Szabó Judit – Földrajz és latin nyelv és irodalom szakos pedagógus. Tanítványai gyakran vesznek részt és érnek el szép eredményt a különböző tanulmányi versenyeken. Rendszeresen vállal osztályfőnöki feladatot, diákjainak számtalan programot szervez, az osztályközösséget lelkes szervező munkájával ápolja. Több éven át vezette az osztályfőnökök munkaközösségét, lelkiismeretesen segítette kollégái rendkívüli feladatot jelentő osztályfőnöki munkáját. Folyamatosan képezi magát.

Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum – Finta EdinaNagy munkabírású, lelkiismeretes pedagógus. Elismerésre méltó az a tudatosság és igényesség, ahogyan az angol nyelv tanítását és népszerűsítését alapvető céljaként kezeli. A tanórákon központi szerepet kap a motiválás, érdekes, aktuális feladatokon keresztül valósítja meg a tanítást. Folyamatosan képezi magát, nyitott az új módszerek, tanulásszervezési eljárások felé. Lelkesen támogatja az iskola nemzetközi kapcsolatait, ezek kiépítésében, szervezésében maximális elkötelezettséggel dolgozik.

Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum – Koós Zoltán –Jelenleg az iskola gyakorlati oktatásvezetője. Feladatai közé tartozik a beszerzések lebonyolítása, a technikai személyzet irányítása, pályázatok készítése és lebonyolítása. Minden rábízott feladatot nagyfokú hozzáértéssel végez, amely köszönhető sok éves gyakorlati tapasztalatának és szerteágazó, sokszínű képzettségének. Kiváló kommunikációs, és alkalmazkodó készsége segíti a sokrétű feladatainak magas színvonalú elvégzésében.

Hódmezvásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum – Vigh Attila – Fizikatanárként, majd informatika tanárként munkája során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tanulói korszerű, alkalmazható szakmai tudást szerezzenek. Kivételes tanári kvalitásának köszönhetően az iskola szakmai munkájának színvonala az elmúlt években országosan is elismertté vált. Kitűnő vezetői adottságai igazgatóhelyettesi minőségében is az iskola eredményeinek gazdagításához járulnak hozzá.

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Általános Iskola és Óvoda – Németh Lajos – 30 éve gyógypedagógus, munkavégzésben fáradhatatlan. Diákönkormányzat vezetőként minden évben színes programokkal, szabadidős tevékenységekkel színesíti az intézmény tanulóinak életét. A Bárdos Lajos kórus oszlopos tagja. A szabadidejében még a SZE-VASZ amatőr színtársulatban is tevékenykedik.

Fotók: Dömsödi Teréz

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.