Pedagógusok köszöntése 2020-ban – Díszdiplomában részesültek

Szentes Város Önkormányzata idén a hagyományos időpontban nem tudta megrendezni a pedagógusnapi ünnepséget. Szeptember 12-én délelőtt, az új időpontban, ugyancsak a járványvédelmi intézkedések betartásával, előbb a díszdiplomák átadására került sor a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ udvarán.

Szabó Zoltán Ferenc a pedagógus életút ezen, meghatározó elismeréseit a következők szerint adta át:
Bocskay Istvánné sz. Fehér Magdolna óvónői oklevelét 1955-ben a Kunszentmártoni Állami Óvónőképzőben szerezte meg. Pályáját a Szentes II. sz. Napköziotthonos Óvodában kezdte meg. Óvodapedagógusként továbbképzéseken vett részt, majd ezzel kapcsolatban gyakorlati bemutatókat tartott. A gyermekek nevelése mellett gyermekvédelmi feladatokat is ellátott. 1993-ban a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet óvónőjeként vonult nyugdíjba. Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Bocskay Istvánnénak vas díszoklevelet adományozott.

Fábján- Nagy Erzsébet, sz. Fábján-Nagy Erzsébet 1955-ben szerezte meg földrajz-történelem szakos általános iskolai tanári diplomáját az Egri Állami Pedagógiai Főiskolán. 1955-ben kezdte meg pályáját a Mártélyi Általános Iskolában, majd a Hékédi Általános Iskolában, a békéscsabai 2. sz. Állami Általános Iskolában, a szentesi Tanácsköztársaság utcai Általános Iskolában általános iskolai tanárként, majd az Általános Iskolai Diákotthonban nevelőtanárként dolgozott. Nyugdíjasként az Általános Iskolai Diákotthonban nevelőtanárként, majd a szentesi Koszta József Általános Iskola könyvtárosaként dolgozott. Jogutód intézményként az Egri Eszterházy Károly Főiskola Fábján- Nagy Erzsébetnek vas díszoklevelet adományozott.

Horváth István Józsefné, sz. Kadáncz Magdolna Mária (1952-ben a hódmezővásárhelyi Állami Tanítóképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. 1951-től előbb gyakorló évét töltötte, majd diplomásként is 1957-ig a külterületi általános iskolában dolgozott. Ezután 1983-ig, nyugdíjba vonulásáig a Kossuth Téri Általános Iskolában tanított. 1960-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskolán matematika-fizika szakos általános iskolai tanári oklevelet is szerzett. 1973-ban Miniszteri Dicséretben részesült. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Tanárképző Kara Horváth István Józsefnének gyémánt díszoklevelet adományozott. A díszoklevelet átveszi unokahúga, Molnár Irén.

Medgyesi István (1960-ban szerezte meg a Szegedi Tanárképző Főiskola biológia-földrajz szakos általános iskolai tanári oklevelét. Még ebben az évben kinevezték a Bokrosi Általános Iskola tanárának, ahol biológiát, földrajzot, testnevelést és kémiát tanított. 1964-ben biológia-földrajz szakfelügyelőként dolgozott Szentes, Csongrád és Szentes Járás általános iskoláiban. 1966-ban áthelyezték a Deák Ferenc Általános Iskolába. 1970-től 1971-ig Szentes Város Művelődési Felügyelője volt, innen került vissza a Deák Ferenc Általános Iskolába, ahol 1981-ig tanított. 3 év elteltével, 1984-ben áthelyezték a Klauzál Gábor Általános Iskolába, ahol általános iskolai tanárként és napközi vezetőként tevékenykedett 1998-as nyugdíjazásáig. Nyugállományba vonulása után még több általános iskoláiban is tanított. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Tanárképző Kara Medgyesi Istvánnak gyémánt díszoklevelet adományozott.

Bánvölgyiné Végh Margit, sz. Végh Margit óvodapedagógusi diplomáját 1970-ben szerezte meg a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben. 1967-től 10 évig a diósjenői Napköziotthonos Óvodában dolgozott, majd áthelyezéssel került a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet központi óvodájába, ahol nyugdíjba vonulásáig, 2005. január 31-ig dolgozott. Óvónői végzettsége mellé népművelő-könyvtár szakos oklevelet is szerzett. Szakmai pályafutását a magas szintű képzettség, a folyamatos szakmai megújulás iránti igény jellemezte. 1982–87-ig az ének-zene nevelés módszertani továbbképzését vezette városi szinten, nagy sikerrel. Jogutód intézményként a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar Bánvölgyiné Végh Margitnak arany díszoklevelet adományozott.

Hering Ferenc Lászlóné, sz. Andrikó Margit 1970-ben a Bajai Tanítóképző Intézetben szerezte meg általános iskolai alsó tagozatos tanító oklevelét. Pályáját a Baranya megyei Máriakéménden, a körzeti, központi általános iskolában kezdte, ahol 7 évig 1-4. illetve 2-4. összevont osztályokban tanított. Időközben középfokú könyvtárosi végzettséget szerzett és így, 4 évig a község könyvtárosi feladatát is ellátta. 1977-ben áthelyezéssel került a szentesi Petőfi Sándor Általános Iskolába, ahol alsó tagozatos osztályfőnökként dolgozott 2007-es nyugdíjazásáig. Évekig volt az anyanyelvi munkaközösség városi vezetője. Jogutód intézményként az Eötvös József Főiskola Hering Ferenc Lászlónénak arany díszoklevelet adományozott.

Hering Ferenc László 1970-ben a Bajai Tanítóképző Intézetben szerezte meg általános iskolai alsó tagozatos tanító oklevelét. Pályáját Máriakéménden kezdte, majd 1977-től a szentesi Kossuth téri Általános iskolában dolgozott, mint napközis nevelő, alsó tagozatos testnevelő és osztályfőnök. 1990-től a szentesi Horváth Mihály Általános Iskolában, illetve annak jogutód intézményében tanulócsoport vezetőként középsúlyos,- illetve értelmileg enyhén fogyatékos gyermekek nevelését-oktatását végezte. 1994-től a mai Rigó Alajos Általános Iskolában, 11 éven keresztül igazgatóhelyettesi feladatokat látott el. Részt vett a tanulásban akadályozott tanulók szakképzését szolgáló Speciális Szakiskola létrehozásában. 1998-ban gyógypedagógiai asszisztensi, majd 2000-ben közoktatási vezető szakképzettséget szerzett. 2002-től 2007. év végéig látta el a Szentesi Polgármesteri Hivatalban az oktatási – és sportreferensi feladatokat, és emellett szintén oktatási referensi feladatokat látott el a Szentes Kistérségi Többcélú Társulásban. Jogutód intézményként az Eötvös József Főiskola Hering Ferenc Lászlónak arany díszoklevelet adományozott, melyet fia Hering Viktor vesz át.

Mészáros Lászlóné, sz. Czibulya Anna Márta 1950-ben a Szarvasi Óvónőképző Intézetben szerezte meg óvónői oklevelét. 1970-től a hódmezővásárhelyi Szántó Kovács János utcai Óvodában dolgozott, majd 1972-ben áthelyezéssel került Szentesre az Árpád utcai Óvodába. 1977-től a dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvoda óvodavezetője lett, ahol 1990-től csoportvezető óvónőként dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig. Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Mészáros Lászlónénak arany díszoklevelet adományozott.

Takács Pál Sándorné, sz. Dobosy Zsuzsanna Katalin 1970-ben a Szegedi Tanárképző Főiskolán szerezte meg történelem-ének-zene szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1970-től Makón a Széchenyi István Általános Iskolában dolgozott, majd 1972-től Budapestre került, ahol előbb tanárként, majd úttörőház vezetőként és később újra tanárként tevékenykedett. 1977-től Szentesen a Petőfi Sándor Általános Iskolában dolgozott, 2006-os nyugdíjba vonulásáig. Kezdetektől szívesen dolgozott a gyerekek között. Énektanítás terén kiemelkedő eredményeket ért a Petőfi Sándor Általános Iskolában. Nyugdíjazása után még négy évig a Lajtha László Alapfokú Művészeti iskolában szolfész tanárként dolgozott. Mind a tanításban, mind pedig a kórusvezetésben folyamatosan elismerésben részesült. Évről-évre arany minősítést kapott az általa vezetett Kicsinyek Kórusa, amellyel rendszeresen felléptek különböző városi rendezvényeken. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Takács Pál Sándornénak arany díszoklevelet adományozott.

Vígh Dániel Józsefné, sz. Koválcsik Julianna Mária 1970-ben a Bajai Tanítóképző Intézetben szerezte meg általános iskolai alsó tagozatos tanító oklevelét. Ezt követően kezdett el dolgozni a több névváltozáson átment, mai Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményében, mely egyetlen munkahelye volt nyugdíjazásáig. Kezdetben alsó tagozatos tanító, városi matematika munkaközösség-vezető volt. 1978-ban elvégezte a testnevelés szakot a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd matematikát és testnevelést tanított, kuratóriumi elnöke volt a Szent Erzsébet Rózsái Alapítványnak. 1991-től ellátta az igazgatóhelyettesi feladatokat egészen 2006-os nyugdíjba vonulásáig. Jogutód intézményként az Eötvös József Főiskola Vígh Dániel Józsefnének arany díszoklevelet adományozott, melyet a Főiskola által szervezett tanévnyitó ünnepségen vett át.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.