Idén Mihályné Terike kapta a Dr. Csergő Károly Emlékéért díjat

Immár ötödik alkalommal ítélte oda Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a “Dr. Csergő Károly emlékéért” díjat, amelyben minden évben az a közszolgálati tisztviselő részesülhet, aki több évtizedes munkájával, szolgálva a város előre haladását, az ügyfelek, a város polgárai érdekében humánus, az alapszolgáltatásokon messze túlmutató probléma megoldási képességét bizonyította. Aki személyiségével, alázatával, emberközpontúságával példát mutat a fiatalabb kollégák számára, ily módon mind munkatársai, mind az ügyfelek nagyrabecsülését magáénak tudhatja, vagy tudhatta.

Szentes város lakosságának, gazdasági és társadalmi szervezeteinek felkérése alapján, a beérkezett javaslatokat a képviselő-testület megtárgyalta és úgy döntött, hogy 2020. évben MIHÁLY BÉLÁNÉ-nak, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Művelődési Iroda nyugalmazott vezetőjének a köz szolgálatában való tevékenységéért ítéli oda a „Dr. Csergő Károly emlékéért” díjat
Mihály Béláné távolléte miatt a díj átadására a képviselő-testület augusztus 27-i ülésén került sor.

Mihály Béláné 1975-től 2013-ig, 38 éven át dolgozott Szentesen a köznevelés és a közművelődés területén. Pályája elején óvónő, majd 1983-ban lépett a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelékébe.

Egy évtizeden keresztül volt a Művelődési Iroda vezetője. Munkáját kiváló szakmai hozzáértés jellemezte, precízen és töretlen szorgalommal látta el feladatait a folyamatosan változó jogszabályi környezetben. Rendkívüli munkabírása, szorgalma, munkához való hozzáállása, kitartása példaértékű. Munkatársaival sikeres pályázatok írásával azon fáradozott, hogy a források bővítésével javíthatók legyenek a nevelés és oktatás, valamint a közművelődés feltételei. Fontosnak tartotta az önkormányzat könyvkiadói tevékenységét. E kulturális misszió végzése során közel húsz éven át számos önkormányzati kiadvány létrejöttét segítette.

Legfontosabbnak az értékek középpontban tartását, és a tradíciók továbbvitelét tekintette. Kitartó és elhivatott munkával képes volt a kultúra helyi szereplőivel olyan kapcsolatot kialakítani, mely elősegítette a város kulturális programjainak létét és működését. A szakmai továbbfejlődés fontos pontjának tartotta az együttműködést, az együtt gondolkodást azon intézményekkel, szakmai fórumokkal, amelyek hasonlóképpen gondolják korunk szakmai, közművelődéssel kapcsolatos kihívásait.

A város kulturális életének fejlesztését, színesítését mindig fontos feladatának tartotta. Szilárd elhatározásának köszönhető a hangversenyközpont létrehozása, amely az elmúlt egy évtized leforgása alatt bizonyította létjogosultságát. A „Zene-Világ-Zene” sorozat hangversenyei gazdag és változatos zenei programot biztosítanak a szentesieknek és a környező települések lakóinak is. Nevéhez fűződik, és főszervezője volt a „Testvérvárosok Kulturális Fesztiváljának”, mely során gazdagodtak Szentes nemzetközi kulturális kapcsolatai.

Dr. Csergő Károly, városunk egykori rendkívül humánus főjegyzője lánya, Dr. Szécsényiné Csergő Judit is köszöntötte Mihályné Terikét.

Nyugdíjba vonulása után is teljes odaadással segíti a művelődési szférát: közreműködött a pályázat készítésében a Tóth József Színházterem felújítására, zsűrizéseket, kiállítás megnyitót vállal, az Együtt Szentesért Egyesület vezetőségi tagjaként hozzájárul e terület színvonalas működéséhez. Ez év februárjában az önkormányzat Képviselő-testületétől megbízást kapott a Szentes Városért Közalapítvány elnöki teendőinek ellátására.

Mihály Béláné fentiekben részletezett, több évtizedes munkássága kiemelkedő jelentőségű, egész életművével hozzájárult Szentes jó hírnevéhez.

Fotó: dt.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.