Egy különleges körséta egy emlékév jegyében

Résztvevők, csoportkép.

A Szentesi Vendégszeretet Egyesület június 20. Körséta programja a Zöldág Hagyományőrző Szakkör által szervezett Papp Imre Emlékév jegyében történt. Ekkor a Felsőrét 18. számú tanyához látogattak el a múlt hagyományait, a tanyasi élet szokásait megismerni vágyó érdeklődők, akik tiszteletüket rótták le a néprajzi gyűjtő és író, a tanyavilág néprajzi tudósaként számon tartott Papp Imre életműve előtt, akinek a 18/A. szám alatt állt egykori szülőhelye, a Ríti tanya.

Matkócsik Pál elnök köszöntője.

Papp Imre: A parasztember élete Szentes tanyavilágában (1) (Szerkesztette: Juhász Antal, Szentes, 1982) kötetéből hangoztak el szemelvények a helyszínen a szakkör tagjai felolvasásában, amelyek a következők voltak: „Emlíkek a ríti tanyánkrul” c. (81-107. oldal), A Papp család története (27-80., 62-63. old.). Majd a találkozó nótázással is kiegészült.

A zalotai üvegházaktól még pár száz métert gyalog tettünk meg a kőzúzalékkal javított földúton, az egykori tanyáig. A 18 szám alatt még áll a romos, már rég nem lakott tanyaépület, külsejében idézi a régmúlt építészetét, azonban a Ríti tanya egykori felépítését, kinézetét maga Papp Imre rögzítette korhűen. A tanyáról rajzot, alaprajzot, a pontos meghatározáshoz térképet használtak a szervezők, így a hallottakat sokkal könnyebb volt elképzelni.

A 18. számú elhagyatott tanya.

A helyszínen Matkócsik Pál, a Szentesi Vendégszeretet Egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket, és röviden ismertette a helyszín kiválasztásának előzményeit, valamint az egyesület soron következő programjait. Majd Hankó Györgyné az egyesület tagja és a szakkör vezetője beszélt röviden Papp Imre (1900-1973) életéről. A szemelvényeket Dömsödi Teréz, Hankó Györgyné, Kánvási Erzsébet, Nagy Zoltán, Nagyné Aranka, Piros Zsuzsanna, és Simon Anna olvasta fel. Íme, egy rövid részlet:

Az 1898-ik esztendő őszin aztán nagyatyám végleg külön, azaz teljesen szárnyára eresztette mindenik családját, így idesapámékat is. Amikor ők az addig megtakarított pénzükből, valamint az idesanyám anyai öröksígiből azaz idesanyám kettőezerforint készpénz hozományából megvettík a Felsőrét 18/a tanyaszám alatti nyolc kishold tanyaföldet (azaz a tanyával levő földet) Rúzs Molnár Ferencz és neje, Sarki Molnár Julianna Szentes Alsórét 12 tanyaszám alatti lakosoktól, kettőezerhatszáz forintír. A tanya átvétele szeptember 29-én törtínt. Mán közel két esztendeje laktak idesapámík a Ríten, amikor én megszülettem (1900. 07. 31.) Majd utána tizenhat hónapra született a testvírem: János. Összesen 11 esztendeig íltek idesapámék a Ríten. Nagyatyámnak (1809-1908) elhunyta utáni esztendőben, amikor nagyatyámnak a tizenkét örökös között elosztott 27 katasztrális hold földjeinek a túlnyomó részít megválthatta az örökösöktül, visszakerülhetett Dónátra, az ősi Papp-földre, az ősi Papp tanyába. „élete vígin még maga nagyatyám is többször említette, hogy az ő földje, az ősi Papp-föld úgy sem lesz egyik családjáé sem, hanem el fogják majd adni.

Dokumentumok nézegetése közben.

De nagyatyám aggodalmaskodásaira idesapám így válaszolt:

  • Én nem adom a magamét, hanem inkább még veszek hozzá!
  • Bizony jó lesz! – felelte nagyatyám az idesapám szavaira.”

„… A nagyatyám által megvett jussföldjeiből a József bátyám, a Zsuzsa néném, és a Sándor bátyám részeiért idesapáméknak le kellett mondaniuk a Ríti tanyaföldrül.”

A felolvasás előtt.

További információk találhatóak az emlékévről a http://www.papp.imre.emlekev.gportal.hu/ oldalon, valamint a Facebookon.

Összeállította, fotók: Dömsödi Teréz

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.