Kinyújtott kezek a bajban

Lencséné Szalontai Mária (fotó archív dt.)

Rendkívüli, nem megszokott napokat élünk. Látva, hogy az elmúlt hetekben a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodája kiemelt szerephez jutott, elsősorban az otthonmaradásra kényszerült idős lakosok támogatásában, megkerestük az iroda vezetőjét, Lencséné Szalontai Máriát, (képen) hogy az aktuális feladatokról, lakossági tudnivalókról tájékozódjunk.

-Kedves Marika! Hogyan alakult át a Szociális Iroda ügymenete, átalakult-e az elmúlt hetek során?
-A Szociális Irodán még nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre, ezért változatlanul személyesen kell az ügyeket intézni. A változás annyi, hogy most valóban csak a hétfői és csütörtöki ügyfélfogadási napokon lehet a kérelmeket beadni.

-Növekedett az igény, új teendők is akadnak?
-Jelenleg csak a legszükségesebb ügyekben tudunk eljárni, elsősorban az idősek vonatkozásában a gyógyszertámogatás megállapítása, valamint a rendkívüli élethelyzetből adódó anyagi segítség, a rendkívüli települési támogatás keretében. Sok család most otthon van a gyerekekkel, valóban több kiadás jelentkezik, és akik eddig is az önkormányzat segítségével tudták a napi megélhetésüket biztosítani, azok még nehezebb helyzetbe kerültek. Számukra is biztosított a segítség. A rendszeres támogatások esetében (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, lakásfenntartási támogatás) kérjük, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően keressék fel az irodát. Akiknek időközben lejár a segélye, és jogosult rá, visszamenőleg, a lejárattól fogjuk megállapítani, és a támogatást kifizetni. Kötelező feladata az önkormányzatnak a köztemetés, amely azoknak segítség, akik a hozzátartozóik eltemettetéséről nem tudnak gondoskodni. Ebben az esetben is soron kívül megtörténik az ügyintézés. Több új jelentkező volt már sajnos arra hivatkozással, hogy munkaviszonya a járványra tekintettel megszűnt.

-Hogyan tudják a rászorulók elérni az iroda munkatársait?
-Az Irodát hétfőn és csütörtökön tudják személyesen, becsöngetve a Hivatal kapuján elérni, ha jelzik, hogy a Szociális Irodára szeretnének menni. Telefonon bármikor elérhetőek vagyunk az 510-323 vagy az 510-336-os telefonszámon.

Eddig hány főnek, milyen formában tudnak a járvány-helyzettel összefüggésben segíteni?
-A szociális ellátások biztosítása a szociális intézményekben is folyamatos. A Családsegítő Központ, Gondozási Központ munkatársain keresztül jut el a segítség a rászorulókhoz. A tanyagondnoki szolgálatok a külterületen élők számára biztosítják a szükséges dolgokat, a Gondozási Központ több mint 300 idős számára házhoz viszi az ebédet, házi segítségnyújtás keretében ellátják az otthon lévőket ugyanúgy, mint a nappali ellátásban részesülőket, akiket most otthonukban keresnek fel a gondozónők. A Hivatal felhívására 10 élelmiszerüzlet jelentkezett, akik ingyenesen házhoz szállítják az időseknek az alapvető árucikkeket. Ezt a Szociális Irodán lehet kérni, ugyanúgy, mint a gyógyszerkiváltást, vagy a csekkbefizetést. A gyógyszerkiváltásban, csekkbefizetésben a Bölcsőde dolgozói nyújtanak segítséget. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban, a Gyermekek Átmeneti Otthonában, Családok Átmeneti Otthonában, a Hajléktalan Segítő Központban látogatási, kijárási tilalom van a kormányrendeletnek megfelelően, a munkatársak erőn felül próbálnak megfelelni a kihívásoknak.

Önök miben és kiktől kérnének most segítséget?
-A szociális ellátórendszer mindent megtesz annak érdekében, hogy a segítséget kérőkhöz eljusson a támogatás. Mindenkitől azt kérjük, hogy ha tud olyan idős, vagy beteg személyről, aki egyedül él, jelezze azt az önkormányzat felé, hogy fel tudjuk vele venni a kapcsolatot.

-Számítanak önkéntesek munkájára is?
-Önkéntesek jelentkeztek az irodánknál is, az intézményekben is, akik segítik a feladatok ellátását. Hordják az ebédet, kiváltják a gyógyszert. Köszönet érte!

Mindezeken túl milyen fontos üzenetet szeretne eljuttatni a lakossághoz?
-Mindenkitől azt kérjük, hogy még fokozottabban figyeljenek a környezetükben élőkre, és ha úgy látják, hogy szükséges, jelezzék azt a Szociális Irodán.
Kép és szöveg: dt.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.