Koronavírus: új intézkedési terv az iskoláknál, óvodáknál, vagy a gyermekélelmezésben…

Március 15-én a Városházán Szabó Zoltán Ferenc polgármester és Kiss Csaba István alpolgármester rendkívüli sajtótájékoztatót tartva ismertette a koronavírussal kapcsolatos operatív intézkedések helyi vonatkozásait.

Szabó Zoltán Ferenc megerősítette, hogy továbbra is napról napra, óráról órára változhatnak akár az operatív törzstől kapott, vagy kormányrendeletként megjelent ajánlások, utasítások. Március 13-án este a Miniszterelnöki bejelentés után váltak ismertté az újabb intézkedési tervek, amelyeket a Kormány végrehajtani rendelt. Városunk szempontjából ezek közül a legjelentősebb intézkedés az iskolákban a távoktatás kialakítása. Ekkor még nem hangzott el az, hogy a kollégiumok, óvodák, bölcsődék helyzete miként változik. Március 14-én azonban a Magyar Közlönyben már ezen intézményekre vonatkozóan is megjelent az új kormányrendelet.

-Tegnap reggeltől folyamatosan igyekeztem tájékozódni több forrásból is. Miért van erre szükség? Sok olyan ajánlást kaptunk az elmúlt időszakban, ami nem minden esetben volt alaposan alátámasztva – magyarázta a polgármester. – A legkritikusabb ilyen ajánlás a piacaink bezárására vonatkozott. Március 12-én a megyei ANTSZ-től azt az ajánlást kaptam, hogy hamarosan, írásban is utasítani fog a piacok bezárására. A délben megtartott sajtótájékoztatóhoz képest másnap azt kaptuk írásban, hogy az ajánlás ajánlásként áll fenn a továbbiakban. Én a döntésemet a valós állításokra alapozva hoztam meg a piacok bezárásáról.
Szabó Zoltán Ferenc tájékoztatójában kiemelte, egyeztetve a Városellátó NKft. ügyvezetőjével és megismerve más településvezetők álláspontjait, utasítást adott a Városellátó ügyvezetőjének arra, hogy keddig ki kell dolgoznia az intézkedési tervet, mely alapján csütörtöktől biztosítani lehet a lakosság számára a piacok látogatását. Tehát a piacok bezárására vonatkozó korlátozást feloldotta a polgármester.

Az önkormányzati hatáskörök, feladatok vonatkozásában kijelentette, sem gyermek, sem időskorú ebben a városban élelem és felügyelet nélkül nem fog maradni. Minden egyes iskolaigazgatóval egyeztetve kérte a vonatkozó adatokat, hogy március 16-tól hány gyermek kéri az iskolákban az ügyeleti rendszert, hány gyermeknek, hova kell kiszállítani az ételt, és kik azok, akik a Központi Gyermekélelmezési Konyha elkülönített részében veszik azt át. Az adatok beérkezését a hivatal március 16-án délelőtt várja az iskoláktól, és dolgozza fel. A középiskolák és a két egyházi iskola már jól halad ennek a munkának az elvégzésével. Kérte, kéri egyben a vendéglátó egységeket is, akik étel kiszállítással foglalkoznak, legyenek most ebben az önkormányzat segítségére!
A Központi Gyermekélelmezési Konyhának egyelőre úgy kell főznie, mintha nem lenne rendkívüli jogrend és veszélyhelyzet érvényben. Az ellátást tehát maximálisan biztosítják – hallhattuk.

Kiss Csaba István alpolgármester hozzátette: Vásárolt a város polietilén, az ételt melegen tartó edényeket. Mindaddig ezekben fogják az ételt kiadni, amíg arra vonatkozó utasítást nem kapnak, hogy a saját, hozott családi ételhordókba is ki lehet az ételt osztani.

A bölcsőde, óvodák tekintetében Szabó Zoltán Ferenc polgármester döntése az oktatási szünet elrendelése. Egyeztetve az óvodai körzetek vezetőivel és a bölcsőde igazgatójával, mintegy 1 órás tanácskozás után egymás szakmai javaslatait kölcsönösen elfogadva, március 18-tól, határozatlan időre oktatási szünet van elrendelve a bölcsődében és az önkormányzati fenntartású óvodákban. 2 napot kaptak az intézmények, hogy elkészítsék az intézkedési tervet, amely szerint egyetlen, az intézményekbe járó gyermek felügyelet és élelmezés nélkül ne maradhasson. Ki kell dolgozniuk, hogy mennyi élelmet és hova szükséges szállítani, valamint a gyermekek felügyelete érdekében folyamatos marad a kapcsolattartás a szülőkkel, hozzátartozókkal.

A polgármester kifejezetten kéri azokat a szülőket, akiknek gyermeke nem egészséges, vagy a gyermek ellátását odahaza már hétfőn, kedden meg tudja oldani, ne vigye a gyermekét az óvodába, bölcsődébe! Az intézkedési tervnek elvárt része azonban az ügyeleti rendszer kidolgozása is. Az intézkedési terv pontosan tartalmazni fogja a kiscsoportos felügyeleti rend részleteit is. Kifejezetten odafigyelnek az egészségügyben dolgozók igényeire, kéréseire, reagálnak egyéni kérésekre is, hogy a munkavégzés lehetősége biztosítva legyen a szülőknek – ígérte a polgármester.

Az önkormányzat másfél napja dolgozik azon, hogy helyi operatív csoportot hozzon létre a kialakult helyzet miatt. A kórház a gyógyfürdő bezárásáról már határozott.  A Belügyminisztérium ajánlása alapján az uszodákat nem kötelező bezárni. Szentesen az önkormányzat egyelőre nem zárja be az Üdülőközpontot mindaddig, amíg erre kötelező rendelkezés nem születik. Jelzéssel élt a járási hivatal vezetője felé a nagyáruházak bejáratához elhelyezendő kézfertőtlenítők ügyében, kérve, hogy a megyei ANTSZ kötelezze az élelmiszerüzleteket a kézfertőtlenítő kihelyezésére.

Szabó Zoltán Ferenc elmondta továbbá, hogy az idős, nyugdíjas munkavállalókat szeretnék mentesíteni a gyermekfelügyelet ellátása alól. Az intézményeknél, a város gazdasági társaságainál, a hivatalban sok olyan szülő van, akinek el kell helyeznie a 12 éven aluli gyermekét. Kért javaslatokat az otthoni munkavégzés megoldására, valamint a 60 év feletti munkavállalók munkavégzésének biztonságossá tétele is megoldásra vár még. Támogatja, hogy a Dr. Bugyi István Kórház helyzetéről, a koronavírus betegséggel és betegekkel kapcsolatos információkról a kórház adjon tájékoztatást. Kiemelte, mivel önkormányzati feladat az önkéntes vagy kijelölt karanténba kerülő emberek ellátása, kifejezetten kéri a cégeket, munkaadókat, és minden érintett intézményt, hogy a vonatkozó információkat tudassák az önkormányzattal! Önkormányzati felelősség az, hogy a Szentes város terültén karanténba kerülök ellátása maradéktalanul megtörténjen.  

Kép és szöveg: Dömsödi Teréz

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.