Projektzáró a református iskolában – Mitől boldogabb ma egy diák?

Fehér Csaba lelkipásztor köszöntője.

A Kiss Bálint Református Általános Iskolában december 13-án projektzáró sajtótájékoztatóra került sor, amikor a Református Egyházközség, mint fenntartó, képviseletében Fehér Csaba lelkipásztor köszöntötte a sajtó megjelent képviselőit. Örömét fejezte ki, hogy a nyertes pályázatnak köszönhetően az iskolai oktató-nevelő munka újabb, újszerű, diákközpontú projektekkel gazdagodhatott. Nagyon fontos, előremutató mindez az iskola tevékenységében – hangsúlyozta.
Karikó – Tóth Tibor igazgató összefoglalta az „EFOP-3.3.7-17-2017-00047 informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben” című pályázat megvalósításának eredményeit.

Tudásvásár, amire nagy igyekezettel készülnek fel a tanulók.

Vázolta, hogy öt területet választottak ki a megvalósítás során, az egyik „A pénz világa” modul, a következő ”A matematikai logikai gondolkodás fejlesztése”, mindkettő fontos részeként jelenik meg a Nemzeti Alaptantervnek. Nagy hangsúlyt kapott továbbá az „Egészséges életmódra nevelés” (diákrelax, vagy a Boldog iskola cím elnyerése), valamint a „Tanulás módszertana”. Az elnyert támogatás közel 75 millió forint volt. Az eredeti kiírás szerint a program megvalósítására 2 esztendő állt rendelkezésre – hallhattuk. Pályázatuk ez év december végével zárul.
Az iskola igazgatója részletesen ismertette a már megszerzett címeket, elismeréseket, amelyek elősegítették a pályázatban a sikeres részvételt. A Kiss Bálint Református Általános Iskola Örökös ÖKOiskola, Kiváló akkreditált Tehetségpont, több olyan pályázati referenciával rendelkezik (HEFOP, TIOP, TÁMOP…), amelyek sikeres teljesítése az előzetes eredmények, fejlesztések záloga. Az itt megvalósuló programok más iskolák számára is mintául szolgálnak. Szoros együttműködést létesítettek pl. a Szegedi Tudományegyetemmel az előzetes felmérések kapcsán.

Az iskolai közösség építéséhez a túra programok is hozzájárultak.


A jelenleg záruló programban közvetlenül az iskola 13 pedagógusa és 310 diákja vett részt. Közvetve azonban az iskola minden tanulója, és szüleik is részeseivé váltak a tevékenységeknek, amelyek a tanulók kompetenciáinak fejlesztéséhez járultak hozzá. Mindegyikük számára kifejezett előny a minőségi oktatáshoz hozzáférés, a pedagógusok számára pedig a szakmai fejlődés, az új szakmai tartalmak kidolgozása az élményalapú tanulás módszereinek szélesebb körű alkalmazásával. Ugyanakkor szolgálta ez a program az iskolai közösség fejlesztését, a tanulók közötti együttműködés erősítésével is. Fontos gyakorlattá vált, hogy az elballagott diákokat folyamatosan visszavárják, élménybeszámolóikkal segítik a még iskolás társaikat a jó példák és gyakorlatok megismerésében. A programmal elősegítették az egész életen át tartó tanulás alapjainak megismertetését, gyakorlattá válását.

Karikó-Tóth Tibor igazgató ismertetője.


Mindezek megvalósítására szerveztek a gyerekeknek interaktív előadássorozatot, kreatív foglalkozásokat, közös játékokat. A megszerzett tudásról vetélkedők, versenyek formájában adtak számot. Tudásvásárt rendeztek. A pedagógusok műhelymunka, képzések formájában gyarapították az ismereteiket.
A programról további információk találhatók az iskola honlapján: www.kissbalint.hu .
Kép és szöveg: dite

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.