Időcserepek 10. – Dr. Csergő Károlyra emlékeztünk

Dr. Csergő Károly 1941-ben a Nagy Szent Gergely Lovagrend tagja.

Dr. Csergő Károly vármegyei aljegyző, alispán, Szegváron 1879-ben született – Szentesen 1969-ben hunyt el. Emlékét lánya, Dr. Szécsényiné Csergő Judit idézte fel a Szentes Városi Könyvtárban november 8-án az Együtt Szentesért Egyesület Arcképek Szentesről sorozatában.

Az évfordulók alkalmából Dr. Csergő Károly, az ember, a családfő, került a beszélgetés középpontjába. A felhasznált irodalom Labádi Lajos ny. főlevéltáros írásaival, és a szentesi levéltár igazgatója, Tánczos Roland gyűjtésével egészült ki. A kor dokumentumait és a képeket Tímár Ferenc informatikus könyvtáros dolgozta fel, illusztrálva az elhangzottakat. Mi most a közéleti emberre emlékezünk.

Csík vármegyéből települt át a család. Dr. Csergő Károly, édesapja elvesztése után, munkát vállalva végezte tanulmányait, jogi diplomáját a Kolozsvári Egyetemen szerezve meg. 1901. január elsejével lépett Csongrád vármegye szolgálatába helyettes közigazgatási gyakornokként. Feladata a vármegye ingó és ingatlan vagyonának kezelése volt. 1905-től ő irányította a nagyszabású mezőgazdasági munkásház építési programot, amelynek köszönhetően mintegy 2000, köztük 357 szentesi család jutott otthonhoz. Ez az akció országszerte mintául szolgált az első világháború előtt.

1903. A felsőpárti telep egyik lakóépülete.

A háború alatt ő vezette a vármegyei közélelmezési alosztályt. Nagyon nehéz időszak következett a család életében, elevenítette fel Jutka néni. Édesapja rengeteget dolgozott, a zűrzavaros időkben az emberek gondjai is megnövekedtek. A várost a vörös különítményesek és a román csapatok fosztogatása is fenyegette. Dr. Csergő Károly hősiesen ellenállt, megvédte a város lakosságát mindezektől. „Csak az a tisztviselő teljesíti igazán magasztos hivatását, aki átérzi az eléje kerülő bajokat, szenvedéseket, aki jóakarattal, jó szívvel felkarolja az ínséget, bántalmat, igazságtalanságot szenvedők ügyét…” vallotta az akkori főjegyző Dr. Csergő Károly, aki 1925-ben lett a vármegye alispánja. „Az én ajtóm tárva lesz mindenki előtt…” mondta, és mindvégig pártokon felülemelkedve vezette hivatalát.

Példaértékű munkássága elismeréséül szolgál a Dr. Csergő Károly emlékéért díj, amelyet 2015 évtől a Szentes város közszolgálatáért hosszú éveken át kiemelkedő munkát végzők kaphatnak meg.

Labádi Lajos gyűjtése nyomán lejegyezte: D. T.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.