Lencséné Marika munkásságát Dr. Csergő Károly Emlékéért díjjal ismerte el a képviselő-testület

2015-ben alapította Szentes Város Képviselő-testülete a Dr. Csergő Károly Emlékéért díjat olyan, a közszolgálat területén dolgozó munkatársak életművének elismeréséért, akik hosszú évtizedeken át példamutató módon végzik a munkájukat az ügyfelek megelégedésére, érdekeik maximális figyelembe vételével. Emberséggel, odafigyeléssel, a fiatalabb kollégáknak példát mutatva oldanak meg nehéz helyzeteket. Munkájukkal az évtizedek alatt városunk hírnevét öregbítették.

Ebben az évben, figyelembe véve a javaslattevők akaratát és szándékát, a képviselő-testület ezt a – városunk egykori, rendkívül humánus főjegyzője emlékét őrző díjat – Lencséné Szalontai Mária irodavezetőnek ítélte oda.

A szociálpolitikai iroda vezetője a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán folytatott tanulmányokat, ahol „Kiváló” minősítéssel nevelőtanári végzettséget szerzett. 1980-tól a Városi Tanács Titkárságán, majd az Igazgatási Osztályán adminisztrátor, leíróként, 1989-től előadóként, majd főelőadóként dolgozott. 1995 júliusától kinevezték a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztálya csoportvezetői feladatainak ellátására. 2003 szeptemberétől megbízást kapott a Szociálpolitikai Osztály, majd iroda vezetésére, melynek keretében irányítja a szociális és gyermekvédelmi szakmai jogszabályok szerint az osztály feladatkörébe tartozó ellátások megállapítását, havonkénti pontos kiutalását. Ellátja a hozzá tartozó szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai felügyeletét, működési engedélyének előkészítését. 2015-től felügyeli a közfoglalkoztatási programokat és az önkormányzat egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatait is ellátja. Részt vett az irodát érintő pályázatok előkészítésében, lebonyolításában.

39 éve dolgozik a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalnál és jogelődjénél.

Az irodavezető olyan területen dolgozik, ahol a napi munka során ritka a dicséret. Meghallgatja az embereket és próbál segíteni a problémáikon. Munkáját mindig lelkiismeretesen, becsületesen, nagy szorgalommal, kötelességtudóan látja el. Szakmai tudása, tapasztalata alapján munkája udvarias, gyors, szakszerű, az általa adott vélemények megbízhatóak. Munkatársaival, vezetőivel való kapcsolatát az őszinteség, segítőkészség jellemzi. Lencséné Szalontai Mária több évtizedes munkássága kiemelkedő jelentőségű, egész életművével hozzájárult Szentes jó hírnevéhez.

Fotó: dt.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.