Elismerés Karikó-Tóth Tibornak

A Tiszántúli Református Egyházkerület Tanácsa “a Tiszántúli Református Egyházkerület Pedagógiai Díja” elismerésben részesítette Karikó-Tóth Tibort a Kiss Bálint Református Általános Iskola igazgatóját. A díj  a református köznevelés területén végzett magas színvonalú, kiemelkedően eredményes munkája, valamint a református hagyományok és értékek megőrzésének, továbbvitelének érdekében huzamos időn át kifejtett tevékenysége elismerése. Az elismerést október 27-én a debreceni egyház-kerületi közgyűlésen vehette át.

Karikó-Tóth Tibor 1993 szeptemberétől, az iskola újra indulásától kezdve dolgozik a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő Kiss Bálint Református Általános Iskolában.  Szaktanárként, majd igazgatóhelyettesként tevékenykedett. 1996-tól az iskola igazgatója. Földrajz-rajz szakos tanárként mind a mai napig tevékeny részt vállal a szakmai munkaközösség munkájában, példát ad a folyamatos megújulás terén, szívesen alkalmazza a legújabb pedagógiai módszereket. Szakmailag felkészült, hivatását maximális odaadással végzi. Hivatásszeretete és munkabírása példaértékű.

Igazgatása alatt az iskola helyzete stabilizálódott. Magabiztosan, megújulásra kész tervekkel, ötletekkel, programokkal látott iskolavezetői munkájához. Szakmailag kiemelkedő tantestületet alakított, vezetése alatt nagyszerű pedagógiai műhelyek jöttek létre. Az iskola felemelkedéséhez nagymértékben hozzájárultak és járulnak a sikeres pályázatok, külföldi projektek és kapcsolatok, amelyek megtervezésében és megvalósításában meghatározó szerepet vállal. Kiemelkedő figyelmet fordít a határon túli kapcsolatok ápolására, maga is rendszeresen vezet ilyen tanulmányi kirándulásokat.

Évente hárman vehetik át ezt az elismerést.

Sikeresen oldotta meg az átmenet nehézségeit az állami iskolából egyházi intézménnyé válás során. A Kiss Bálint Református Általános Iskola Szentes város egyik legvonzóbb és legkorszerűbben felszerelt intézménye lett, amelyet magas színvonalú oktató-nevelő munka jellemez. Az intézmény létszáma megközelíti a befogadható maximális létszámot. Az iskola teljesítménye országos figyelmet érdemelt ki.

Karikó-Tóth Tibor a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközségben éveken át vállalt presbiteri és gondnoki szolgálatot. Igazgatóként mindent megtesz azért, hogy az iskola és a fenntartó egyházközség között az oktató-nevelő munka eredményessége érdekében jó kapcsolat működjön.  Szívesen tesz eleget egyházi felkéréseknek, tart előadásokat, és vállal feladatokat különböző szintű egyházi eseményeken, rendezvényeken. Szakmai felkészültségével, a református köznevelésben szerzett 25 éves gyakorlatával köznevelésünk elismert szakértője.

Tanári, igazgatói munkája mellett tevékenyen részt vesz Szentes város kulturális életében. Évek óta tagja a városi Bárdos Lajos kórusnak, és az iskola pedagóguskórusának. Filmklubbot vezet a városi könyvtárban.

Karikó-Tóth Tibort kiemelkedő munkája elismeréseként, az Egyházkerületi Tanács a Tiszántúli Református Egyházkerület Pedagógiai Díja elismerésben részesítette.  Az elismeréshez gratulálunk.

 

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.